Utorok 06.júna 2023, meniny má Norbert, zajtra Róbert

M. Dukes

Aj keď by som si stokrát povedal, že v editoriáli nebudem nadmerne „šermovať“ číslami, realita ma napokon uzemní. Najmä, ak vezmem do úvahy, že v posledných 15 rokoch sa čoraz viac do popredia dostávala otázka výroby kvalitných objemových krmív ako základu ekonomickej produkcie mlieka či mäsa. Nič však nenahnevá viac ako nečakaný zásah „zhora“. Tak to bolo, bohužiaľ, aj vlani na veľkej časti územia Slovenska.

Kolega David Karkulín uvádza v Téme prílohy presné údaje o výpadku produkcie silážnej kukurice, resp. ostatných objemových krmovín. Tieto čísla určite prehĺbili vrásky na čele nejednému manažérovi podniku so živočíšnou výrobou. O živočíšnej výrobe hovorím vo všeobecnosti zámerne, keďže k poklesu produkcie objemových krmív sa pridala aj vysoká miera rastu cien jadrových krmív, ktoré predstavujú absolútny základ pre výživu monogastrov. Druhá spomínaná skutočnosť sa týka, samozrejme, aj chovateľov prežúvavcov nakoľko im značne zužuje manévrovací priestor pri eventuálnej náhrade výpadku objemových krmív krmivami koncentrovanými.

Vari nikdy tak ako doteraz nerezonovala otázka kvality objemových krmív a hľadania vnútorných rezerv nielen pri krmovinách na ornej pôde, ale aj pri trvalých trávnych porastoch. Tie by mali byť využívané intenzívnejšie. Základom úspechu pri dorábaní krmovín z lúk a pasienkov je pravidelná starostlivosť o tieto porasty. Okrem konštatovaní kolegu Davida Karkulína v Téme mesiaca odporúčame zalistovať si aj v najnovšom Slovenskom CHOVe, kde nájdete článok zásadách správneho prísevov do trvalých trávnych porastov (s.19-20). Základom je nepodľahnúť vábeniu extenzifikácie, ktorá môže byť v extrémnych prípadoch aj cestou do pekla, z ktorej je návrat už takmer nemožný.

Sme vybavení adekvátnymi vedomosťami, modernou a výkonnou technikou a predsa sa niekedy cítime bezmocní. Tu je každá rada dobrá. Niekto hľadá nové, voči suchu odolnejšie plodiny, iný dolaďuje technologické linky na výrobu konzervovaných krmív či hľadá rezervy v organizácii práce. Dobrou cestou je aj vytváranie rezerv v dobrých rokoch (ak je to možné). Posledný menovaný krok je však obmedzený skôr na glycidové ako na bielkovinové siláže. Nemáme ne výber, sme odsúdení na hľadanie. Určite som pri výpočte opatrení na niečo zabudol, takže hľadať budem aj ja.

 

Marián Dukes, AGROMAGAZÍN

Tento text bol publikovaný v májovom vydaní AGROMAGAZÍNu na s.3.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov