tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

V marci sme uzatvorili finálnu burzovú pozíciu sezóny 2022/23 na kukuricu, keď sme predali zvyšok úrody na domácom trhu. Súčasne sme takticky zobrali zisk zo shortovanej pozície repky, do ktorej sme sa následne vrátili novým rehedžingom na o 42 EUR/t vyššej cene. Realizovali sme i forwardový kontrakt repky a pšenice na domácom trhu.

Bilancia na hedžingovom účte

Vitajte pri 14. pokračovaní seriálu článkov týkajúcich sa realizácie predajného plánu produkcie plodín na virtuálnej 500 ha farme AGROMAGAZÍNu.

V marci sme predali zvyšných 100 ton kukurice, ktoré sme držali v sklade, čo nás súčasne motivovalo k zatvoreniu zvyšku našej poslednej hedžingovej pozície na túto plodinu v sezóne 2022/23. Vzhľadom na veľký cenový prepad repky, pri ktorej veríme v obrat ceny, sme sa rozhodli zatvoriť aj relatívne nedávno otvorenú short pozíciu na 50 ton novej úrody repky. Okrem toho sme spravili dva forwardové kontrakty na dodávku 100 ton repky a 200 ton pšenice na domácom trhu s termínom dodávky júl 2023.

Doteraz sme uzatvorili 14 obchodov na burze, pričom v rámci týchto uzatvorených (ukončených) obchodov sme zaknihovali zisk 74 044 EUR v rámci sezóny 2022/23 a 5 837 EUR v rámci sezóny 2023/24, čiže sumárne 79881 EUR (tab. 3 a 5 spolu).

K 12.4.2023 naše otvorené pozície na hedžingovom účte (6 obchodov) evidujú zisk 16687 EUR, čo znamená medzimesačný nárast hodnoty účtu o 4788 EUR v otvorených pozíciách (tab. 1).

Pripomíname, že všetky nové otvorené pozície ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin. Zmeny evidujeme v priložených tabuľkách.

Situácia na trhu

Marec bol pre ceny komodít nepriaznivý. Vyhlásenie insolvencie dvoch amerických bánk, ku ktorým sa navyše pridala i švajčiarska Credit Suisse, narobilo na trhu veľký zmätok. Banky majú problémy s rýchlym tempom rastu úrokov zo strany centrálnych bánk, čo prináša na trh nové riziká. Môžeme očakávať sprísňovanie podmienok pre poskytovanie úverov, čo ešte viac zvýšilo riziko pre príchod recesie. Sme radi, že sme minulý mesiac toto riziko nepodcenili a otvorili niekoľko pozícií, ktoré nás ochránili pred poklesom cien časti budúcej úrody. Musíme byť veľmi opatrní, pretože recesia razantne zvyšuje riziko ďalšieho poklesu cien komodít. 

Pšenica

Predajom finálnych 100 ton kukurice na domácom trhu sme definitívne ukončili predaj tejto plodiny v rámci sezóny 2022/23. V sezóne 2022/23 nám tak už ostáva na slovenskom trhu predať len 50 ton pšenice, čím uzatvoríme kompletne ročník.

Keďže úrodu 2022/23 už máme takmer komplet speňaženú, sústredíme sa na novú sezónu 2023/24. Po kompletnom ukončení predaja sezóny 2022/23 si spravíme malú bilanciu toho ako sa nášmu predajnému plánu darilo.

No poďme k novej sezóne. Pokračujúci cenový pád pšenice nás motivoval dňa 22.3. k uzatvoreniu forwardového kontraktu na 200 ton novej úrody pšenice na domácom trhu s termínom dodávky na júl 2023 za cenu 215 EUR/t (tabuľka č. 4). Veríme, že s nákladmi na produkciu by sme sa mohli dostať k 200 EUR/t, preto nám takýto kontrakt dáva zmysel. V prípade pšenice sme nateraz (do 22.3.) neurobili žiadny obchod na burze. No v tomto momente máme na burze MATIF zahedžovaných celkovo 150 ton pšenice za priemernú cenu 302 EUR/t. Celkovo tak „zhruba“ poznáme cenu približne tretiny našej očakávanej produkcie pšenice. Spokojnejší by sme boli s väčším percentom a i preto sa budeme snažiť ďalej aktívne kontrahovať ceny na burze. Veríme, že po razantnom páde môže pšenica ako aj ďalšie plodiny na MATIFe vystúpať späť na úroveň svojho 50–dňového priemeru, čo je cena, za ktorú by sme mohli zahedžovať cenu ďalšej časti budúcej úrody.

Aktualizácia 30.3. 2023: Náš predpoklad sa naplnil, pšenica v tretej dekáde marca otočila, pričom marcový kontrakt 2024 pri pšenici sa 29.3.2023 dostal na úroveň svojho 50–dňového priemeru. Následne sa cena ukážkovo odrazila nadol. Preto sme 30.3. 2023 otvorili short pozíciu (t.j. pozíciu otvárame predajom – kryjeme sa voči poklesu ceny) na 150 ton pšenice za cenu 267,75 EUR/t. V tomto momente tak máme zahedžovaných 300 ton novej úrody pšenice za priemernú cenu 285 EUR/t. Na domácom trhu cenové ponuky na novú úrodu kvôli dovozom obilnín z Ukrajiny ostatné dni razantne klesajú. Kolegovia z východného Slovenska referujú o ponukách pšenice len za 170 EUR/t, čo je cena 95 EUR pod aktuálnou cenou na burze MATIF. Tak priepastný rozdiel medzi domácom trhom a burzou MATIF nemá šancu dlhodobo vydržať, preto sa istíme cez burzu (futures kontrakt) a nie na domácom trhu (forwardový kontrakt) a čakáme na normalizáciu situácie na slovenskom trhu. Pripomíname, že všetky obchody v reálnom čase zaznamenávame na našom twitterovom účte @agromagazin – sú tu uvedené i reálne dátumy otvorenia pozícií, ktoré korešpondujú s dátumami zverejnenia informácie na twitterovom účte. Kto sleduje tento účet, dostáva tak informáciu o realizácii obchodov prakticky okamžite.

Aktualizácia č. 2 z dňa 5.4. 2023: Takže napokon predávame aj poslednú časť uskladnenej pšenice. Realizácia na domácom trhu za cenu 205 EUR/t. Týmto máme predanú celú našu produkciu za ročník 2022/23. Ako sme už spomínali, malú sumarizáciu ročníka 2022/23 pripravíme do nasledujúceho vydania AGROMAGAZÍNu.  

Kukurica

Ako už bolo spomenuté, pri kukurici sme dňa 22.3. 2023 predali na slovenskom trhu finálnych 100 ton našej produkcie za cenu 210 EUR/t. Okrem toho sme na burze MATIF uzatvorili poslednú štvrtinu (konkrétne 50 ton) našej short pozície júnového kontraktu kukurice 2023, ktorú sme otvorili za skvelú cenu 365 EUR/t v máji roku 2022. Keďže išlo o short pozíciu – otvorili sme ju tým, že sme predali kontrakt kukurice za cenu 365 EUR/t. Zatvorením tejto pozície (50 ton) sme nakúpili totožný kontrakt kukurice dňa 22.3. 2023 za cenu 244,75 EUR/t. Na týchto 50 tonách nám tak burzová pozícia zaknihovala zisk 120,25 EUR/t (predaj 365 EUR/t mínus nákup 244,75 EUR/t), resp. zisk 6012 EUR na 50 ton. Ak by sme si tento zisk rozkalkulovali na domácom trhu aktuálne predaných 100 ton kukurice, potom naša finálna cena týchto predaných 100 ton predstavuje 210 EUR/t (predajná cena na SK trhu) + 60,1 EUR/t (burzový zisk) – teda celkovo 270,1 EUR/t. Už to nie je 300 EUR/t, ale sme vďační aj za realizačnú cenu 270 EUR/t, ktorú by nám dnes už žiadny nákupca za kukuricu neponúkol.

V marci sme na burze MATIF pri kukurici nerobili žiadne obchody. Momentálne máme zahedžovaných 200 ton novej úrody kukurice na burze MATIF za priemernú cenu 273,75 EUR/t.

Repka

Nová úroda repky na burze MATIF ostatný mesiac zaznamenala razantný prepad svojej ceny, keď klesla z 560 na 430 EUR/t. Trh s komoditou je prepredaný a i preto sme sa rozhodli, že takticky dočasne uzatvoríme našu short pozíciu na 50 ton produkcie otvorenú 14.2. 2023 na cene 555,25 EUR/t (novembrový kontrakt 2023) s tým, že ak cena opätovne vzrastie, do pozície sa znovu vrátime. Pozíciu sme uzatvorili 22.3. 2023 na cene 438,50 EUR/t, čo znamená, že na týchto 50 tonách sme zaknihovali zisk 116,75 EUR/t (tab. č. 5). Prečo sme tak urobili? Repka sa totiž razantne odklonila od úrovne svojho 50 – dňového priemeru, ktorý v čase uzatvorenia pozície sa hýbal až na 532 EUR/t, teda takmer 100 EUR/t nad aktuálnou cenou na trhu futures. Tento trh je tak veľmi prepredaný. Veríme, že v nejakom bode sa cena komodity vráti späť na úroveň svojho 50 – dňového priemeru. Samozrejme, o mesiac neskôr sa tento priemer bude hýbať na inej cene – nižšej, keďže sa doň budú započítavať deň čo deň aktuálne nižšie ceny komodity. Ak by sme však aj vstúpili znovu do pozície dajme tomu za 5 týždňov na cene 480 EUR/t, stále budeme mať 41,5 EUR/t k dobru, keďže v tomto momente sme uzatvorili pozíciu na cene 438,5 EUR/t. Na druhej strane sa ale môže stať, že cena repky sa neotočí a bude ďalej klesať. To bude pre nás nevýhoda, keďže uzatvorením pozície sme ukončili cenový hedžing tejto porcie budúcej úrody a teda nie sme chránení pred ďalším poklesom ceny. No je to riziko, ktoré plánujeme podstúpiť.

Avšak predsa len, aby sme toto riziko čiastočne minimalizovali, rozhodli sme sa 22.3.2023 uzatvoriť forwardový kontrakt na dodávku 100 ton novej úrody repky na domácom slovenskom trhu s termínom dodania po žatve (júl 2023) za cenu 450 EUR/t (tab. 4). De facto sme týmto predali prvých 100 ton z 300 ton našej plánovanej produkcie. Teraz ostáva dúfať, že cena repky na burze MATIF najbližšie týždne znovu vzrastie a to aspoň na úroveň svojho 50 – dňového priemeru. To bude čas na zakontrahovanie ďalšej časti produkcie.

Aktualizácia 30.3. 2023: Repka spravila v tretej dekáde marca nami očakávaný pohyb proti svojmu klesajúcemu trendu, čím posilnila nad 480 EUR/t. Preto sme dňa 30.3. 2023 opätovne obnovili našu krátku (short) pozíciu na 50 ton repky s malou zmenou, že sme namiesto novembrového kontraktu 2023 zrealizovali obchod na februárovom kontrakte 2024. Otvorenie pozície (predaj) na cene 481 EUR/t znamená, že náš rehedžing (opätovný hedžing) 50 ton produkcie sa podaril za o 42,5 EUR/t vyššiu cenu (predtým zatvorená pozícia na cene 438,5 EUR/t, ktorá je na novo otvorená na cene 481 EUR/t).

David Karkulín

AGROBIZNIS

 

Tabuľka č.1: Predajný plán produkcie: Burzové obchody virtuálnej farmy AGROMAGAZÍNu v sezóne 2023/24 vrátane aktuálnej hodnoty otvorených pozícií na hedžingovom obchodnom účte k 12.4.2023.

Plodina

Objem/

Burza

Dátum realizácie obchodu

Realizované obchody

Aktuálna otvorená pozícia

zisk/strata z obchodu

12.4.2023

Medzimesačná zmena €

 

Pšenica

50 t

MATIF

31.10.2022

1 kontrakt

short futures sept 23

predaj za cenu 328,75 €/t

+ 73,50 €/t

Otvorená pozícia

zisk 3 675 €

+513

 

100 t

MATIF

14.2.2023

2 kontraky

short futures mar 24

predaj za cenu 288,75 €/t

+ 33,75 €/t

Otvorená pozícia

zisk 3 375 €

+1 375

 

150 t

MATIF

 

30.3.2023

Nový obchod!

 

3 kontraky

short futures mar 24

predaj za cenu 267,75 €/t

+ 12,50 €/t

Otvorená pozícia

zisk 1 875 €

0

Kukurica

100 t

MATIF

14.2.2023

2 kontrakty

short futures nov 23

predaj za cenu 279,75 €/t

+ 38 €/t

Otvorená pozícia

zisk 3 800 €

+1 450

 

100 t

MATIF

27.2.2023

2 kontrakty

short futures nov 23

predaj za cenu 267,75 €/t

+ 26 EUR/t

Otvorená pozícia

zisk 2 600 €

+1450

Repka

50 t

MATIF

30.3.2023

Nový obchod!

 

1 kontrakt

short futures feb 24

predaj za cenu 481,00 €/t

+ 27,25 €/t

Otvorená pozícia

zisk 1 362 €

0

 

 

 

 

 

 

Hodnota hedžingového účtu

 

15.3.2023

 

+ 16 687 €

+4 788 €

Plánovaná produkcia farmy (500 ha) v sezóne 2022/23: 1100 t pšenice (200 ha), 300 t repky (100 ha), 800 t kukurice (100 ha), 125 t sóje (50 ha) a 115 t slnečnice (50 ha).

Finálna reálna produkcia v sezóne 2022/23: 314 t repky, 1026 t pšenice, 110 t slnečnice, 130 t sóje, 450 t kukurice 

Poznámka: Všetky nové otvorené pozície ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin.

 

Tabuľka č.2: Zrealizované predaje plodín na fyzickom trhu SR (sezóna 2022/23).

Plodina

Objem

Dátum realizácie obchodu

Typ realizovaného obchodu

Aktuálna pozícia

Realizačná cena

ČASŤ A: PREDAJE na FYZICKOM TRHU:

Repka

4 obchody

 

 

 

 

 

Predaj ukončený

100 t

29.3.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

 Dodanie 7/22

800 €/t

100 t

24.5.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/22

820 €/t

50 t

27.7.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 7/22

630 €/t

64 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

565 €/t

Pšenica

12,5 % NL

6 obchodov

Predaj ukončený

400 t

20.5.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

 Dodanie 7/22

380 €/t

200 t

9.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

315 €/t

126 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

300 €/t

50 t

18.1.2023

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 1/23

260 €/t

 

200 t

27.2.2023

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 2/23

240 €/t

 

50 t

5.4.2023

Nový obchod!

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 4/23

205 €/t

Kukurica

4 obchody

 

Predaj

ukončený

100 t

31.10.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 11/22

315 €/t

100 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

270 €/t

150 t

27.2.2023

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 03/23

245 €/t

 

100 t

27.2.2023

Nový obchod!

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 03/23

210 €/t

Slnečnica

1 obchod

110 t

31.10.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 10/22

560 €/t Predaj ukončený

Sója

1 obchod

130 t

19.12.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

 Dodanie 12/22

480 €/t

Predaj ukončený

 

Tabuľka č.3: Zrealizované hedžingové OBCHODY NA BURZE (sezóna 2022/23).

Plodina

burza

Objem

(typ obchodu)

Kontrakt

Short/

long pozícia

Otvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Zatvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Netto

Zisk/

Strata na tonu

Zisk/ strata z obchodu

Repka

MATIF

50 t

(spreadový obchod)

Aug 22

Nov 22

Short/long

770 €/t (P)

744 €/t (N)

30.3.2022

800,25 €/t (N)

794,25 €/t (P)

26.5.2022

-30,25 €/t

+50,25 €/t

Netto:

+ 20 €/t

Zisk 1 000 € z obchodu

 

50 t (futures)

Máj 23

Short

742 €/t (P)

30.3.2022

685 €/t (N)

22.6.2022

+57,00 €/t

Zisk 2 850 € z obchodu

 

50 t

(spreadový obchod)

Nov 22

Máj 23

Short/long

864,5 €/t (P)

845 €/t (N)

29.4.2022

649,25 €/t (N)

647,50 €/t (P)

20.7.2022

+215,25 €/t

-197,25 €/t

Netto: Zisk 17,25 €/t

Zisk 862 €

z obchodu

 

50 t (futures)

Nov 22

Short

800 €/t (P)

26.5.2022

645,75 €/t (N)

27.7.2022

+144,25 €/t

Zisk 7 212 € z obchodu

Pšenica

MATIF

100 t (futures)

Máj 23

Short

320 €/t (P)

29.3.2022

312,00 €/t (N)

25.7.2022

+8 €/t

Zisk 800 € z obchodu

 

100 t (futures)

Mar 23 Short

50% pozície

406 €/t (P)

24.5.2022

319 €/t (N)

24.11.2022

+87 €/t

Zisk 8 700 € z obchodu

 

100 t (futures)

Mar 23 Short

50% pozície

406 €/t (P)

24.5.2022

319 €/t (N)

18.1.2023

+119,25 €/t

Zisk

11 925 € z obchodu

 

200 t (futures)

Máj 23 Short

372 €/t (P)

24.5.2022

278,75 €/t (N)

27.2.2023

+93,25 €/t

Zisk

18 650 € z obchodu

Kukurica

MATIF

100 t (futures)

Jún 23

Short

331,25 €/t (P)

29.4.2022

290 €/t (N)

29.6.2022

+41,25 €/t

Zisk 4 125 € z obchodu

 

50 t (futures)

Jún 23

Short

25% pozície

365 €/t (P)

24.5.2022

304,5 €/t (N)

24.11.2022

+60,5 €/t

Zisk 3 025 € z obchodu

 

100 t (futures)

Nový obchod!

Jún 23

Short

50% pozície

365 €/t (P)

24.5.2022

277 €/t (N)

27.2.2023

+88,5 €/t

Zisk 8 850 € z obchodu

 

50 t (futures)

Nový obchod!

Jún 23

Short

25% pozície

365 €/t (P)

24.5.2022

244,75 €/t (N)

22.3.2023

 

+120,25 €/t

 

Zisk 6 012 € z obchodu

Sója

CBoT

27,2 t  = 1000 bušelov (futures)

Nov 22

Short

15,22 $/bu (P)

25.5.2022

Kurz 1,07 $/€

14,11 $/bu (N) 6.9.2022

Kurz 0,99 $/€

+1,11 $/bu

1,2 €/t*

*zmena kurzu!

Zisk 1 112$ z obchodu

Zisk 33 € z obchodu

Bilancia uzatvorených obchodov na burze (13 obchodov)

SEZÓNA 2022/23

ZISK:

74 044 €

Vysvetlivky: N – nákup, P- predaj , short pozícia – ochrana voči poklesu ceny, long pozícia – ochrana voči rastu ceny

SHORT (t.j. krátka) pozícia znamená otvorenie pozície prostredníctvom predaja (P)  komodity, pričom následné vysporiadanie obchodu sa deje cez spätný nákup (N) rovnakého objemu – preto short pozícia zarába na poklese ceny a prerába na raste ceny. V prípade LONG (dlhej) pozície je to naopak. Pri otvorení nakupujeme a vysporiadame pozíciu jej predajom. Preto LONG pozícia zarába na raste ceny komodity a prerába pri poklese ceny.

MATIF: 1 kontrakt = 50 ton pšenice, kukurice, repky

CBoT: 1 minikontrakt = 1000 bušelov = 27,2 t sóje

 

Tabuľka č.4: Zrealizované predaje plodín na fyzickom trhu SR (sezóna 2023/24).

Plodina

Objem

Dátum realizácie obchodu

Typ realizovaného obchodu

Aktuálna pozícia

Realizačná cena

REPKA

100 t

22.3.2023

Nový obchod!

Forward. kontr

fyz. trh SR

 Dodanie 7/22

450 €/t

 

Pšenica

12,5 % NL

 

200 t

 

22.3.2023

Nový obchod!

Forward. kontr

fyz. trh SR

 Dodanie 7/22

215 €/t

 

 

Tabuľka č.5: Zrealizované hedžingové OBCHODY NA BURZE (sezóna 2023/24).

Plodina

burza

Objem

(typ obchodu)

Kontrakt

Short/

long pozícia

Otvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Zatvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Netto

Zisk/

strata na tonu

Zisk/ strata z obchodu

Repka

MATIF

50 t (futures)

Nový obchod!

NOV 23

Short

555,25 €/t (P)

14.2.2023

438,50 €/t (N)

22.3.2023

+116,75 €/t

 

Zisk 5 837 € z obchodu

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov