Utorok 06.júna 2023, meniny má Norbert, zajtra Róbert

Chov dojčiacich kráv je založený na využití prirodzených biologických predpokladov mäsových plemien HD na rast a reprodukciu v extenzívnych systémoch s využitím pastvy. Podobne ako takmer pri každej ekonomickej činnosti k tvorbe emisií dochádza aj v chove mäsového dobytka, avšak na rozdiel od iných sektorov správnym manažmentom s využitím moderných technológií chovy dojčiacich kráv prispievajú k udržateľnej produkcii kvalitného hovädzieho mäsa.

Nezanedbateľný je efekt pôsobenia agroekologických funkcií, netreba však opomenúť aj intenzívny výkrm HD (schéma 1), ktorý sa často vyskytuje v nadväznosti na chov dojčiacich kráv. Dlhodobo sa ukazuje, že efektívna redukcia skleníkových plynov a znečistenia amoniakom spočíva v redukcii negatív spojených s konverziou živín a manažmentom stáda prostredníctvom organizácie práce založenej na integrácii údajov v každom systéme chovu.

Z pohľadu zvyšovania počtu zvierat na pracovníka, dodržania environmentálnych limitov chovu a posunu od tradičného poľnohospodárstva k sektoru riadenému prostredníctvom informačných a komunikačných technológií dochádza k vytvoreniu medzery medzi potenciálom dostupných technológií a zavedenými postupmi pri manažérskom rozhodovaní v chove mäsového dobytka.

Digitalizácia procesov na farme

Existuje škála technológií, ktoré umožňujú nastavenie ventilácie alebo zatienenia zvierat ustajnených v maštali. Vo výkrme je možné sledovať pomocou automatických kŕmnych boxov príjem krmiva a zakročiť včas pri začínajúcich zdravotných problémoch alebo optimalizovať kŕmnu dávku. Automatické identifikátory a elektronické váhy umožňujú chovateľom kontrolovať prírastok živej hmotnosti v súlade so stanovenými termínmi a zabezpečiť dohodnutú porážkovú hmotnosť a kvalitu jatočného tela. Na určenie optimálneho času na usmrcovanie sa vo svete začína využívať ultrazvuk v reálnom čase (real-time ultrasound), čo je pohodlná a neinvazívna metóda stanovenia pomeru svalov a tuku (Oltjen a Gunter, 2015; Greenwood a kol., 2017, Bailey a kol., 2018). V extenzívnych podmienkach je dostupnosť pastevného porastu možné odhadovať pomocou správania zvierat (pasenie, chôdza a ruminácia) z GPS obojkami. Rozdiely v pohybovej aktivite zvierat môžu pomôcť identifikovať rozdiely, napríklad či zvieratá neboli viac aktívne pridaním doplnkových krmív alebo soli. Používanie technológie GPS pomáha odmerať prechodenú vzdialenosť a spresniť odhad potreby energie na pohyb, 3D analýza obrazu rôznych typov kamier zase nachádza využitie pri odhade BCS kráv, ktoré je dôležité sledovať priebežne počas roka (Brosh a kol., 2006, Alvarez a kol., 2018).

Širšiemu nasadeniu digitalizácie v procese zberu údajov z rôznych zariadení, ich hodnoteniu a modelovaniu v rámci precízneho chovu hospodárskych zvierat však môže brániť mnoho faktorov. Pretrvávajú napríklad obavy týkajúce sa zneužitia citlivých podnikových údajov, resp. rizika zaujatého použitia v súvislosti s otázkou, kto tieto údaje vlastní, prípadne v akom pomere z nich generuje pridanú hodnotu. Integrácia údajov z rôznych zdrojov a ich kompatibilita je navyše zložitá technická úloha. Mnoho farmárov nie je zvyknutých pracovať s aplikáciami a chýba im časový priestor na komplexnejšie zaškoľovanie. Náklady na takého inovatívne systémy sú navyše stále považované aj napriek výraznému zníženiu vstupných nákladov za stále príliš vysoké.

Prehľad údajov vstupujúcich do výpočtu emisií metánu v kategórii dojčiacich kráv.

Emisie metánu (CH4)

 

Kravy

 

Počet chovaných kráv

150

Priemerná ročná dojivosť (l)

1800

Živá hmotnosť (kg)

650

Tučnota mlieka (%)

3,7

Meziobdobie (dní)

435

Sezóna pasenia (dní)

210

Ustajnenie v zimovisku

155

Celková doba dojčenia (dní)

240

Enterická emisia metánu od kravy (kg/ks/rok)

95,92

Emisia metánu z exkrementov kravy (kg/ks/rok)

4,13

Emisný faktor pre kravu (kg/ks/rok)

100,05

Emisia metánu z chovu kráv (ton/rok)

15,01

 

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Ing. Ondrej Pastierik, PhD., Ing. Vojtech Brestenský, CSc., Ing. Ján Huba, CSc.

NPPC-VÚŽV Nitra

Celý článok nájdete v aprílovom vydaní Slovenského CHOVu na s.12-14.

Časopis Slovenský CHOV si môžete predplatiť tu.

Snímky: archív autorov

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov