Revycare

darux

Revycare

Štvrtok 30.marca 2023, meniny má Vieroslava, zajtra Benjamín

Na odbornom seminári firmy, ktorý  usporiadali firmy ADM Animal Nutrition Czechia, Feedproduct-Winker v spolupráci s Plemenárskymi službami SR, Zväzom chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo a firmou BIOservis v Gregorovciach odprezentovali fakty a údaje aj zástupcovia spomínaného chovateľského zväzu. Prvým z nich bol riaditeľ zväzu Ing. Matúš Kohút.

Počet kráv zapísaných v Plemennej knihe síce medziročne vzrástol z 26 982 na 27 008, je však stále len druhý najvyšší za posledných 6 rokov. Najvyšší počet počas tohto obdobia bol dosiahnutý v roku 2019 (29 025). Zato priemerná mlieková úžitkovosť dojníc slovenského strakatého plemena zapísaných v Plemenenej knihe permanentne stúpa. Od roku 2010, keď dosahovala 5 345 kg, vzrástla až na súčasných 7 143 kg. Nárast hodnoty tohto parametra za 13 rokov predstavuje 1 798 kg. Hranicu 6 000 kg priemernej produkcie mlieka prekročila v roku 2014 a ďalšiu tisícovku pokorila v roku 2021. Pozitívnou správou je aj skrátenie dĺžky medziobdobia kráv zapísaných v Plemennej knihe: Zo 417 dní v roku 2010 na 394 dní v roku 2022. Pokiaľ ide o vývoj priemernej mliekovej úžitkovosti v šľachtiteľských chovoch slovenského strakatého plemena, rastová tendencia je zrejmá aj tu. Z 6 612 kg v roku 2012 stúpla hodnota tohto parametra na 8 268 kg v poslednom uzavretom kontrolnom roku. Miera jeho nárastu je teda o 142 kg nižšia ako v celej populácii plemena. Z produkčných údajov za minulý rok treba ešte spomenúť dĺžku medziobdobia (391 dní) a vek pri prvom otelení (27 mesiacov a 7 dní).

Ďalšou z činností, ktoré vykonáva ZCHSSD, sú výbery plemenných býkov. Vlani vstúpilo do výberu 43 mladých býkov od 13 chovateľov po 15 otcoch. Najviac mladých býkov pochádzalo po býkovi DAILY (DLL-001). Chovateľom s najvyšším počtom hodnotených býkov bola firma Agrofarma-K, s.r.o., Medzany. Celkovo sa uskutočnilo 24 výberov. Pozitívnou správou je fakt, že schválené boli všetky prihlásené mladé býky - registrovaných bolo nakoniec 39. Počet prihlásených/schválených býkov je najnižší za posledných 6 rokov. To sa podľa Ing. Kohúta odvíja od vyššieho podielu narodených jalovičiek nielen v celej populácii, ale aj pri matkách býkov. Pre potreby populácie slovenského strakatého plemena sa ako reálne umiestniteľný ukazuje počet 50-60 mladých plemenných býkov ročne. V poslednom období prevyšuje dopyt ponuku. Najnižšia je aj priemerná hmotnosť, resp. priemerný denný prírastok živej hmotnosti či lineárne hodnotenie veľkosti tela (618,49 kg, 1 221  g a 7,35). To však podľa Ing. Kohúta súvisí najmä s nižším vekom, v ktorom boli býky hodnotné (približne o 10 dní). Ostatné parametre sú napriek nižšiemu veku posudzovaných býkov zväčša lepšie (s výnimkou obvodu hrudníka). Ing. Kohút osobitne vyzdvihol pokračujúce zlepšovanie kvality končatín. Mladé býky z chovu Ing. Petra Kijovského z Medzian boli hodnotené vo vyššom veku, čomu zodpovedali aj ich telesné proporcie a rastové parametre. Naopak, potomstvo po plemenníkovi DLL-001 sa vekom a svojimi parametrami blížilo skôr k priemeru hodnotenej skupiny. Najlepším mladým býkom minuloročného hodnotenia bol býk SK000813518790 z chovu PD Mestečko, ktorý vo veku 393 dosiahol živú hmotnosť 670 kg (priemerný denný prírastok ž.hm. 1615 g). Potomok plemenníka WEITBLICK (WBR001) a matky SK000801534573 dostal hodnotenie: Veľkosť - 9, stavba – 8, končatiny -8, zadok – 8, osvalenie - 8. Mimochodom, jeho matka nadojila v maximálnej (2.) laktácii 8 646 kg mlieka s obsahom tuku 4,24 % a bielkovín 3,77 %.

Do rodiny šľachtiteľských chovov slovenského strakatého plemena pribudol vlani ďalší člen: 30. septembra bol tento štatút udelený poľnohospodárskemu podniku RD Čereňany (farma Čereňany). Aktuálna priemerná mlieková úžitkovosť v tomto chove presahuje 9 200 kg mlieka, preto úspešne veríme, že čoskoro bude  atakovať hranicu viac ako 9 500 kg. Tamojšie stádo je plne genomované a začína realizovať program vyplachovania a prenosu embryí geneticky hodnotných jedincov.      

Ing. Kohút predstavil aj novinku na rakúskej webovej stránke www.zar.at, ktorú používajú aj chovatelia slovenského strakatého plemena. V decembri bol obsah stránky týkajúci sa vyhľadávania údajov o plemenných býkoch „preklopený“ aj do češtiny. K dispozícii sú nielen základné údaje o nich, ale aj výsledky jeho hodnotenia. Údaje o ich rodokmeni boli obohatené o dátumy narodenia predkov a tiež o ich úžitkovosť. Tiež sa dá zistiť, či daný plemenník už má v populácii plemena nejakých aktívnych samčích potomkov. K dispozícii sú údaje plemenných hodnôt pre produkčné znaky; znaky exteriéru a zdravia.

Zväz chovateľov slovenského strakatého plemena aktualizoval od januára t.r. zootechnický certifikát i hodnotiaci hárok. Ich súčasťou je nové logo, predstavené počas vlaňajších osláv 30. výročia založenia zväzu.

Čo čaká pracovníkov zväzu v roku 2023? Január začali zasadnutím výberovej komisie, vo februári absolvovali v nemeckom Grube pracovné stretnutie bonitérov a debatovali aj o ďalších krokoch v rámci spoločného genetického hodnotenia populácie simentalizovaných plemien. V máji ich čaká ďalšie stretnutie bonitérov spojené s návštevou výstavy v Švajčiarsku. Na prelome mája a júna by sa mala uskutočniť členská schôdza zväzu, na august je naplánovaná Národná výstava HZ a 21. septembra  by sa mal konať 2. ročník Národného šampionátu - Simmental Cup. Tento rok by mal podujatie hostiť Masarykov dvor vo Vígľaši-Pstruši.

 

Spracoval Marián Dukes, AGROBIZNIS

Snímka: autor

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov