Štvrtok 26.januára 2023, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

D. Karkulín

Rekordná inflácia za ostatných takmer 40 rokov a napriek tomu vidíme na trhu s komoditami v súčasnosti ich pomerne výraznú cenovú korekciu. Platí to aj pre ceny plodín vrátane pšenice, pričom tejto komodite sa venujeme aj v aktuálnej „Téme mesiaca“. Ako je to teda s tou infláciou a jej vplyvom na ceny komodít? Veď predsa rastúce ceny komodít sú poistkou pred znehodnocovaním peňazí vplyvom inflácie, či nie?

Keď sa pozrieme na medziročný nárast cien agrokomodít, resp. komodít všeobecne, potom môžeme skonštatovať, že vyššie uvedená veta platí. Ceny komodít sú skutočne vyššie.

No korelácia medzi cenami komodít a infláciou (čo platí aj pre ostatné aktíva) nie je lineárna, pričom si treba uvedomiť, že dnešná cena na trhoch futurít (od ktorej sa odvíjajú aj ceny na fyzickom trhu) nejakej komodity je de facto výsledkom pôsobenia súčasných vplyvov, ktoré na komoditu pôsobia teraz, no súčasne i potenciálnych budúcich vplyvov, ktoré na ňu budú pôsobiť v budúcnosti. Inými slovami v súčasných cenách na trhu futures sú už zakomponované nejaké očakávania z budúcnosti. Ďalej v prípade inflácie platí, že pre aktuálne ceny komodít (ako aj iných aktív – pretože inflácia ovplyvňuje oceňovanie všetkých aktív)nie je až tak dôležitá samotná výška inflácie, ale dynamika jej zmien. Očakávanie diania v budúcnosti a reálna dynamika zmien dôležitých ekonomických parametrov sú hybným motorom zmien cien aktív vrátane komodít. Ak je inflácia na 8 % a my očakávame jej stagnáciu ďalší mesiac na 8 %, no reálne táto zrýchli na 9 %, potom je nutné zmeniť naše ďalšie očakávania plus túto zmenu je potrebné zahrnúť do ocenenia aktíva. Je to pritom o to zložitejšie, že každý účastník trhu pozerá do rôzne vzdialenej budúcnosti. Niekto monitoruje odhadovanú infláciu na najbližší rok, iný zase na 3 či 5 rokov dopredu.

A aby to nebolo jednoduché, potom sa do tejto sumarizácie započítava pôsobenie ďalších faktorov. Ako rýchlo rastie ekonomika? Hrozí recesia, ktorá má tendenciu utlmiť dopyt a tým tlačiť ceny komodít nadol? Potom je tu efekt zmeny ponuky a zmeny dopytu po komoditách? Inak ceny reagujú na zmenu v ponuke a inak na zmenu v dopyte po nich.

V kocke je ťažké dať jasnú odpoveď na to, čo všetko vplýva na ceny. Historické dáta ale ukazujú, že rast inflácie prináša rast cien komodít. Ceny komodít rastú aj počas stagflácie, čo je scenár vývoja, ktorý svetu aktuálne hrozí (teda nulový až negatívny ekonomický rast, no pretrvávajúca vysoká inflácia). Aktuálna korekcia cien komodít na trhu je vyjadrením obavy investorov o budúci pokles dopytu po komoditách z titulu reálneho spomaľovania globálnej ekonomiky. Ak sa ale ďalšie mesiace nejaký externý faktor postará súčasne aj o pokles ponuky/dostupnosti komodít na trhu (napr. konflikt na Ukrajine), potom ceny komodít zareagujú rastom. Ako to teda s tými komoditami v 2. polroku 2022 dopadne?

 

David Karkulín, AGROBIZNIS

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov