LG_mailpodpis_CZ-Architect-700x130_2022_1

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

tichoKomentár: Niekedy je lepšie mlčať

Slovo má veľkú silu. V súčasnosti je v podstate jedno či je povedané, alebo napísané. Aj to, čo nebolo napísané, môže byť zaznamenané a zverejnené (niekedy aj proti vôli svojho autora).

Práve s ohľadom na tento fakt, by ľudia mali zvažovať čo povedia. Nebodaj vtedy, ak svoje tvrdenia a myšlienky publikujú cielene. Mali by si uvedomiť, že ak sa im dokáže ich omyl, na mieste by malo byť ospravedlnenie. Niektorí ľudia však nie sú ochotní ustúpiť od svojich omylov ani pod ťarchou dôkazov o tom, že nemajú pravdu a šíria svoje “myšlienky“ naďalej aj za cenu, že si pokazia svoje meno. Tieto myšlienky mi prelietali mysľou, keď som čítal úvodný článok aktuálnej Témy mesiaca. Vojtech Brestenský a jeho traja spoluautori (z VÚŽV Nitra a SHMÚ) skonštatovali, že pri chove dojníc je kolobeh uhlíka v rovnováhe. Presnejšie povedané, pestovanie krmív pre kravu so živou hmotnosťou 602 kg viaže zo vzduchu za rok o 465 kg CO2 viac ako je produkcia CO2ekv. takejto kravy. Takže podľa nich je tvrdenie o príspevku kráv ku globálnemu otepľovaniu nekorektné. Je to veľmi slušná formulácia pre zvláštny prístup, ktorí si zvolili zástancovia viny HZ na globálnej zmene klímy. Je otázne, či je správne zverejňovať výsledky hodnotenia podľa nekorektnej metodiky ako sa často v médiách uvádza. Niekde zrejme zlyhali kontrolné mechanizmy. Ak by sme pracovali s korektnými východiskovým tézami, možno by sme sa nemuseli zaoberať absurditami typu toaleta pre kravy. Naopak, kŕmne aditíva sú nielen cestou k zníženiu „emisií“ z chovu HZ, ale aj prostriedkom pre zlepšenie ekonomiky ich chovu (cestou zvýšenia efektivity využitia krmív). Na to aby vedeli prijímať adekvátne opatrenia, musíme mať k dispozícii efektívne manažérske nástroje (napr. systém EkonMod). Aktuálna Téma mesiaca je skutočne aktuálna a prináša iný pohľad na problematiku emisií z chovu HZ, než na aký sme zvyknutí z médií. Dáva nám do rúk „zbrane“, pomocou ktorých by sme sa mohli vedieť brániť obvineniam z deštrukčného pôsobenia HZ na biosféru.

 

Tento text bol publikovaný v aprílovom vydaní Slovenského CHOVu

Časopis Slovenský CHOV si môžete predplatiť tu.

Marián Dukes, Slovenský CHOV

Snímka: ttps://sk.pinterest.comNAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

2021-08-agropoistenie

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov