Utorok 06.júna 2023, meniny má Norbert, zajtra Róbert

Prinášame vám finálnu rekapituláciu predajného plánu našej virtuálnej 500 ha farmy za ročník 2022/23 po tom, čo sme v úvode apríla zrealizovali našu finálnu časť produkcie pšenice a tým kompletne uzatvorili predaj celej našej úrody 2022/23.

Predaje na domácom trhu

Naša stratégia postupného predaja plodín v priebehu celého roka sa ukázala ako správna. Sme radi, že sme neotáľali s predajom plodín na domácom trhu, keďže prakticky od leta každý predaj v neskoršom čase znamenal pokles realizačnej ceny. Forwardové kontrakty na tretinu produkcie pšenice, dve tretiny produkcie repky a takmer pätinu produkcie kukurice na jar roka 2022 nám umožnili zakontrahovať si časť produkcie za takmer najvyššie ceny v rámci celej sezóny (viď tab. 1). V rámci predajom od leta 2022 sme sa však museli už spokojovať s čoraz nižšou a nižšou realizačnou cenou produkcie. V tabuľke 1 prinášame naše priemerné realizačné ceny predanej produkcie. Repku sme realizovali na domácom trhu za priemernú cenu 731 EUR/t, pšenicu za 316 EUR/t, kukuricu za 258 EUR/t, slnečnicu za 560 EUR/t a sóju za 480 EUR/t. Tieto ceny nie sú však pre nás finálne. Je potrebné k nim zakalkulovať aj hodnoty jednotlivých hedžingových pozícií na trhu futures, ktoré sumarizujeme v tab. 2.

Burzové pozície

Burzový hedžing nám priniesol v sezóne 2022/23 sumárne dodatočný profit. Celkovo sme v sezóne spravili 13 obchodov, ktoré zvýšili hodnotu nášho hedžingového účtu sumárne o 74044 EUR. V tabuľke 2 prinášame ešte záverečný sumár všetkých zrealizovaných obchodov vrátane výpočtu toho, o koľko nám zvýšil burzový hedžing finálnu cenu jednotlivých plodín. Z pohľadu vstupu do pozícií je treba povedať, že sa nám hlavne pri pšenici ako aj pri kukurici podarilo pri časti úrody vstúpiť do fixácie cien v čase, keď tieto sa hýbali v blízkosti svojich maxím v rámci celej sezóny. Ako dokumentuje tabuľka 2, burzový hedžing navýšil našu finálnu cenu pri repke o 38 EUR/t, pri pšenici o 39 EUR/t, kukurici o 49 EUR/t a pri sóji o 0,25 EUR/t po prepočte na celú zaknihovanú produkciu jednotlivých plodín. A to znamená, že naša finálna predajná cena repky po započítaní burzového hedžingu dosiahla 769 EUR/t, pšenice 355 EUR/t a kukurice 307 EUR/t. V percentuálnom navýšení nám tak burzový hedžing navýšil finálnu cenu repky o 5 %, pšenice o 12 % a kukurice o 20 %. Pri sóji naša experimentálna pozícia na burze CBoT cenu navýšila len marginálne. Tieto percentá sa možno zdajú nízke, no treba brať do úvahy, že sme kontrahovali na domácom trhu slušnú porciu produkcie za skutočne atraktívne ceny, keď sa na to dnes pozeráme s retrospektívou. Burzový hedžing nám pritom priniesol väčší pokoj, čo sme cítili hlavne v úvode tohto roka, keď ceny na domácom trhu začali výrazne klesať. Bez burzového zaistenia cien by sme napríklad nedokázali vyprodukovať kukuricu so ziskom, keďže oproti plánovanej produkcii ta reálna prepadla o 45 %. Taktiež poslednú porciu úrody kukurice sme koncom februára realizovali už len za cenu 210 EUR/t, čo bolo hlboko pod výrobnými nákladmi. Pri kukurici sme však dosiahli najvyšší profit pri hedžingovej pozícii na burze (49 EUR/t našej celkovej produkcie), keďže sa nám podarilo túto pozíciu otvoriť v blízkosti najvyššej ceny príslušného kontraktu. Kompletný sumár celej sezóny 2022/23 predstavujeme na finále v tabuľkách 1 a 2. V najbližšom vydaní našej rubriky sa už budeme plne venovať len novej sezóne 2023/24.

 

Tabuľka č.1: Zrealizované predaje plodín na fyzickom trhu SR (sezóna 2022/23).

Plodina

Objem

Dátum realizácie obchodu

Typ realizovaného obchodu

Aktuálna pozícia

Realizačná cena

ČASŤ A: PREDAJE na FYZICKOM TRHU:

Repka

4 obchody

 

 

 

 

 

Predaj ukončený

100 t

29.3.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/22

800 EUR/t

100 t

24.5.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/22

820 EUR/t

50 t

27.7.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 7/22

630 EUR/t

64 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

565 EUR/t

 

314 t

Priemerná cena: 731 EUR

Pšenica

12,5 % NL

6 obchodov

Predaj ukončený

400 t

20.5.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/22

380 EUR/t

200 t

9.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

315 EUR/t

126 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

300 EUR/t

50 t

18.1.2023

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 1/23

260 EUR/t

200 t

27.2.2023

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 2/23

240 EUR/t

50 t

5.4.2023

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 4/23

205 EUR/t

1026t

Priemerná cena: 316 EUR/t

Kukurica

4 obchody

 

Predaj

ukončený

100 t

31.10.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 11/22

315 EUR/t

100 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

270 EUR/t

150 t

27.2.2023

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 03/23

245 EUR/t

 

100 t

27.2.2023

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 03/23

210 EUR/t

 

450 t

Priemerná cena: 258 EUR/t

Slnečnica

1 obchod

110 t

31.10.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 10/22

560 EUR/t Predaj ukončený

 

110 t

Priemerná cena: 560 EUR/t

Sója

1 obchod

130 t

19.12.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 12/22

480 EUR/t

Predaj ukončený

 

130 t

Priemerná cena: 480 EUR/t

Finálna reálna produkcia v sezóne 2022/23: 314 t repky, 1026 t pšenice, 110 t slnečnice, 130 t sóje, 450 t kukurice.

 

Tabuľka č.2: Zrealizované hedžingové OBCHODY NA BURZE (sezóna 2022/23).

Plodina

burza

Objem

(typ obchodu)

Kontrakt

Short/

long pozícia

Otvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Zatvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Netto

Zisk/

Strata na tonu

Zisk/ strata z obchodu

Repka

MATIF

Spolu:

50 t

(spreadový obchod)

Aug 22

Nov 22

Short/long

770 €/t (P)

744 €/t (N)

30.3.2022

800,25 €/t (N)

794,25 €/t (P)

26.5.2022

-30,25 €/t

+50,25 €/t

Netto:

+ 20 €/t

Zisk 1 000 € z obchodu

50 t (futures)

Máj 23

Short

742 €/t (P)

30.3.2022

685 €/t (N)

22.6.2022

+57,00 €/t

Zisk 2 850 € z obchodu

50 t

(spreadový obchod)

Nov 22

Máj 23

Short/long

864,5 €/t (P)

845 €/t (N)

29.4.2022

649,25 €/t (N)

647,50 €/t (P)

20.7.2022

+215,25 €/t

-197,25 €/t

Netto: Zisk 17,25 €/t

Zisk 862 €

z obchodu

50 t (futures)

Nov 22

Short

800 €/t (P)

26.5.2022

645,75 €/t (N)

27.7.2022

+144,25 €/t

Zisk 7 212 € z obchodu

Zisk zo všetkých obchodov: 11924 EUR t.j. zisk na tonu produkcie: 38 EUR/t

Pšenica

MATIF

100 t (futures)

Máj 23

Short

320 €/t (P)

29.3.2022

312,00 €/t (N)

25.7.2022

+8 €/t

Zisk 800 € z obchodu

100 t (futures)

Mar 23 Short

50% pozície

406 €/t (P)

24.5.2022

319 €/t (N)

24.11.2022

+87 €/t

Zisk 8 700 € z obchodu

100 t (futures)

Mar 23 Short

50% pozície

406 €/t (P)

24.5.2022

287,50 €/t (N)

18.1.2023

+119,25 €/t

Zisk

11 925 € z obchodu

200 t (futures)

Máj 23 Short

372 €/t (P)

24.5.2022

278,75 €/t (N)

27.2.2023

+93,25 €/t

Zisk

18 650 € z obchodu

Zisk zo všetkých obchodov: 40075 EUR t.j. zisk na tonu produkcie: 39 EUR/t

Kukurica

MATIF

100 t (futures)

Jún 23

Short

331,25 €/t (P)

29.4.2022

290 €/t (N)

29.6.2022

+41,25 €/t

Zisk 4 125 € z obchodu

50 t (futures)

Jún 23

Short

25 % pozície

365 €/t (P)

24.5.2022

304,5 €/t (N)

24.11.2022

+60,5 €/t

Zisk 3 025 € z obchodu

100 t (futures)

Nový obchod!

Jún 23

Short

50 % pozície

365 €/t (P)

24.5.2022

277 €/t (N)

27.2.2023

+88,5 €/t

Zisk 8 850 € z obchodu

50 t (futures)

Jún 23

Short

25 % pozície

365 €/t (P)

24.5.2022

244,75 €/t (N)

22.3.2023

+120,25 €/t

Zisk 6 012 € z obchodu

Zisk zo všetkých obchodov: 22012 EUR t.j. zisk na tonu produkcie: 49 EUR/t

Sója

CBoT

27,2 t = 1000 bušelov (futures)

Nov 22

Short

15,22 $/bu (P)

25.5.2022

Kurz 1,07$/€

14,11 $/bu (N) 6.9.2022

Kurz 0,99 $/€

+1,11 $/bu

1,2 €/t*

*zmena kurzu!

Zisk 1 112$ z obchodu

Zisk 33 € z obchodu

 

Zisk zo všetkých obchodov: 33 EUR t.j. zisk na tonu produkcie: 0,25 EUR/t

Bilancia uzatvorených obchodov na burze (13 obchodov)                   

                             74 044 EUR

Vysvetlivky: N – nákup, P- predaj , short pozícia – ochrana voči poklesu ceny, long pozícia – ochrana voči rastu ceny

SHORT (t.j. krátka) pozícia znamená otvorenie pozície prostredníctvom predaja (P) komodity, pričom následné vysporiadanie obchodu sa deje cez spätný nákup (N) rovnakého objemu – preto short pozícia zarába na poklese ceny a prerába na raste ceny. V prípade LONG (dlhej) pozície je to naopak. Pri otvorení nakupujeme a vysporiadame pozíciu jej predajom. Preto LONG pozícia zarába na raste ceny komodity a prerába pri poklese ceny.

MATIF: 1 kontrakt = 50 ton pšenice, kukurice, repky

CBoT: 1 minikontrakt = 1000 bušelov = 27,2 t sóje

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov