Revycare

darux

Revycare

Štvrtok 30.marca 2023, meniny má Vieroslava, zajtra Benjamín

Vo februári sme si otvorili niekoľko pozícií s cieľom zafixovať ceny časti budúcej úrody.

Bilancia na hedžingovom účte

Vitajte pri 13. pokračovaní seriálu článkov týkajúcich sa realizácie predajného plánu produkcie plodín na virtuálnej 500 ha farme AGROMAGAZÍNu.

Ostatný mesiac sme sa rozhodli v rámci burzových obchodov na trhu futures zafixovať ceny 100 t nadchádzajúcej produkcie (sezóna 2023/24) pšenice, 100 t kukurice a 50 t repky.

Doteraz sme uzatvorili 12 obchodov na burze, pričom v rámci týchto uzatvorených (ukončených) obchodov sme doteraz zaknihovali zisk 68032 € (tab 3).

K 15.3. 2023 naše otvorené pozície na hedžingovom účte (6 obchodov) evidujú zisk 19 949 €, čo znamená medzimesačný pokles hodnoty účtu o 2 612 € v otvorených pozíciách (tab. 1).

Pripomíname, že všetky nové otvorené pozície, ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin. Zmeny evidujeme v priložených tabuľkách.

Pšenica

Ceny pšenice na burze MATIF sa vo februári vyšplhali na svoj 50–dňový cenový priemer, ktorý však nedokázali v ďalších dňoch relevantne prekonať. A to nám dáva signál, že pšenica sa nateraz stále jednoznačne nevymanila z poklesného trendu. To znamená pokračujúce riziko tvorby nových cenových miním. Veľa indikátorov naznačuje, že vyspelé ekonomiky sa nevyhnú v najbližších 12 mesiacoch recesii, pričom recesia môže citeľne znížiť dopyt po komoditách. A to znamená reálne riziko poklesu cien.

Na druhej strane AGROMAGAZÍN na základe svojich analýz ďalej vidí pred nami scenár príchodu novej vlny vyššej inflácie, čo naopak hovorí za scenár rastu cien komodít. Táto nová vlna rastu cien však môže byť ešte mesiace ďaleko od nás a my potrebujeme efektívne riešiť predajný plán súčasnej, resp. nasledujúcej produkcie. Keď si spravíme drobnú matematickú úlohu očakávaných nákladov na tonu produkcie pšenice pri nových cenách vstupov, vychádza nám, že pri cenách okolo 210 €/t by sme mali (ak úroda prudko neprepadne) pokryť výrobné náklady na pšenicu.

Na burze MATIF sa pritom ceny novej úrody pohybujú nad 285 €/t. Keď od tejto ceny odpočítame tradičnú 30 €/t zrážku na slovenskom trhu voči cenám MATIF a nech extra 10 €/t za dopravu, stále sme na hedžovanej cene 245 €/t. I preto sme sa rozhodli, že využijeme aktuálny cenový nárast pšenice na MATIFe k úrovni jej 50–dňového priemeru a zahedžujeme si cenu ďalších 100 t novej úrody. I preto sme dňa 14.2.2023 otvorili krátku (short) pozíciu na 2 kontrakty (2x50 t) marcovej pšenice 2024 za cenu 288,25 €/t.

Pre vysvetlenie: Krátka pozícia znamená, že vo fáze otvorenia pozície predávame pšenicu na futures trhu za cenu 288,25 €/t. Keď pozíciu budeme zatvárať – urobíme to spätným nákupom totožného množstva pšenice. Ak teda spätne nakúpime za 240 €/t, na burze dosiahneme zisk. Ak nakúpime spätne za 300 €/t, na burze zaznamenáme stratu – no súčasne na slovenskom trhu by sme mali predať pšenicu za drahšie.

Koncom februára sa pritom potvrdila naša obava, keď pšenica na burze MATIF vytvorila nové cenové minimum tým, že klesla pod 280 €/t. Preto sme sa rozhodli zrealizovať podstatnú časť našej vlaňajšej úrody pšenice na domácom trhu. Z 250 t uskladnenej pšenice sme 27.2. 2023 zrealizovali na domácom trhu 200 t za cenu 240 €/t. Simultánne k tomu sme uzatvorili našu poslednú hedžovaciu pozíciu na pšenicu v aktuálnej sezóne 2022/23 tým, že sme späť nakúpili 200 t (4 kontrakty) májového 2023 futures za cenu 278,75 €/t. Z tejto pozície sme dosiahli zisk 93,25 €/t (tabuľka 2), ktorý si môžeme pripísať k cene nami predanej pšenice 240 €/t, čo znamená, že týchto 200 t komodity sme zrealizovali reálne za 333,25 €/t.

V sklade nám tak ostáva posledných 50 t pšenice na realizáciu na domácom trhu.

Kukurica

V minulom vydaní hovorili o tom, že máme nutkanie zakontrahovať časť novej úrody kukurice za vtedy aktuálnu cenu 269 €/t, no ešte počkáme. Naše čakanie vydržalo len niekoľko dní. Novembrový kontrakt kukurice 2023 totiž dokázal za týchto niekoľko dní posilniť na 279,75 €/t a i preto sme zvolili totožnú stratégiu ako pri pšenici.

Otvorili sme si krátku pozíciu na prvých 100 t budúcej úrody kukurice (2 kontrakty s termínom november 2023) za cenu 279,75 €/t. Čakanie niekoľkých týždňov nám prinieslo optimalizáciu vstupu do pozície tým, že sme predávali o takmer 11 €/t drahšie (269 €/t vs. 279,75 €/t). Ceny kukurice sa pekne rozbehli do rastového trendu, no momentálna prekonanie rezistencie na cene 300 €/t pri najobchodovanejšom kontrakte je, zdá sa, nad sily trhu. I preto naše prvé taktické hedžovanie pri tejto cene.

Opäť platí, že trh futures ponúka vyššie ceny v porovnaní s našimi očakávanými nákladmi, takže ideme do toho. Zahedžovaných tak máme prvých 100 t produkcie, pričom naša očakávaná celková produkcia na 100 ha plánovaného osevu je na 800 t. V ďalších mesiacoch si počkáme na nové príležitosti, ak nastanú.

Koncom februára poklesný trend zastihol aj ceny kukurice, keď komodita v priebehu jedného dňa doslova prefrčala z úroveň svojho 50–dňového ako aj 200–dňového priemeru a potvrdila tým, že rastový trend nie je na programe dňa. Preto sme sa rozhodli zakontrahovať cenu ešte ďalších 100 t novej úrody kukurice, keď sme 27.2. 2023 otvorili krátku pozíciu novembrového kontraktu 2023 (2 kontrakty = 100 t) za cenu 267,75 €/t, teda o 12 €/t nižšie v porovnaní s prvou pozíciou zo 14.2. 2023. V tomto momente tak máme cez trh futures zakontrahovaných 200 t novej produkcie kukurice.

Okrem toho sme sa rozhodli nečakať ani s predajom vlaňajšej produkcie kukurice (sezóna 2022/23) na domácom trhu. Dňa 27.2. 2023 sme zrealizovali predaj 150 t kukurice na slovenskom trhu za cenu 245 €/t. Simultánne sme uzatvorili 50 % pôvodnej pozície júnového kontraktu kukurice 2023 na burze MATIF nákupom 2 kontraktov (100 t) za cenu 277 €/t. Burzový hedžing týchto 100 t na burze nám priniesol profit vo výške 88,5 €/t.

Reálne sme tak na domácom trhu predali 100 t kukurice za cenu 245 €/t (SK trh) + 88,5 €/t (futures MATIF), teda za 333,5 €/t a zvyšných 50 t za 245 €/t, čo hovorí o priemernej cene týchto 150 t vo výške 304 €/t. Naše vlaňajšie výrobné náklady sú tak pokryté. V tomto momente ostáva v sklade 100 t vlaňajšej kukurice a stále máme k dispozícii hedžingovú pozíciu 50 t kukurice v rámci zostatkovej pozície na trhu futures (pozri nové bilancie v tabuľkách).  

Repka

Vo februári sa na svoj 50–dňový priemer dostali i ceny repky na burze MATIF. Motivovaní rovnakou stratégiou ako pri pšenici, aj tu sme sa rozhodli zafixovať cenu prvých 50 t novej úrody otvorením krátkej pozície 1 kontraktu s termínom november 2023 za cenu 555,25 €/t. Stále sa obzeráme aj po stratégii nákupu tzv. put opcie, ktorá nás de facto bude chrániť pred poklesom ceny, no súčasne nám dovolí profitovať na prípadnom raste ceny.

Momentálne však takáto opcia nie je práve až tak najlacnejšia. Pri strike cene 555 €/t by nás vyšla 31,30 €/t, čo znamená, že cez takto nastavenú opciu naviazanú na novembrový kontrakt 2023 by sme si vedeli zafixovať na burze MATIF minimálnu cenu na úrovni 523,70 €/t (555 €/t strike cena mínus zaplatená opčná prémia 31,30 €/t). K tomu treba odpočítať cenový rozdiel medzi cenou repky na fyzickom trhu a cenou futures na MATIFe (20 €/t) a dostaneme sa zhruba na našu skutočnú hedžovanú cenu. Zatiaľ si túto stratégiu nechávame v „šuflíku plánov“.

Apropos, pri pšenici sa put opcia decembrového kontraktu 2023 pri strike cene 280 €/t obchoduje za prémiu 17,8 €/t. naša minimálna cena by tak mohla byť 262,2 €/t mínus očakávaný cenový rozdiel na SK trhu vs. futures trhu na MATIFe (tzv. báza) v čase predaja plodiny na domácom trhu, čo je historicky okolo 30 €/t.  

David Karkulín

Tabuľka č.1: Predajný plán produkcie: Burzové obchody virtuálnej farmy AGROMAGAZÍNu v sezónach 2022/23 a 2023/24 vrátane aktuálnej hodnoty otvorených pozícií na hedžingovom obchodnom účte k 15.3. 2023.

 

Plodina

Objem/

Burza

Dátum realizácie obchodu

Realizované obchody

Aktuálna otvorená pozícia

zisk/strata z obchodu

15.3.2023

Medzimesačná zmena

Kukurica

50 t

MATIF

24.5.2022

1 kontrakt

short futures jún 23

predaj za cenu 365 €/t

+ 100,25 €/t

Otvorená pozícia –

zisk 5012 €

+1 550

     

SEZÓNA 2023/24

 

 

Pšenica

50 t

MATIF

31.10.2022

1 kontrakt

short futures sept 23

predaj za cenu 328,75 €/t

+ 63,25 €/t

Otvorená pozícia

zisk 3 162 €

+1 062

 

100 t

MATIF

 

14.2.2023

Nový obchod!

2 kontraky

short futures mar 24

predaj za cenu 288,75 €/t

+ 20 €/t

Otvorená pozícia

zisk 2 000 €

0

Kukurica

100 t

MATIF

14.2.2023

Nový obchod!

 

2 kontrakty

short futures nov 23

predaj za cenu 279,75 €/t

+ 23,5 €/t

Otvorená pozícia

zisk 2 350 €

0

 

100 t

MATIF

27.2.2023

Nový obchod!

 

2 kontrakty

short futures nov 23

predaj za cenu 267,75 €/t

+ 11,5 €/t

Otvorená pozícia

zisk 1 150 €

0

Repka

50 t

MATIF

14.2.2023

Nový obchod!

 

1 kontrakt

short futures nov 23

predaj za cenu 555,25 €/t

+ 65,5 €/t

Otvorená pozícia

zisk 3 275 €

0

Hodnota hedžingového účtu

 

15.3.2023

 

+ 16 949 €

+2 612 €

Plánovaná produkcia farmy (500 ha) v sezóne 2022/23: 1100 t pšenice (200 ha), 300 t repky (100 ha), 800 t kukurice (100 ha), 125 t sóje (50 ha) a 115 t slnečnice (50 ha).

Finálna reálna produkcia v sezóne 2022/23: 314 t repky, 1026 t pšenice, 110 t slnečnice, 130 t sóje, 450 t kukurice 

Poznámka: Všetky nové otvorené pozície ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin.

Tabuľka č.2: Zrealizované predaje plodín na fyzickom trhu SR (sezóna 2022/23):

 

Plodina

Objem

Dátum realizácie obchodu

Typ realizovaného obchodu

Aktuálna pozícia

Realizačná cena

ČASŤ A: PREDAJE na FYZICKOM TRHU:

Repka

4 obchody

 

 

 

 

 

Predaj ukončený

100 t

29.3.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

 Dodanie 7/22

800 €/t

100 t

24.5.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 7/22

820 €/t

50 t

27.7.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 7/22

630 €/t

64 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

565 €/t

Pšenica

12,5 % NL

5 obchodov

400 t

20.5.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

 Dodanie 7/22

380 €/t

200 t

9.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

315 €/t

126 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

300 €/t

50 t

18.1.2023

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 1/23

260 €/t

 

200 t

 

27.2.2023

Nový obchod!

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 2/23

240 €/t

Kukurica

3 obchody

100 t

31.10.2022

Forward. kontr

fyz. trh SR

Dodanie 11/22

315 €/t

100 t

24.11.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 11/22

270 €/t

 

150 t

27.2.2023

Nový obchod!

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 03/23

245 €/t

Slnečnica

1 obchod

110 t

31.10.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

Dodanie 10/22

560 €/t Predaj ukončený

Sója

1 obchod

130 t

19.12.2022

Predaj z dvora fyz. trh SR

 Dodanie 12/22

480 €/t

Predaj ukončený

Tab. 3: Zrealizované hedžingové OBCHODY NA BURZE (sezóna 2022/23)

Plodina

burza

Objem

(typ obchodu)

Kontrakt

Short/

long pozícia

Otvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Zatvorenie pozície

Cena (N/P)

dátum

Netto

Zisk/

Strata na tonu

Zisk/ strata z obchodu

Repka

MATIF

50 t

(spreadový obchod)

Aug 22

Nov 22

Short/long

770 €/t (P)

744 €/t (N)

30.3.2022

800,25 €/t (N)

794,25 €/t (P)

26.5.2022

-30,25 €/t

+50,25 €/t

Netto:

+ 20 €/t

Zisk 1 000 € z obchodu

 

50 t (futures)

Máj 23

Short

742 €/t (P)

30.3.2022

685 €/t (P)

22.6.2022

+57,00 €/t

Zisk 2 850 € z obchodu

 

50 t

(spreadový obchod)

Nov 22

Máj 23

Short/long

864,5 €/t (P)

845 €/t (N)

29.4.2022

649,25 €/t (N)

647,50 €/t (P)

20.7.2022

+215,25 €/t

-197,25 €/t

Netto: Zisk 17,25 €/t

Zisk 862 €

z obchodu

 

50 t (futures)

Nov 22

Short

800 €/t (P)

26.5.2022

645,75 €/t (N)

27.7.2022

+144,25 €/t

Zisk 7 212 € z obchodu

Pšenica

MATIF

100 t (futures)

Máj 23

Short

320 €/t (P)

29.3.2022

312,00 €/t (N)

25.7.2022

+8 €/t

Zisk 800 € z obchodu

 

100 t (futures)

Mar 23 Short

50% pozície

406 €/t (P)

24.5.2022

319 €/t (N)

24.11.2022

+87 €/t

Zisk 8 700 € z obchodu

 

100 t (futures)

Mar 23 Short

50% pozície

406 €/t (P)

24.5.2022

319 €/t (N)

18.1.2023

+119,25 €/t

Zisk

11 925 € z obchodu

 

200 t (futures)

Máj 23 Short

Nový obchod!

372 €/t (P)

24.5.2022

278,75 €/t (N)

27.2.2023

+93,25 €/t

 

Zisk

18 650 € z obchodu

Kukurica

MATIF

100 t (futures)

Jún 23

Short

331,25 €/t (P)

29.4.2022

290 €/t (N)

29.6.2022

+41,25 €/t

Zisk 4 125 € z obchodu

 

50 t (futures)

Jún 23

Short

25% pozície

365 €/t (P)

24.5.2022

304,5 €/t (N)

24.11.2022

+60,5 €/t

Zisk 3 025 € z obchodu

 

100 t (futures)

Nový obchod!

Jún 23

Short

50% pozície

365 €/t (P)

24.5.2022

277 €/t (N)

27.2.2023

 

+88,5 €/t

 

Zisk 8 850 € z obchodu

Sója

CBoT

27,2 t  = 1000 bušelov (futures)

Nov 22

Short

15,22 $/bu (P)

25.5.2022

Kurz 1,07$/€

14,11 $/bu (N) 6.9.2022

Kurz 0,99$/€

+1,11 $/bu

1,2 €/t*

*zmena kurzu!

Zisk 1 112 $ z obchodu

Zisk 33 € z obchodu

Bilancia uzatvorených obchodov na burze (10 obchodov)

ZISK:

40 532 €

short pozícia – ochrana pred poklesom ceny, long pozícia – ochrana pred rastom ceny

SHORT (t.j. krátka) pozícia znamená otvorenie pozície prostredníctvom predaja (P)  komodity, pričom následné vysporiadanie obchodu sa deje cez spätný nákup (N) rovnakého objemu – preto short pozícia zarába na poklese ceny a prerába na raste ceny. V prípade LONG (dlhej) pozície je to naopak. Pri otvorení nakupujeme a vysporiadame pozíciu jej predajom. Preto LONG pozícia zarába na raste ceny komodity a prerába pri poklese ceny.

MATIF: 1 kontrakt = 50 t pšenice, kukurice, repky

CBoT: 1 minikontrakt = 1 000 bušelov = 27,2 t sója

 

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov