Utorok 06.júna 2023, meniny má Norbert, zajtra Róbert

Počet fariem naďalej klesá, zatiaľ čo zostávajúce farmy sa zväčšujú. Situačná správa Zväzu nemeckých farmárov (Deutscher Bauernverband – DBV) o tom obsahuje najnovšie údaje.

V Nemecku bolo v roku 2022 iba 258 700 fariem s viac ako 5 hektármi využívanej poľnohospodárskej plochy (VPP), vrátane 19 800 fariem s menej ako 5 hektármi VPP, ktoré sú farmami vykazovanými z dôvodu ich chovu dobytka alebo pestovaním špeciálnych plodín.

V roku 2022 tieto farmy obrábali približne 16,595 milióna ha VPP. Priemerná výmera pôdy poľnohospodárskych podnikov dosiahla 64,1 ha VPP, uvádza DBV vo svojej aktuálnej situačnej správe.

Štrukturálne zmeny pokračujú

Počet fariem sa medzi rokmi 2010 a 2022 znížil o 40 400 na 258 700, čo je o 13,5 % menej. To zodpovedá miere poklesu o 1,2 % ročne. To znamená, že sa zdá, že štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve sa trochu spomalili, pretože v predchádzajúcich desaťročiach sa priemerný ročný pokles fariem pohyboval okolo 3 %, čo štatisticky zodpovedá zníženiu počtu fariem na polovicu každých 20 rokov.

Pri zjavne klesajúcom tempe poklesu však treba brať do úvahy, že limit pre štatisticky evidované podniky sa zvýšil na 5 ha využívanej poľnohospodárskej plochy. Za predpokladu, že počet fariem, ktoré od roku 2007 neboli zaznamenané, odvtedy klesol o polovicu až dve tretiny, je ročný pokles fariem za posledných 10 rokov výrazne nad 2 %.

Hranica rastu sa posúva nahor

Takzvaný prah rastu, pod ktorý sa počet fariem znižuje a nad ktorý sa počet fariem zvyšuje, podľa situačnej správy naďalej stúpa.

Počet fariem vo veľkostných triedach pod 100 ha VPP klesá. Na druhej strane sa zvyšuje počet fariem so 100 ha a viac, medzi rokmi 2010 a 2022 celoštátne o 5 200 až 38 000 fariem alebo dobrých 15 % všetkých fariem. Tieto farmy obhospodarujú približne 62 % VPP v Nemecku. Existujú však veľké regionálne rozdiely v úrovni prahu rastu.

Regionálne rozdiely a špecifické situácie spoločnosti

Regionálna analýza odhaľuje severojužný gradient veľkostí spoločností. Samotná veľkosť plochy však neumožňuje vysloviť sa o konkurencieschopnosti podniku, čo môže byť aj prípad menších plôch, napríklad pestovaním špeciálnych plodín, špeciálnymi formami marketingu alebo intenzívnym chovom zvierat.

Kým v Bavorsku a Bádensku-Württembersku sú vďaka predtým uplatňovanému deleniu dedičstva na všetkých potomkov častejšie menšie farmy s priemernou poľnohospodárskou výmerou okolo 37 ha, v severnom Nemecku majú farmy podstatne väčšie plošné využitie vďaka tzv. čoraz viac uplatňovanému dedičskému právu v priemere 81 ha - Šlezvicko-Holštajnsko a 74 ha v Dolnom Sasku.

Najväčšie farmy sú stále vo východnom Nemecku, kde boli poľnohospodárske produkčné družstvá (LPG) po zjednotení prevedené do zodpovedajúcich veľkých nástupníckych fariem. Meklenbursko-Predpomoransko s priemerom 275 ha VPP na farmu a Sasko-Anhaltsko s 269 ha VPP na farmu sú na vrchole rebríčka veľkostí fariem.

 

Z topagrar preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra

Snímka: Höner

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov