tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Keďže sme ukončili a vyhodnotili náš predajný plán za ročník 2022/23, môžeme sa plne odteraz venovať nášmu predajnému plánu pre novú sezónu 2023/24. V apríli sme v rámci tohto plánu volili hlavne vyčkávaciu taktiku. Spravili sme len jeden malý taktický obchod pri pšenici.

Bilancia na hedžingovom účte

Vitajte pri ďalšom pokračovaní seriálu článkov týkajúcich sa realizácie predajného plánu produkcie plodín na virtuálnej 500 ha farme AGROMAGAZÍNu.

Keďže sme ukončili náš predajný plán pre ročník 2022/23, od aktuálneho čísla AGROMAGAZÍNu sa už budeme venovať len predajnému plánu pre ročník 2023/24, resp. ďalšieho ročníka, ak uznáme za vhodné.

V apríli sme volili prevažne vyčkávaciu taktiku, keďže ceny plodín na burzách pokračovali v poklese a nebolo príliš veľa príležitostí rozširovať naše zaisťovacie pozície na našu produkciu. V novej sezóne prinášame oproti minulej jednu malú zmenu a tou je, že tento ročník nebudeme pestovať slnečnicu, ale zasejeme sóju na celých 100 ha plánovanej výmery. Sto hektárov bude potom tradične patriť repke a kukurici a na 200 ha je zasiata pšenica.

Doteraz sme v rámci sezóny 2023/24 uzatvorili 2 obchody na burze, pričom v rámci týchto uzatvorených (ukončených) obchodov sme zaknihovali zisk 10949 EUR (tab. 3)

K 10.5.2023 naše otvorené pozície na hedžingovom účte (5 obchodov) evidujú zisk 20212 EUR, čo znamená medzimesačný nárast hodnoty účtu o 7275 EUR v otvorených pozíciách (tab. 1).

Pripomíname, že všetky nové otvorené pozície, ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin. Zmeny evidujeme v priložených tabuľkách.

Rehedžingová stratégia

Ako sme už spomínali, ostatný mesiac sme volili hlavne vyčkávaciu taktiku. Na burze sme zrealizovali len jeden obchod pri pšenici, ktorý takticky kopíruje našu predchádzajúcu stratégiu s rehedžingom cien repky. Pre pripomenutie, pri repke sme 14.2.2023 predali (50 ton) novembrový kontrakt 2023 komodity za cenu 555,25 EUR/t (otvorenie pozície) a následne sme využili výrazný cenový prepad komodity k zaisteniu burzového zisku tým, že sme pozíciu uzatvorili 22.3.2023 nákupom za cenu 438,25 EUR/t, čo znamenalo zisk 116,50 EUR/t produkcie v rámci tejto pozície v objeme 50 ton repky. Bola to taktická stratégia, pretože naším plánom bolo čím skôr znovu vstúpiť do tejto pozície no za vyššiu predajnú cenu. Vychádzali sme z toho, že trh s repkou bol výrazne prepredaný a očakávali sme preto krátkodobý vzostup ceny repky. A ten sa aj udial, čo nám umožnilo už 30.3.2023 znovu predať 50 ton repky (1 kontrakt) no tentoraz za cenu 481 EUR/t. Takticky sme už nakúpili nie novembrový kontrakt 2023, ale až februárový kontrakt 2024, čo nám umožní túto prípadnú hedžingovú pozíciu držať dlhšiu dobu. No základným benefitom celej stratégie bolo, že zatvorením pôvodnej pozície za 438,50 EUR/t a jej opätovným otvorením na cene 481 EUR/t sme si znovu vytvorili ochranu pred poklesom ceny repky (pri produkcii 50 ton) a súčasne „máme vo vrecku“ zisk 42,5 EUR/t za 50 ton repky (teda 2125 EUR z obchodu), ktoré nám už nik nezoberie. A opäť prízvukujeme veľké plus v podobe toho, že si opäť chránime cenu 50 ton repky pred poklesom. Mimochodom, v máji cena februárového kontraktu repky 2024 poklesla opäť o 40 EUR/t na 441 EUR/t, čo znamená, že burzová pozícia nám opäť generuje zisk. Samozrejme, je to za cenu nižších ponukových cien repky na domácom trhu.

V máji sme sa pritom rozhodli spraviť rovnakú stratégiu rehedžingu pri pšenici. I preto sme ukončili pozíciu na novembrový kontrakt 2023 pšenice na burze MATIF, ktorú sme otvorili ešte v októbri 2023 za predajnú cenu 50 ton pšenice vo výške 328,75 EUR/t (short pozícia). Dňa 3.5.2023 sme túto pozíciu (50 ton = 1 lot/kontrakt) uzatvorili za nákupnú cenu 226,50 EUR/t a tým sme dosiahli zisk 102,25 EUR/t na spomínaných 50 ton pšenice (resp. 102,25x50 = 5112 EUR z obchodu) ako dokumentuje tab. 3. Týmto sme zrušili hedžing 50 ton našej produkcie a teda sa vystavujeme riziku, že pri ďalšom poklese ceny komodity nie je táto porcia našej úrody (50 ton) krytá pred poklesom ceny. Náš predpoklad je znovu vstúpiť cez rehedžing do tejto pozície (a možno to bude aj pozícia na vyšší objem ako len 50 ton/1 lot produkcie) za vyššiu cenu podobne ako sme to urobili pri repke. Trh s pšenicou je výrazne prepredaný a súčasne cena pšenice na burze MATIF z pohľadu technickej analýzy sa blíži k značke 220 EUR/t, čo je veľmi silná technická úroveň podpory. Od tejto úrovne má cena zvýšené šance odraziť sa opäť vyššie. Sledujeme pritom scenár, pri ktorom očakávame návrat ceny pšenice k jej 50 – dňovému priemeru (priemer uzatváracích denných cien komodity za ostatných 50 dní), ktorý aktuálne leží na cene 260 EUR/t. Treba povedať, že tento priemer bude každým ďalším dňom klesať, keďže dnešná, zajtrajšia či pozajtrajšia uzatváracia cena bude s veľmi veľkou pravdepodobnosťou nižšia ako 260 EUR/t. Ak by sa nám ale aj podarilo vstúpiť do pozície opäť za 250 EUR/t, stále by to znamenalo pre nás zisk zo stratégie vo výške 23,5 EUR/t pšenice. Tiež využijeme to, že pre rehedžing použijeme namiesto kontraktu s exspiráciou v novembri 2023 kontrakt s exspiráciou v marci či máji 2024, čo nám umožní udržať hedžing ceny na dlhšiu dobu plus môžeme si prilepšiť k cene ďalších pár EUR na tonu produkcie, keďže vzdialenejšie kontrakty pšenice sa momentálne obchodujú za drahšie ako napr. septembrový kontrakt 2023 (forwardová krivka futurity je v tzv. contangu).

Uvidíme, možno Rusko ukončí v máji čiernomorskú exportnú dohodu a cena komodity vzrastie ešte vyššie nad 50 – dňový priemer – to by bol len bonus pre nás. V tomto momente však existuje značná pravdepodobnosť, že plodiny neopustia svoj poklesný trend a teda sa budú s veľkou pravdepodobnosťou obchodovať pod úrovňou, resp. maximálne na úrovni svojho 50 – dňového priemeru.

Stratégiu realizujeme na 50 tonách produkcie pšenice.

Stále držíme na burze ešte 250 ton (5 lotov, 1 lot=50 ton) zahedžovanej produkcie pšenice. Snažíme sa tak diverzifikovať riziko a teda nestavujeme všetko na jednu kartu. Čo keď sa cena pšenice v ďalšom období zosunie pod 200 EUR/t (MATIF) a v druhom polroku sa už nezotaví? Preto diverzifikujeme – 200 ton sme už predali na domácom trhu cez forward, 250 ton držíme short pozíciu na burze a s 50 tonami skúšame rehedžing. V hre môže byť pritom aj využitie opcií, ak sa naskytne príležitosť.

Pre doplnenie, pri kukurici máme zahedžovaných cez burzu 200 ton produkcie a 50 ton pri repke. Malú porciu nadchádzajúcej produkcie repky sme už pritom predali cez forwardový kontrakt už aj na domácom trhu v SR (tab. 2).  

David Karkulín

Tabuľka č.1: Predajný plán produkcie: Burzové obchody virtuálnej farmy AGROMAGAZÍNu v sezóne 2023/24 vrátane aktuálnej hodnoty otvorených pozícií na hedžingovom obchodnom účte k 10.5.2023.

Plodina

Objem/

Burza

Dátum realizácie obchodu

Realizované obchody

Aktuálna otvorená pozícia

zisk/strata z obchodu

10.5.2023

Medzimesačná zmena

Pšenica

100 t

MATIF

2 loty

14.2.2023

2 kontraky

short futures mar 24

predaj za cenu 288,75 €/t

+ 47,25 €/t

Otvorená pozícia

zisk 4 725 €

+1 350

 

150 t

MATIF

3 loty

30.3.2023

3 kontraky

short futures mar 24

predaj za cenu 267,75 €/t

+ 26,25 €/t

Otvorená pozícia

zisk 3 937 €

+2 137

Kukurica

100 t

MATIF

2 loty

14.2.2023

2 kontrakty

short futures nov 23

predaj za cenu 279,75 €/t

+ 53,75 €/t

Otvorená pozícia

zisk 5 375 €

+1 575

 

100 t

MATIF

2 loty

27.2.2023

2 kontrakty

short futures nov 23

predaj za cenu 267,75 €/t

+ 41,75 €/t

Otvorená pozícia

zisk 4 175 €

+1 575

Repka

50 t

MATIF

2 loty

30.3.2023

1 kontrakt

short futures feb 24

predaj za cenu 481,00 €/t

+ 40,00 €/t

Otvorená pozícia

zisk 2 000 €

+638

 

 

 

 

 

 

Hodnota hedžingového účtu

 

10.5.2023

 

+ 20212 €

+7 275

MATIF: 1 lot pšenice, kukurice, repky je ekvivalentom objemu 50 ton plodiny

Poznámka: Všetky nové otvorené pozície ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin.

Tabuľka č.2: Zrealizované predaje plodín na fyzickom trhu SR (sezóna 2023/24).

Plodina

Objem

Dátum realizácie obchodu

Typ realizovaného obchodu

Aktuálna pozícia

Realizačná cena

REPKA

100 t

22.3.2023

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/22

450 €/t

Pšenica

12,5 % NL

 

200 t

22.3.2023

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/22

215 €/t

Plánovaná produkcia farmy (500 ha) v sezóne 2023/24: 1 000 t pšenice (200 ha), 300 t repky (100 ha), 750 t kukurice (100 ha), 240 t sóje (100 ha).

Tabuľka č.3: Zrealizované hedžingové OBCHODY NA BURZE (sezóna 2023/24)

Plodina

burza

Objem

(typ obchodu)

Kontrakt

Short/

long pozícia

Otvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Zatvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Netto

Zisk/

strata na tonu

Zisk/ strata z obchodu

Pšenica

MATIF

50 t (futures)

Nový obchod!

SEPT 23

Short

328,75 €/t (P)

14.2.2023

226,50 €/t (N)

22.3.2023

+102,25 €/t

 

Zisk 5 112 € z obchodu

Repka

MATIF

50 t (futures)

NOV 23

Short

555,25 €/t (P)

14.2.2023

438,50 €/t (N)

22.3.2023

+116,75 €/t

Zisk 5 837 € z obchodu

Bilancia uzatvorených obchodov na burze (2 obchody)

10949 €

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov