Limagrain seminar

Streda 29.novembra 2023, meniny má Vratko, zajtra Ondrej/Andrej

Medzinárodný tím výskumníkov pod vedením ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – Spolková vysoká technická škola v Zürichu) ukázal, že infekcie rezistentné na antimikrobiálne látky sa rýchlo zvyšujú pri zvieratách v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Vytvorili prvú globálnu mapu mier odporu a identifikovali regióny, v ktorých sú naliehavo potrebné zásahy.

Svet zažíva bezprecedentný ekonomický rast v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Čoraz väčší počet ľudí v Indii, Číne, Latinskej Amerike a Afrike zbohatol, čo sa prejavuje aj na ich spotrebe mäsa a mliečnych výrobkov. V Afrike sa spotreba mäsa zvýšila o viac ako polovicu, v Ázii a Latinskej Amerike je to o dve tretiny viac.

Na uspokojenie tohto rastúceho dopytu sa zintenzívnil chov zvierat, okrem iného sa zvýšilo spoliehanie sa na používanie antimikrobiálnych látok. Poľnohospodári používajú antimikrobiálne látky na liečbu a prevenciu infekcií pre zvieratá chované v preplnených podmienkach, ale tieto lieky sa používajú aj na zvýšenie prírastku hmotnosti, a tým na zlepšenie ziskovosti. Toto nadmerné a nerozlišujúce používanie antimikrobiálnych látok má vážne dôsledky - podiel baktérií odolných voči antimikrobiálnym látkam sa na celom svete rýchlo zvyšuje. Lieky strácajú svoju účinnosť, čo má závažné dôsledky pre zdravie zvierat, ale potenciálne aj pre ľudí.

Mapovanie aktívnych bodov odporu

Krajiny s nízkym a stredným príjmom majú obmedzené kapacity dohľadu na sledovanie používania antimikrobiálnych látok a rezistencie na farmách. Používanie antimikrobiálnych látok je tam zvyčajne menej regulované a zdokumentované ako v bohatých priemyselných krajinách so zavedenými systémami dohľadu.

Tím výskumníkov vedený Thomasom Van Boeckelom, odborným asistentom SNF pre zdravotnú geografiu a politiku na ETH Zürich, nedávno publikoval mapu antimikrobiálnej rezistencie pri zvieratách v krajinách s nízkymi a strednými príjmami v časopise Science. Tím zostavil veľkú databázu literatúry a zistil, kde a pri ktorých zvieratách sa vyskytla druhová rezistencia na bežné alimentárne baktérie Salmonella, E. coli, Campylobacter a Staphylococcus.

Podľa tejto štúdie regióny spojené s vysokou mierou antimikrobiálnej rezistencie pri zvieratách sú severovýchodná Čína, severovýchodná India, južná Brazília, Irán a Turecko. V týchto krajinách sú baktérie uvedené vyššie v súčasnosti odolné voči veľkému množstvu liekov, ktoré sa používajú nielen v medicíne zvierat, ale aj v humánnej medicíne. Dôležitým zistením štúdie je, že zatiaľ sa v Afrike s výnimkou Nigérie a okolia Johannesburgu objavilo len málo miest odporu.

Najvyššie miery rezistencie súviseli s antimikrobiálnymi látkami najčastejšie používanými pri zvieratách - tetracyklíny, sulfónamidy, penicilíny a chinolóny. V určitých oblastiach tieto zlúčeniny takmer úplne stratili svoju účinnosť pri liečbe infekcií.

Alarmujúci trend v rezistencii voči viacerým liekom

Výskumníci zaviedli nový index na sledovanie vývoja rezistencie voči viacerým liekom - podiel liekov testovaných v každom regióne s mierou rezistencie vyššou ako 50 %. Globálne sa tento index v prípade kurčiat a ošípaných za posledných 20 rokov takmer strojnásobil. V súčasnosti jedna tretina liekov zlyhá v 50 % prípadov pri kurčatách a jedna štvrtina liekov v 50 % prípadov pri ošípaných.

Tento alarmujúci trend ukazuje, že lieky používané v chove zvierat rýchlo strácajú svoju účinnosť,“ hovorí Van Boeckel. To ovplyvní udržateľnosť živočíšneho priemyslu a potenciálne aj zdravie spotrebiteľov. Obzvlášť znepokojujúce je, že antimikrobiálna rezistencia rastie v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách, pretože práve tu rastie spotreba mäsa najrýchlejšie, zatiaľ čo prístup k veterinárnym antimikrobiálnym látkam zostáva do značnej miery neregulovaný.

Antimikrobiálna rezistencia je globálny problém. Nemá zmysel vynakladať značné úsilie na jej zníženie na jednej strane sveta, ak sa dramaticky zvyšuje na druhej strane,“ hovorí výskumník ETH.

Vstup z tisícok štúdií

Pre svoju aktuálnu štúdiu tím výskumníkov z ETH, Princeton University a the Free University v Bruseli zhromaždil tisíce publikácií, ako aj nepublikované veterinárne správy z celého sveta. Výskumníci použili túto databázu na vytvorenie máp antimikrobiálnej rezistencie.

Mapy však nepokrývajú celú oblasť výskumu, najmä v Južnej Amerike existujú veľké medzery, ktoré výskumníci pripisujú nedostatku verejne dostupných údajov. „Neexistujú takmer žiadne oficiálne čísla alebo údaje z veľkých častí Južnej Ameriky,“ hovorí spoluautor a postdoktorand ETH Joao Pires.

Povedal, že ho to prekvapilo, keďže z niektorých afrických krajín je dostupných oveľa viac údajov, a to aj napriek tomu, že zdroje na vykonávanie prieskumov sú obmedzenejšie ako v Južnej Amerike.

Tím vytvoril webovú platformu s otvoreným prístupom, externú pageresistancebank.orgcall_made, aby zdieľal svoje zistenia a zhromažďoval ďalšie údaje o rezistencii pri zvieratách. Napríklad veterinári a štátne orgány môžu nahrať údaje o rezistencii vo svojom regióne na platformu a zdieľať ich s ďalšími ľuďmi, ktorí majú záujem.

Van Boeckel dúfa, že vedci z krajín s obmedzenejšími zdrojmi, pre ktorých môžu byť náklady na publikovanie v akademických časopisoch prekážkou, budú môcť zdieľať svoje zistenia a získať uznanie za svoju prácu na platforme.

Týmto spôsobom môžeme zabezpečiť, že údaje nebudú len tak zastrčené v šuplíku,“ hovorí, „pretože existuje veľa relevantných nálezov, ktoré driemu, najmä v Afrike alebo Indii, ktoré by doplnili globálny obraz odporu, ktorý skúšame. Platforma by tiež mohla pomôcť darcom identifikovať regióny najviac postihnuté odporom, aby mohli financovať konkrétne intervencie.“

Keďže produkcia mäsa neustále rastie, webová platforma by mohla pomôcť zamerať zásahy proti AMR a pomôcť pri prechode na udržateľnejšie poľnohospodárske postupy v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. „Bohaté krajiny globálneho severu, kde sa antimikrobiálne látky používajú od 50. rokov minulého storočia, by mali prispieť k úspešnému prechodu,“ hovorí Van Boeckel.

 

graf atb rezistencia kópia

 

Z Thepoultrysite preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra

Grafika: ETH Zürich, snímka: essfeed.com

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov