LG Architect

Nedela 03.júla 2022, meniny má Miloslav, zajtra Prokop

Predstavujeme Vám kandidátov nominovaných v súťaži NAJ Agromanažér roku 2021.

 

Ing. Milan Balogh

Ing. Milan Balogh

konateľ AT DUNAJ, s. r. o., Dubník

„Muž sledujúci jasne zadefinovanú stratégiu“

Milana Balogha môžeme charakterizovať ako agromanažéra, pre ktorého je prioritou mať vždy vopred zadefinovaný a jasný koncept ďalšieho smerovania, resp. napredovania agropodniku. „Už pri zakladaní spoločnosti sme si jasne určili základné ciele, ktoré chceme sledovať, rovnako tak sme si zadefinovali víziu smerovania firmy ako i koncepciu plnenia vytýčených plánov“ prezrádza líder agromanažmentu z Dubníka.

Ako ďalej zdôrazňuje, všetky investície, ktoré podnik realizuje, sú vždy adresné v súlade s koncepciou, víziou a plánmi spoločnosti. Zmysel pre precízny manažment, ktorý sa opiera o merateľné výsledky tak nepochybne patrí k silným stránkam tohto agromanažéra.

M. Balogh pritom stavia na pracovitosť a skúsenosti, pričom je presvedčený o tom, že usilovná a svedomitá práca skôr či neskôr prinesie svoje ovocie. Je to manažér, ktorý sa neustále snaží zvyšovať profesionalitu svojej práce ako i práce tímu ľudí okolo seba.

„Keď niečo robíte, treba to robiť na vysokej úrovni a kvalitne“, hovorí o svojom prístupe k práci líder AT Dunaj. Tento prístup razí aj pri značke Farmfoods, ktorá sa môže popýšiť produktmi vysokej kvality bez používania prídavných látok, éčok či GMO. No a určite nesmieme opomenúť unikátny cit tohto agromanažéra pre racionálnu nadväznosť jednotlivých výrob v podniku tak, aby všetky tieto čiastkové výroby tvorili skvelo zladené súkolesie vedúce k efektívnej produkcii.

Unikátom je napríklad využívanie odpadového tepla z bioplynovej stanice pre viacero aktivít v dojárni ako aj v mliekarni a tiež pri dosúšaní plodín v rámci ich pozberovej úpravy, pričom bioplynová stanica je „kŕmená“ dominantne vedľajšími produktmi miestnej živočíšnej výroby.

Chod farmy tak pripomína malý uzatvorený systém žijúci vo vzájomnej symbióze nastavený tak, aby čo najefektívnejšie využíval výrobné vstupy a súčasne maximalizoval výrobné výstupy.

 

Ing. Vincent Bajus

Ing. Vincent Bajus

konateľ, Agrotechna, s. r. o., Michalovce

„Agromanažér stavajúci úspech na prísnej kontrole“

Za takmer 20 ročnú históriu fungovania rodinnej farmy Vincenta Bajusa, dokázal hlavný manažér podniku generovať každoročne zisk z výroby, teda až na výnimku roka 2019, kedy im ľadovec znížil 50 % úrody.

Za týmto manažérskym úspechom dominantne stojí práve precízny systém prístupu k práci zo strany tohto roľníka. „Snažím sa mať vždy všetko prísne a presne pod kontrolou“, prezrádza V. Bajus jedno zo základných kréd, ktorými sa vo svojej práci riadi.

Za jeho úspechom tak nestojí len poctivý prístup k práci, ale aj jeho schopnosť detailne sa venovať každému problému a hľadať naň riešenia. Niet tak divu, že každej investícii do podniku predchádza detailná analýza týkajúca sa jej efektívnosti a potenciálu – skrátka a dobre, každá investícia je premyslená ešte pred svojou realizáciou.

Aj toto je zrejme jeden z dôvodov, prečo podnik dlhodobo investuje dominantne do nákupu pôdy a až následne do modernizácie strojového parku a to napriek tomu, že stroje a technológie sú na vrchole záujmu a súčasne koníčkom tohto farmára. Záujem o stroje a technológie zato však V. Bajus cieli oveľa progresívnejším smerom a síce, že agrotechniku sa na tejto farme snažia využívať čo najefektívnejšie.

I preto v Stretavke aktívne spolupracujú na viacerých výskumných projektoch s SPU v Nitre, pričom miestny podnik je už niekoľko rokov organizátorom významných podujatí - Dní poľa na východe Slovenska, ako aj viacerých odborných seminárov, častokrát zameraných práve na efektivitu využívania agrotechniky.

V. Bajus sa tak svojimi aktivitami snaží vzdelávať nielen seba a svojich kolegov na farme, ale aj svojich kolegov agromanažérov z ďalších fariem po celom Slovensku.

 

Ing. Renáta Vagaská

Ing. Renáta Vagaská

konateľka Agromix výrobno - obchodná spoločnosť, s. r. o., Sedliská

„Húževnatá inovátorka so špecializáciou na obchod“

Renáta Vagaská patrí k agromanažérom, ktorí pozerajú na agrobiznis ako na moderné odvetvie rozvíjajúce sa vďaka inováciám. I preto je pre ňu typické, že sa medzi zamestnancami snaží búrať stereotypy a neustále húževnato hľadá nové riešenia ako dostať podnik na vyššiu úroveň.

Jej silnou stránkou je obchodná činnosť a tak nie je až takým prekvapením, že spoločnosť Agromix pod jej vedením ostatné roky citeľne a úspešne rozšírila svoje odbytové kanály. K úspechu v tejto oblasti pomáha tejto agromanažérke aj jej cit vnímať požiadavky trhu po produktoch a nápady ako prispôsobiť svoju výrobu dopytu zákazníkov.

Z bankového sektora si pritom priniesla aj ďalší cenný prístup k práci, a tým je dôležitosť plánovania a rovnako citlivé vnímanie a manažment rizík, ktoré vonkoncom nie sú v chlebovom odvetví jednoduché.

„V bankovom sektore boli riziká plánovateľné, zatiaľ čo v poľnohospodárstve to, hlavne v dôsledku vplyvu počasia na výrobu, neplatí“, hovorí R. Vagaská. Investičné bankovníctvo, v ktorom bola aktívna v minulosti, pritom túto líderku naučilo aj ďalšej skúsenosti a tou je nesnažiť sa za každú cenu vždy pri kontrahovaní odbytu produkcie čakať na čo najvyššiu cenu.

„Som plánovač, snažím sa mať všetko spočítané, pričom cieľom je zarobiť prijateľnú sumu“, hovorí o jednej z dôležitých stratégií, ktoré uplatňuje. Riziká sa pritom snaží minimalizovať dostatočnou diverzifikáciou výroby v podobe pestovania väčšieho počtu plodín a vlastného predaja produktov z nich vyrobených, ktoré v Sedliskách realizujú aj vo svojom farmárskom obchode.

Firma pod jej vedením tak možno nie je až takým inovátorom z pohľadu agrárnych výrobných postupov, no jednoznačne patrí k inovátorom v oblasti plánovania a uvádzania nových produktov na trh.

 

Ing. Marek Imrišek

Ing. Marek Imrišek

konateľ, IMRIŠEK, s. r. o., Nitra - Malanta

„Líder, ktorý nechce byť len podnikateľ, ale hlavne farmár“

Pre Mareka Imrišeka znamená poľnohospodárstvo predovšetkým farmárčenie a nie len podnikanie v poľnohospodárstve s cieľom dosahovať čo najvyšší zisk. I to je jeden z dôvodov, prečo tento agromanažér odmieta ďalšiu expanziu pestovateľských výmer vo svojom podniku.

„Nechcem viac hektárov, aby som nepreskočil z farmárčenia do agropodnikania“, vyjadruje svoj názor M. Imrišek. Ako dodáva, človek by totiž mal mať predovšetkým radosť z práce, ktorú robí. To je jeden z dôvodov, prečo sa tento agromanažér neustále snaží podnecovať v kolektíve dobrú náladu a vzájomnú súdržnosť tak, aby všetci cítili, že sú dôležitou súčasťou firmy, v ktorej pracujú.

Každý má vo firme svoje miesto a vie presne, čo má robiť, čo napomáha k výraznému zefektívneniu výroby. Pracovný manažment majú v tejto firme „vyšperkovaný“ dokonca tak, že každý traktorista má len svoj traktor a svoje náradie, s ktorými nemôže nikto iný pracovať, a to vrátane M. Imrišeka.

Možno sa to zdá „uletené“, ale tento prístup vedie k tomu, že každý zamestnanec sa dokonale stará o to svoje, pretože vie, že ak si to poškodí, bude sa mu robiť horšie. Jasným dôkazom toho je skutočnosť, že v Malante nedávno predávali svoj 20 - ročný traktor John Deere, ktorý bol napriek svojmu veku naďalej v top stave.

Niet tak pochýb, že precíznosť na strane ľudí je v tomto podniku jednou z hybných síl, ktorá drží jeho fungovanie na vysokej úrovni. Táto črta je pritom výrazne viditeľná práve na práci Mareka Imrišeka, pričom neraz prechádza až do perfekcionizmu. Mať porasty či stroje v dobrom stave je totiž podľa jeho slov základným kameňom pre úspešnú budúcu úrodu.

Okrem toho tento manažér lipne na tom, aby naďalej napredoval, pričom neustále hľadá nové riešenia, ktoré by farme pomohli. Plánovanie a logistika sú potom ďalšími silnými prednosťami tohto agromanažéra.

O originalite prístupu M. Imrišeka k podnikaniu okrem toho, že jeho prioritným poslaním nie je len generovanie zisku svedčí i fakt, že sa v podniku sústredí dominantne na práce, ktoré prinášajú vyššiu pridanú hodnotu.

 

Ing. Martina Luptáková

Ing. Martina Luptáková

výkonná riaditeľka PD Lieskovec

„Kreatívna farmárka, ktorá nestojí na mieste“

Martina Luptáková nepatrí k ekonómom, ktorí sa pozerajú na úspech výrobného programu len cez čísla. Je predovšetkým agromanažérkou a ako správnemu agromanažérovi jej nechýba širší rozhľad a cit pre vnímanie špecifických súvislostí typických pre poľnohospodársku výrobu.

Jej zaujímavou črtou je, že sa snaží byť originálnou inovátorkou, ktorá je však súčasne odporcom plnej automatizácie výroby. „Je dôležité modernizovať a inovovať, no je chybou pri zavádzaní zmien vynechávať z toho ľudský faktor. Človek vie vnímať a hodnotiť veci v širších súvislostiach, stroj nie“, vysvetľuje líderka podniku.

I preto asi nie je až takým prekvapením, že v PD Lieskovec každodenne nachádza prácu a obživu až 60 zamestnancov, ktorí tu majú možnosť vykonávať naozaj široké spektrum rôznych prác spojených s tradičnou prvovýrobou, no tiež finalizáciou časti produkcie jej predajom, no napríklad i dodávkami vyrobených produktov do mnohých ďalších predajní či reštaurácií v blízkom i vzdialenejšom okolí.

Myseľ tejto mladej agromanažérky doslova srší kreativitou vymýšľať nové a nové veci, ktoré následne umne vkladá do inak aktuálne už pomerne zložitej skladačky výrobného programu družstva tak, aby celá táto skladačka naďalej vytvárala logický, funkčný a tiež ekonomicky efektívny obraz.

Inšpiráciu a nápady pritom M. Luptáková berie priamo od ľudí okolo seba tým, že pozorne načúva tomu, čo hovoria. Výsledkom celého procesu je, že v PD Lieskovec prakticky každý rok vymyslia niečo nové. Skrátka a dobre podnik pod vedením tejto ženy nemá šancu „ustrnúť na mieste“, ale neustále napreduje.

 

JUDr. Samuel Valent

JUDr. Samuel Valent

konateľ, BIOMILA, spol. s r. o., Rudník

„Dôsledný manažér zmýšľajúci v širokých súvislostiach“

Samuela Valenta môžeme v prvom rade charakterizovať ako dôsledného agromanažéra, ktorý sa snaží mať pod kontrolou všetky dôležité operácie späté s agropodnikaním a výrobou. Za precíznym prístupom k práci nepochybne stojí aj jeho právnické vzdelanie, ktoré si vyžaduje silnú orientáciu na detaily a neustále hľadanie riešení.

Keďže portfólio výrobných aktivít tohto agromanažéra je do značnej miery široké, popri ochote pracovať a súčasne mať svoju prácu rád, považuje za dôležité obklopiť sa správnymi ľuďmi, ktorí zastávajú podobný postoj k práci a súčasne sú odborníci na segmenty výroby, ktoré majú na starosti. Je to muž, ktorý súčasne dokáže skvelo spájať jednotlivé kúsky skladačky každej z výrob do uceleného systému, ktorý funguje stabilne, efektívne a ekonomicky zmysluplne.

Dokonalým príkladom takejto synergie je prepojenie aktivít medzi SHR Valent, Ekotrendom Agro a BIOMILOu, kde si tieto tri podniky navzájom vypomáhajú pri využití poľnohospodárskej techniky, no napríklad i tým, že farma Ekotrend Agro pestuje na časti ornej pôdy komodity (hlavne pšenicu špaldu), ktorá sa následne spracováva v mlyne Biomily.

Obdivuhodné pritom je, že miestny mlyn spracováva ročne len 300 ton špaldy, no napriek tejto svojej relatívnej malosti dokáže prosperovať, aj keď líderský manažér BIOMILY priznáva, že vyrábať a súčasne realizovať ekologické potraviny vo vlastnej réžii nie je vonkoncom jednoduché a ani ekonomicky lukratívne. „Na bio špaldovej pšenici zarobíte dnes viac, keď ju predáte do Nemecka ako keď sa ju rozhodnete sfinalizovať a biopotraviny z nej vyrobené realizujete na domácom trhu“, poukazuje na jeden z paradoxov súčasného nastavenia ekonomiky S. Valent. Na druhej strane tento poľnohospodár nechce voliť ľahšiu cestu a to i preto, že súčasné nastavenie výroby dáva prácu celkovo 20 zamestnancom.

 

Ing. Miroslav Košč

Ing. Miroslav Košč

predseda, Agrodružstvo Bystré

„Predseda s racionálnym pohľadom na výrobu“

Ing. Miroslava Košča by sme mohli charakterizovať ako agromanažéra, ktorý sa snaží do riadenia podniku čo najviac vnášať racionalitu, stabilitu a prízvukovať dôležitosť dlhodobej kooperácie medzi zamestnancami, ktorú považuje za najväčšiu hybnú silu vedúcu k prosperite.

Jeho osobnou motiváciou byť poľnohospodárom je jeho hlboké presvedčenie o tom, že táto práca má svoj zmysel a že skôr či neskôr prinesie vytúžené ovocie v podobe naplnenia cieľov, ktoré si manažment pod jeho vedením predsavzal.

Je presvedčený, že podnik stojí a padá na ľuďoch a že k výsledkom sa je možné dopracovať spoľahlivo len tak, že všetci ťahajú za jeden povraz. I preto sa snaží vždy dôsledne a s rešpektom komunikovať svoje vízie a plány s manažmentom i zamestnancami tak, aby ich presvedčil o tom, že daný cieľ či aktivita má svoj zmysel a prinesie benefity celému podniku.

Uvedomuje si, že robiť správne rozhodnutia nie je ľahké, no jeho silnou stránkou v tomto snažení je schopnosť predvídať, resp. ako predseda hovorí: „schopnosť vidieť za roh“. Táto schopnosť je pritom hlavne výsledkom jeho strategického prístupu k práci, ktorému dominuje dlhodobá stabilita a systematickosť, čo efektívne minimalizuje tvorbu nečakaných prekvapení, a tým robí celý výrobný proces predvídateľnejším.

Jeho racionálny prístup k výrobe sa okrem iného prejavuje aj tým, že podnik sa pod jeho vedením nesnaží v miestnych podmienkach za každú cenu lámať výnosové rekordy plodín či tlačiť úžitkovosť do výšin, ale preferuje zabezpečovanie pokiaľ možno dlhodobo stabilných výsledkov, ktoré majú svoje ekonomické opodstatnenie.

 

MVDr. Stanislav Galbo

MVDr. Stanislav Galbo

konateľ, Farma Medovarce, s. r. o.

„Precízny líder, poctivý ekológ“

MVDr. Stanislava Galba by sme mohli v stručnosti charakterizovať ako dôsledného manažéra, ktorý sa snaží robiť svoju prácu vždy poctivo a zodpovedne. V jeho prístupe k práci neexistuje využívanie žiadnych skratiek či zjednodušení výroby, ale všetko má svoje jasne zadefinované postupy a procedúry.

Tento manažér vie, že v systéme ekologickej výroby sa neoplatí si veci uľahčovať, pretože jeho benevolentnosť by sa mu mohla vypomstiť v podobe narušenia systému výroby, ktorý je v súčasnosti nastavený tak, že vplýva na produkciu nielen aktuálnej, ale aj nasledujúcej úrody plodín na každej parcele.

„Som prísny na každý meter štvorcový poľa“, potvrdzuje S. Galbo skutočnosť, ktorá ho právom pasuje do pozície poctivého ekologického poľnohospodára. Jeho prácu a prácu tímu okolo neho pritom chvália nielen doma, ale aj v zahraničí.

Príkladom môže byť najznámejšia organizácia ekologických producentov v Nemecku Naturland DE, ktorej členovia počas návštevy farmy v Medovarciach po analýze porastov a kvality miestnej pôdy „smekli dole klobúk“ kvalite pôd ako aj práci, ktorú miestni farmári v tunajších podmienkach vykonávajú.

Silnou devízou tohto manažéra je taktiež otvorenosť voči novým myšlienkam a ochota sa učiť, študovať nové postupy a konzultovať veci s odborníkmi. S. Galbo pritom v sebe nezaprie ani svoj zmysel pre spoluprácu, a to nielen medzi kolegami a spolupracovníkmi, ale aj poľnohospodármi všeobecne.

Potvrdzuje to napríklad i tým, že už roky sa snaží o vytvorenie silného odbytového združenia pre ekologických poľnohospodárov, ktoré by malo ambíciu vyjednávať priaznivejšie odbytové ceny ekologickej produkcie a tiež hľadať efektívnejšie cesty pre jej odbyt či už na Slovensku ako aj v zahraničí. Podľa jeho slov tento prístup sa v budúcnosti stane nevyhnutnosťou.

 

Ing. František Tóth, PhD

Ing. František Tóth, PhD

predseda, GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo

„Poľnohospodár opierajúci sa o dáta“

„Všetko čo robíme, musí mať hlavu a pätu“, hovorí F. Tóth o svojom základnom princípe prístupu k práci, ktorým sa tento manažér riadi. Orientácia na dáta, predovšetkým ich správna interpretácia a následná implementácia do praxe – sú cestovnou mapou tohto agromanažéra, ktorá ho nasmerováva k dosiahnutiu vytýčených cieľov.

F. Tóth považuje dnes moderné monitorovacie technológie za nevyhnutnosť pre realizáciu dôležitých rozhodnutí spojených s agrárnou prvovýrobou, no súčasne podotýka, že ďalšou podmienkou ich úspešného využitia je dostatočná skúsenosť ľudí, ktorí ich využívajú.

Už odmalička mu jeho starí otcovia vštepovali do hlavy myšlienku, aby bol precízny a na svoju prácu prísny. Tento prístup používa doteraz. Napokon vo svete medzinárodného výskumu, v ktorom tento agromanažér už dve desaťročia úspešne operuje, sú tieto vlastnosti priam na nezaplatenie. Prísny je pritom F. Tóth nielen na svoju prácu, ale aj prácu ľudí okolo seba.

Na druhej strane pod jeho taktovkou má každá aktivita na farme svoj jasne zadefinovaný systém a keď sa zamestnanci s týmto systémom zžijú, dokážu robiť efektívnejšie, a tým si sami uľahčia robotu. Zrejme i to je jeden z dôvodov, prečo fluktuácia ľudí na tomto družstve je minimálna.

Silnou črtou tohto lídra podniku je i schopnosť chopiť sa príležitosti, keď sa naskytne. Považuje za dôležité aktívne komunikovať s okolím, pričom napríklad také semináre a prednášky, na ktorých častokrát ako vedec aj aktívne vystupuje, sú podľa jeho slov ideálnym miestom, kde je možné nájsť odpovede na otázky a riešenia mnohých problémov, ktorým manažéri agropodnikov často čelia.

Zvedavosť a potreba toho, že okolo tohto lídra sa musí neustále niečo diať, sú pritom hlavnou hybnou silou jeho napredovania. A tiež nemôžeme opomenúť aj vôľu F. Tótha podeliť sa o získané poznatky a skúsenosti so svojimi kolegami, a tým im pomôcť aj v ich napredovaní. Nie je preto až takým prekvapením, že F. Tóth je súčasne poradcom vo viacerých agropodnikoch, pričom ako dodáva, poradenstvo šije priamo na mieru každému podniku.

 

Hlasovací formulár nájdete tu.

Predplatné Agromagazínu

Agromagazín je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho Zadarmo.

Viac o predplatnom Agromagazínu

bkt

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov