Basf Belanty

Basf Belanty

Basf belanty

Streda 28.februára 2024, meniny má Zlatica, zajtra Radomír

Predstavujeme vám všetkých kandidátov nominovaných v súťaži NAJ Agromanažér roku 2022.

Hlasovací formulár najdete na tomto odkaze.

 

Ing. Róbert Góra

konateľ BIOPACK – obchodné družstvo, Salka

Titulka0222

Nekonvenčne, no pragmaticky zmýšľajúci farmár

Už na vysokej škole Róbert Góra cítil, že vnútorne nesúhlasí so štandardnými poučkami, ktoré i dnes ostávajú všeobecne platnými návodmi pre zabezpečenie efektívnej produkcie v agrárnej prvovýrobe. Bolo v nich totiž na jeho vkus až príliš veľké množstvo prvkov stavujúcich na intenzifikáciu, maximalizáciu výroby, ktorá však bola v rozpore s prírodnými zákonmi.

Prax mu ukázala, že veľká intenzifikácia výroby nefunguje, pretože naráža na množstvo limitov, napr. okrem iného i na genetické limity zvierat. Aj preto sa rozhodol ísť „proti prúdu“ a skúsiť uspieť cez systém maximálnej extenzity výroby.

Aby ale s týmto svojím nekonvenčným zmýšľaním uspel, potreboval si vytvoriť systém, ktorý bude fungovať. Vďaka svojim dobrým pozorovacím schopnostiam vnímať okolie, vnímať zmeny a reagovať na ne, ochote učiť sa a experimentovať si postupne vypracoval funkčný systém produkcie založený na uzatvorenom výrobnom cykle. Túžba produkovať v čo najväčšom súlade s prírodou ho zase doviedla k ekologickej výrobe. A to nie obyčajnej. „Snažíme sa produkovať ekologicky čo najčistejšie produkty“, hovorí líder podniku a dopĺňa, že napriek tomu, že už i dnešné ekoštandardy sa začínajú znižovať, družstvo si svoju prácu nezľahčuje a prísne a striktne dodržuje tie najprísnejšie pôvodné štandardy ekovýroby.

I na tomto príklade tak môžeme vidieť, že R. Góra patrí k ľuďom, ktorí sú na seba prísni a sú zásadoví. Zásadou tohto agromanažéra je napríklad nenakupovať cudzie zvieratá a ani nekŕmiť ich sójou či kukuricou (ani doma dopestovanou), ktoré môžu už v osive niesť stopy GMO. Ako vidieť, všetky tieto zásady smerujú k jednému – produkcii ekologicky čistého produktu s čo najvyššími štandardmi kvality. Práve to je zárukou toho, že takto môže predávať svoju produkciu s vyššou pridanou hodnotou za drahšie.

Osobitnou devízou tohto poľnohospodára je potom to, že v rámci produkcie netlačí na pílu, nesnaží sa všetko zvládnuť čo najrýchlejšie a necháva trpezlivo celú výrobu plynúť svojím vlastným tempom ako prúd rieky. Vďaka tomu vie citeľne zredukovať svoje výrobné náklady na jednotku produkcie a byť ziskový aj napriek nižším výnosom plodín na hektár či nižším denným prírastkom zvierat.

 

Ing. Marian Železník

predseda predstavenstva, RPD Zuberec

Titulka0322

Líder s odvahou robiť veci inak

Typickou črtou Mariana Železníka je jeho odhodlanosť robiť veci inak. To si vyžaduje i značnú dávku odvahy a chuť experimentovať. V prípade experimentov tohto manažéra však nejde v zásade o implementáciu nových vecí do praxe, ale predovšetkým o snahu extrapolovať agrárne postupy fungujúce v rovinatejších oblastiach južného Slovenska do miestnych drsných podhorských podmienok tak, aby vniesli do výroby čo najviac efektivity a produktivity.

„Odvážili sme sa robiť veci, ktoré boli pre iných v horských oblastiach nepredstaviteľné“, hovorí M. Železník. Ako príklad uvádza investíciu do dojárne v čase, keď iní kolegovia hospodáriaci v podobných podmienkach o nej ešte nechyrovali a súčasne aj od tohto kroku M. Železníka odhovárali.

Ďalším príkladom môžu byť investície do techniky s obrovskými pracovnými zábermi, resp. prepravnými objemami či už ide o kosy, hrable, senážne vozy či cisterny, ktoré podľa dovtedajších príručiek agrárnej praxe neboli vhodné, resp. dôkladne otestované do tunajších veľkých sklonov svahov obrábaných pôd. Tento prístup predsedu častokrát prináša výsledky, ktoré neraz prekvapia mnohých odborníkov vo fachu.

Napríklad výsledky tunajšej RV neraz popierajú výsledky vedeckých štúdií v tom slova zmysle, že zuberskí farmári dokážu v týchto podmienkach dopestovať pre svoju krmovinovú základňu plodiny, ktoré podľa týchto štúdií by v tunajších podmienkach (hospodárenie v nadmorskej výške nad 800 m.n.m.) nemali mať šancu – napríklad pestovanie mätonohov v rámci trávnych senáží, lucerny, pričom si vedia dopestovať aj kvalitnú kukuričnú siláž.

M. Železník priznáva, že táto stratégia si vyžaduje občas ísť aj do rizika, no jedným dychom dodáva, že všetko podrobuje dôslednej analýze, aby toto riziko minimalizoval. Vždy sa snaží mať oči otvorené a sledovať ako robia veci tí, ktorí dosahujú mimoriadne hospodárske výsledky. Nové inšpirácie následne pretavuje do výroby, tie však musia zapadať inak do dlhodobo a jasne zadefinovanej výrobnej štruktúry tohto podniku.

 

Ing. Ladislav Kováč

konateľ MATEX, s.r.o., Veškovce

Titulka0422

Manažér precízny v tom, čo robí

„Keď niečo robíme, snažíme sa to robiť čo najlepšie“, objasňuje Ladislav Kováč základné krédo svojho profesijného prístupu k práci. Podľa neho k dosiahnutiu dlhodobého úspechu v tom, čo človek robí nevedú žiadne skratky, ale poctivá, obetavá práca, ktorej je nutné venovať veľa času. Nesmie jej pritom chýbať ani náboj kreativity a prvky originality, ktoré ju dokážu odlíšiť od priemeru.

Práve tieto atribúty prístupu k práci L. Kováč hojne využíva, aj keď skromne dodáva, že sa cíti byť len priemerným agromanažérom, ktorý má šťastie na ľudí okolo seba a čuch na projekty, ktoré mu vychádzajú. Keď sa však dnes pozriete na to, čo spoločnosť MATEX pod jeho vedením dokázala, je viac než jasné, že nešlo len o šťastenu, ale hlavne o originalitu myšlienok a precíznosť ich pretavovania do reality, ktoré tento agromanažér doslova zakódoval do DNA tejto firmy.

Keď vo Veškovciach začali so sójou, na Slovensku to bola neznáma komodita. L. Kováč a tím ľudí okolo neho zozbierali množstvo skúseností s pestovaním tejto plodiny zo sveta a tieto následne prostredníctvom vlastného pokusníctva implementovali do slovenskej praxe.

Aj vďaka tomu dnes patria k slovenskej špičke nielen v rámci poskytovania kvalitných osív pre poľnohospodárov, ale aj ich edukácie. Dôkazom toho je realizácia pravidelných Dní poľa ozimín a Dní poľa sóje, ktoré sú rešpektovaným podujatím nielen na Slovensku, ale i na stredoeurópskej úrovni. L. Kováč tak v sebe nezaprie ani svoj zmysel a chuť pre experimentovanie, ktoré však má jasnú metodiku a ktorého cieľom je získanie výstupov využiteľných v praxi.

 

Ľubomír Malček

predseda JHR Hriňová

Titulka0522

Poľnohospodár oddaný službe pre ostatných

Ak by sme mali charakterizovať najdominantnejšie profesijne, no i osobnostné črty Ľubomíra Malčeka, potom jednoznačne by sme ho mohli nazvať manažérom oddaného službám pre ostatných. Nepochybne jeho najsilnejšou stránkou je trpezlivá práca s ľuďmi, v ktorej tento líder exceluje.

Posúďte sami, úspešne manažovať spoločne 296 samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí fungujú sami za seba, no súčasne prostredníctvom družstva zastávajú spoločné ciele, to chce mať talent, odvahu a súčasne i vizionársku myseľ, ktorá dokáže presvedčiť iných. Ak by totiž nebolo projektu tohto družstva, ktorého primárnym cieľom je zachovanie poľnohospodárstva na hriňovských lazoch, no predovšetkým lídra, ktorý túto myšlienku ďalej rozvíja, potom by dnes už možno na krásnych lúkach a poliach nad mestom Hriňová nebol taký čulý poľnohospodársky ruch a ani toľko aktívnych poľnohospodárov.

Práca a vedenie Ľubomíra Malčeka tak zohráva pre daný región veľmi veľkú úlohu. Niet pritom divu, že tento manažér dokáže ľudí nadchnúť pre spoločnú vec čo ako on sám opisuje „zlanáriť ich na prácu“. Sám trávi spoločne so svojim synom drvivú väčšinu času na farme a keď práve nevybavuje požiadavky zo strany členov družstva, potom aktívne na farme pracuje.

Bez akýchkoľvek pochybností tak predsedu družstva môžeme považovať za univerzála, ktorý dokáže vyriešiť množstvo úloh, ktoré na iných agropodnikoch spravidla musí riešiť viacero osôb so špecializáciou na konkrétnu oblasť. Táto jeho univerzálnosť, ochota pomáhať a súčasne zameranie na rozvoj ďalších výrobných aktivít sú hybnou silou a úspechom fungovania tohto unikátneho družstva.

 

Ing. Mikuláš Balogh

hlavný agronóm, PD Sokolce

Titulka0622

Praktik operujúci v teréne

Mať neustále pod kontrolou prevádzku pod šírim nebom na výmere 6800 ha nie je vonkoncom jednoduché a preto nie je prekvapujúce, že tento manažér trávi gro svojho pracovného času na poli a to vrátane sobôt a nedieľ. M. Balogha by sme tak mohli označiť za manažéra neustále operujúceho v teréne.

Ako priznáva, na túto prácu je potrebné mať popri odborných znalostiach hlavne výdrž a vôľu robiť. „Práca musí byť pre vás hobby“, vyzdvihuje hlavnú motiváciu svojej práce tento odborník na RV zo Žitného ostrova. Na rovinu však pripomína, že zvládať tak rozmanitú a plošne bohato rozmiestnenú výrobu bez úzkej spolupráce s kolegami by bolo len veľmi ťažko realizovateľné. I preto venuje veľa pozornosti efektívnej vzájomnej kooperácii ľudí poháňajúcich a manažérov usmerňujúcich chod družstva. „Sme skvelý tím, ktorý úspešne spolupracuje vertikálne ako aj horizontálne“, hovorí hlavný agronóm a dodáva, že s predsedom dennodenne plánujú a rozoberajú všetky dôležité kroky, ktoré je potrebné zrealizovať.

Za tie roky praxe, ktoré tu M. Balogh nadobudol si vytvoril cit pre zmysluplné experimentovanie čo v kombinácii so svojou vôľou neustále sa vzdelávať a učiť sa novým veciam pretavuje do progresívnych výrobných postupov v rastlinnej výrobe, ktoré smerujú nielen k vyššej ekonomickej efektivite produkcie, ale súčasne vyššej trvaloudržateľnosti výroby.

Na mysli máme hlavne manažment s vlahou v pôde, ktorej je počas jarnej vegetácie z roka na rok čoraz menej. Nepochybne silnou stránkou tohto manažéra je i schopnosť predvídať a myslieť dopredu, vďaka čomu dokáže promptne a efektívne reagovať na dynamiku a rôznorodosť zmien typických pre agrovýrobu a tým včasne eliminovať vznikajúci problém ešte v jeho zárodku. Vizitkou úspešného prístupu k práci tohto lídra v segmente rastlinnej výroby podniku je dosahovanie vysokých úrod a kvality produkcie, ktoré patria do pomyselnej profiligy tejto neľahkej, no zato krásnej branže, ktorá sýti celý svet.

 

Ing. Radoslav Mareček

predseda predstavenstva ROD Skalica a PD Gbely

Titulka0722

Líder s dokonalým prehľadom

Riadiť kľúčové podniky tak veľkej skupiny ako je Agrogroup, to chce manažéra, ktorý má o dianí okolo seba dokonalý prehľad. Pritom mať len prehľad nestačí, je potrebné všetky toky informácií vedieť vyselektovať, zladiť a efektívne nasmerovať tak, aby podnik priblížili smerom k vytýčeným cieľom a zámerom. V tejto častokrát mentálne náročnej činnosti pritom R. Mareček dominuje.

Jeho veľkou výhodou je, že nielenže rozumie risk manažmentu a ekonomike, ale cíti sa ako „ryba vo vode“ aj v oblasti samotného fungovania agrárnej výroby. Jeho silnými stránkami sú navyše precíznosť a k tomu mimoriadny zmysel pre zodpovednosť. „Keď sa na niečom dohodneme, vždy to platí“, hovorí o jednom zo svojich kréd tento manažérsky líder.

Aby agrovýroba celej skupiny bola čo najefektívnejšia, musí byť čo najviac zladená. Aj v tejto oblasti pritom R. Mareček úspešne zbiera plusové body. Napriek spleti podnetov a požiadaviek dokáže selektovať a sústrediť sa na dôležité aktivity, ktoré majú potenciál firme priniesť najväčšiu pridanú hodnotu. Efektivitu výroby pritom manažment pod jeho vedením zvyšuje aj tým, že má oči otvorené a neváha investovať do inovácií a modernej techniky, ktoré stavajú miestnu agrovýrobu na úplne nový level.

Svojím prístupom k práci tak R. Mareček v sebe nezaprie ani zmysel pre experimentovanie, aj keď ako podotýka, do rizika vstupuje vždy s ráciom. Líder pritom ťaží aj z tímovej práce, ktorá je pre hladký chod tohto agrárneho kolosu kľúčová. No a v neposlednom rade má R. Mareček neustále nastražené uši smerom k relevantným informáciám, ktoré častokrát rozhodujú o úspechu a neúspechu ekonomiky produkcie. Aj na základe nich následne formuje svoje manažérske rozhodnutia.

 

Ing. Róbert Židuliak

predseda PD Palárikovo, konateľ Agrodružstvo TP, s.r.o. Palárikovo a výrobno - technický riaditeľ Poľno SME, s.r.o.

Titulka0822

Odborník so zmyslom pre organizáciu práce

Róberta Židuliaka môžeme charakterizovať ako agromanažéra, pre ktorého je jeho práca súčasne aj jeho hobby. Hobby, ku ktorému však pristupuje so všetkou vážnosťou, odbornosťou a profesionalitou. Odborne ako agronóm sa tento manažér vypracoval dominantne sám svojou usilovnou prácou ako aj neoblomnou ochotou učiť sa novým veciam.

Ako ale priznáva, komplexného manažéra so schopnosťou efektívne riadiť ľudí a chod agropodnikov skupiny mu pomohlo mentorstvo a rady zo strany Ing. Zoltána Černáka, ktorý má i v súčasnosti pod taktovkou obchod s agrokomoditami celej agrárnej skupiny. Skvelý mentor a k tomu ochota neustále napredovať tak spravili z R. Židuliaka lídra, ktorý dosahuje výsledky a súčasne dokáže efektívne usmerňovať tím ľudí okolo seba.

Tento manažér má pritom skvelo zvládnutú aj organizáciu práce v každom jej detaile, či už je to nasadenie ľudí na konkrétne úlohy, prácu a logistiku strojov a nadväznosť operácií. Dobre zvládnutá analýza silných a slabých stránok každého zamestnanca a predovšetkým vytvorená vzájomná dôvera mu pomáhajú efektívne využívať ľudský kapitál pre dosahovanie cieľov vytýčených manažmentom.

Silnou stránkou R. Židuliaka je pritom aj zmysel pre zodpovednosť a poctivý prístup k práci. „Robím pre podnik ako by som hospodáril na svojom“, hovorí farmár, pričom súčasne vyzdvihuje skutočnosť, že celá firma je vedená ako by bola súčasťou jednej veľkej rodiny a v takejto pohodovej atmosfére je práca radosťou. O jeho poctivosti k práci pritom hovorí aj ďalšie jeho krédo, ktoré mu počas rokov vštepoval do mysli jeho mentor Z. Černák: „Mentor ma naučil za každú cenu a pri každej okolnosti vždy dodržať sľub, ktorý dám. Skrátka slovo chlapa vždy platí“, hovorí hrdo R. Židuliak.

 

Ing. Milan Ščigulinský

hlavný agronóm, PD Trenčianska Turná

Titulka0922

Agronóm s dobrými organizačnými schopnosťami

Ing. Milan Ščigulinský patrí medzi mladých agromanažérov, ktorí pozorne monitorujú aktuálne trendy a v rámci svojich možností sa ich snažia implementovať do svojej výrobnej praxe. Ako zdôrazňuje, dôvera zo strany vedenia manažmentu mu dáva možnosť skúšať nové technológie, čo v kombinácii s využívaním najnovších poznatkov z odvetvia mu poskytuje príležitosť a motiváciu pre smerovanie výkonnosti rastlinnej výroby agropodniku na vyššiu úroveň.

Silnou stránkou tohto agromanažéra pritom nie je len schopnosť efektívnej selekcie poznatkov, ktoré majú najväčšiu šancu sa osvedčiť v miestnych podmienkach, no taktiež umenie „stiahnuť ľudí na svoju stranu“ tak, aby celý tím do najefektívnejšie smeroval k vytýčeným cieľom, ktoré si tento hlavný agronóm vytýčil.

K tomu mu pomáhajú jeho schopnosti pre efektívnu organizáciu práce, vďaka ktorým si napriek relatívne mladému veku vytvoril rešpekt medzi zamestnancami založený na spolupráci a priateľstve. I preto tím ľudí okolo neho pracuje dobre zosúladený a vie sa navzájom podržať ako aj potiahnuť v období zvýšenej pracovnej náročnosti počas vrcholu pestovateľskej sezóny.

Jeho praktickosť, organizačné a logistické schopnosti uľahčujú celému kolektívu prácu, kým jeho vôľa experimentovať zase vnáša do práce zamestnancov prvok atraktivity. Keďže pôdy družstva sú vzhľadom na ich geografické rozloženie v priestore rôznorodé, M. Ščigulinský musí flexibilne zvládať i manažment čo najefektívnejšieho využívania týchto pôd v závislosti na ich produkčnom potenciáli. „Cieľom je nedosahovať rekordné úrody, ale robiť efektívne“, hovorí o svojej výrobnej stratégii hlavný agronóm družstva.

 

Jozef Bajan

SHR, Nová Dedina

Titulka1022

Farmár, ktorý skúša nové veci

Jozefa Bajana môžeme charakterizovať ako agromanažéra, ktorého prioritou je permanentne napredovať. „Neustále sa snažím skúšať nové veci“, hovorí o jednom zo svojich základných princípov prístupu k práci. Jeho strojárske vzdelanie mu prináša bonusové body, nakoľko je to práve dokonale zosúladená kombinácia nasadenia modernej techniky a moderných technológií (J. Bajan je jedným z prvých priekopníkov používania systému Horsch na Slovensku) a k tomu bohaté skúsenosti v oblasti manažmentu pestovania plodín, ktoré z neho robia špičkového pestovateľa plodín na Slovensku.

Tento farmár mnohokrát ocenený aj v rámci súťaže NAJ naše pole totiž exceluje predovšetkým v oblasti pestovania jačmeňov, kde často atakuje úrody 9 a viac ton na hektár. Za skvelými úrodami tak stojí precízna práca tohto lídra a jeho troch ďalších zamestnancov.

Farma J. Bajana pritom právom môže niesť status „rodinná“, keďže otcovi aktívne počas sezóny pomáhajú na farme aj jeho dvaja synovia. Silnou stránkou tohto agromanažéra je i jeho odhodlanie sledovať nové moderné trendy v odvetví, no hlavne jeho schopnosť tieto trendy reálne aplikovať aj do praxe tak, aby boli čo najviac kompatibilné s jeho výrobným programom.

Dôraz v tejto oblasti pritom kladie okrem precíznej prípravy pôdy na výber odrôd plodín a hlavne na ich výživu a ochranu. Tiež treba vyzdvihnúť aj zmysel J. Bajana pre úzku kooperáciu s okolitými farmármi, ktorá je na prospech každého z nich, čo je prístup, ktorý v slovenských podmienkach stále ešte nie je dostatočne rozšírený.

 

Ing. Tomáš Antal

mechanizátor, RD v Cíferi

titulka1122

Disciplinovaný inovátor

Silnou stránkou tohto mladého agromanažéra je nepochybne univerzálnosť. Keď je treba (čo je treba takmer vždy), tento manažér si poradí s každou dôležitou prácou, ktorú je potrebné v podniku urobiť, no tiež vie byť silným lídrom, ktorý motivuje tím k lepším výsledkom ako aj disciplinovaným inovátorom, ktorý posúva podnik neustále vpred.

K úspešnému napĺňaniu vytýčených cieľov mu pomáha disciplína, vytrvalosť a jeho vôľa doťahovať veci vždy do konca. Tým, že Tomáš Antal je vo svojej profesii naozaj široko rozhľadený, keďže svoje skúsenosti ako servisný technik zberal okrem iného aj v Nemecku, dokáže sa veľmi dobre orientovať v modernej technike a technológiách. Keď sa k tomu pridáva ochota neustále sledovať nové trendy a učiť sa nové veci, odvaha vymýšľať „zlepšováky“, potom získate profil lídra, ktorý má predpoklady byť úspešným experimentátorom a inovátorom. A tým T. Antal nepochybne je.

Napriek tomu, že je v pracovnom tíme relatívne mladý, svojou odbornosťou a pracovitosťou si v ňom už dávno vydobyl rešpekt. Ktorý mechanizátor by sa odvážil chvíľu po príchode do nového zamestnania vytiahnuť z Fastracku celý motor a spoločne s kolegami ho opraviť bez asistencie odborného servisu? Dnes v Cíferi pod jeho vedením relatívne malý, zato utužený tím 10 ľudí využíva technológie a postupy, ktoré mu nielen uľahčujú prácu, no hlavne prinášajú žiadané ekonomické výsledky.

T. Antal pritom v sebe nezaprie ani podnikateľského ducha. Finalizácia ľanu olejného pod jeho taktovkou je zaujímavou kombináciou toho ako skĺbiť vlastné podnikanie a súčasne tak naďalej zvyšovať kredit a prestíž družstva, v ktorom oddane pracuje. Poľnohospodárstvo je totiž pre tohto flexibilného lídra nielen prácou a zdrojom obživy, ale hlavne poslaním.

 

Ing. Mgr. Janka Pacigová, PhD.

hlavná zootechnička, AGRIA, Liptovský Ondrej, a.s.

Titulka1222

Tímová líderka

Janka Pacigová patrí do skupiny agromanažérov, ktorí sa snažia vidieť aktuálne trendy v odvetví, usilovne ich študujú a následne generujú idey, ktoré sa snažia pretaviť do praxe. Rada sa stretáva s ľuďmi, ktorí majú rozhľad, vedomosti, informácie o novinkách, z debaty s ktorými môže načerpať novú inšpiráciu pre svoju prácu.

Práve táto inšpirácia je jej hlavnou motiváciou, ktorá ju poháňa vpred na jej ceste snaženia neustále implementovať nové poznatky a postupy priamo do výroby. Nerobí to však bezhlavo, pokiaľ možno, podrobuje nové námety dôkladnej analýze. No občas sa rozhodne i zariskovať, keďže verí, že niektoré veci sa môžu otestovať len empirickým skúmaním.

Vie, že najdôležitejším článkom úspechu je dobre zohratý tím ľudí pracujúci okolo nej. I preto je tímovým hráčom, ktorý sa neustále snaží udržiavať súzvuk medzi pracovníkmi tak, aby všetci spoločne podávali výkony, ktoré aj v čase nepriaznivej ekonomickej situácie v ŽV dokážu posúvať podnik vpred.

Neúnavne hľadá nové cesty ako diverzifikovať príjmy v živočíšnej výrobe a ako ďalej zefektívňovať zabehnutý systém práce. Nebojí sa presadzovať aj veľké zmeny a stratégie, ktoré možno vyzerajú niekedy až radikálne, no sú nevyhnutné a súčasne z dlhodobého hľadiska majú perspektívu stať sa úspešnými. Takou bolo napríklad transformovanie chovu pinzgauských dojníc s prívlastkom najväčšieho chovu pinzgauských dojníc na svete na chov kráv bez trhovej produkcie mlieka.

Dnes tento krok po primiešaní dávky premysleného experimentovania tejto manažérky generuje prvých býčkov zaujímavej kombinácie plemien charolais a pinzgau, ktorí budú hrať ústrednú úlohu v pripravovanom výkrme ako ďalšieho zdroja príjmu podniku. J. Pacigová tak prináša do manažmentu aj dávku originálnej kreativity založenej na svojej pevnej viere, že dokáže ponúknuť tomuto podniku ďalšie impulzy pre jeho rozvoj.

 

Hlasovanie - Naj Agromanažér 2022

 

naj agromanažér 2023

Chovmat banner

agropoistenie

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov