logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Risk manažment v dobrom i zlom

komentar-karkulin

Aj keď na slovenských číslach sa to nateraz, žiaľ, ešte neukazuje, no na globálnych štatistikách vidíme evidentný progres v rámci pandémie COVID-19 k lepšiemu.

V tomto momente je ešte pomerne ťažké povedať či klesajúce počty nových potvrdených prípadov sú efektom vakcinácie, lockdownov alebo možno i postupného získavania kolektívnej imunity, v každom prípade súčasný vývoj na globálnej úrovni prináša na trhy veľkú dávku optimizmu. Optimizmus sa prelieva i na finančné trhy, ktoré sú aktuálne navyše extra stimulované sériou poskytovaných finančných protipandemických balíčkov určených pre firmy a obyvateľov v mnohých regiónoch sveta. Táto eufória zdvihla inflačné očakávania vo vyspelých ekonomikách už na 10 – ročné maximá, pričom z tohto vývoja profitujú i ceny agrokomodít. Samozrejme, nie je to len očakávanie inflácie, ale hlavne výrazné stesnenie pomeru zásob k spotrebe vyvolané silným dopytom po agrokomoditách s dôvodu potravinovej bezpečnosti počas pandémie, čo ženie ceny nahor. Môžeme povedať, že predovšetkým pre ceny plodín nastali dobré časy. Tento optimizmus, ktorý momentálne veríme teší každého agromanažéra, by ale nemal znížiť jeho motiváciu pre strategické zmýšľanie v oblasti risk manažmentu pre nadchádzajúcu sezónu. Pre poľnohospodárov sú tradičnou trojkou najväčších rizík riziká cenové (1), produkčné (2) a politické (3). Tým politickým rizikám, pod ktorými máme na mysli hlavne zmeny v dotačnej politike, sa teraz nebudeme zaoberať, aj keď treba povedať, že ostatné týždne táto forma rizika do značnej miery dominovala v poľnohospodárskych kuloároch (viď zavedenie redistributívnej platby). Politické riziká sú totiž pomerne ťažko ovplyvniteľné. Samozrejme, nie úplne ovplyvniteľné sú i ďalšie dve formy rizika – riziko poklesu produkcie či poklesu cien agrokomodít, no i tu máme nástroje, vďaka ktorým si farmári dokážu manažovať tento risk. V rámci produkčných rizík v SR zohráva silnú pozíciu komerčné poistenie. Skvelou správou je, že poľnohospodári budú môcť tento rok a celkovo už tretí rok za sebou využiť možnosť čerpania dotácie na úhradu poistného za nákup vyššie uvedeného poistenia. Rozpočet na schému vo výške 6 mil. EUR pritom sľubuje pomerne slušné percento krytia z celkových vynaložených nákladov. Rizikový fond na krytie nepoistiteľných rizík je v SR momentálne, žiaľ v nedohľadne, teda aspoň debata o ňom ustala. A potom tu sú cenové riziká. Súčasný nárast cien na agrokomoditných trhoch by bolo škoda nevyužiť. Ak máte možnosť vopred kontrahovať ceny budúcej produkcie so svojimi odberateľmi a tie ceny vyzerajú atraktívne, urobte tak aspoň na časť svojej produkcie. Ak odberateľ neponúka zaujímavé ceny, pouvažujte o burzovom zaisťovaní. Súčasná eufória na trhu vytvára dojem, že vysoké ceny agrokomodít tu budeme mať dlhšiu dobu a teda je zbytočné už teraz kontrahovať za ceny, ktoré môžu byť v budúcnosti ešte vyššie. Možno. No cenový risk manažment nie je o honbe za najvyššou cenou, ale o zabezpečení takých cien, ktoré dlhodobo držia našu výrobu profitabilnou.

David KarkulínCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov