Štvrtok 26.januára 2023, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Patrí medzi popredných slovenských odborníkov v oblasti genetiky hospodárskych zvierat. Pôsobí ako pedagóg a výskumník na nitrianskej Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Na jej Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov zastáva funkciu prodekana. Keďže je predsedom organizačného výboru budúcoročného Regionálneho stretnutia EAAP, položili sme mu niekoľko otázok týkajúcich sa nielen tohto stretnutia. Hosťom rubriky rozhovor je prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Na jar budúceho roka budete organizovať regionálny míting EAAP.

Toto podujatie sa bude konať v dňoch 26.-28.4. 2023 v Nitre. Uskutoční sa v polčase medzi tohtoročným kongresom v portugalskom Porte a budúcoročným kongresom vo francúzskom Lyone. Pravidelný výročný kongres je najväčším zootechnickým podujatím na svete z hľadiska počtu jeho účastníkov (zo Slovenska je 68 individuálnych členov EAAP a na kongresy chodí pravidelne okolo 10 z nich). Aj vzhľadom na to, že počet účastníkov sa nedá „nafúknuť“, kancelária EAAP v Ríme sa rozhodla obnoviť tradíciu regionálnych stretnutí, ktoré by boli platformou pre riešenie špecifických tém pre príslušné regióny. Podobné stretnutie pre krajiny východného partnerstva sa uskutočnilo v roku 2017 na Ukrajine. Mimochodom, v roku 2008 sa vo Vilniuse naposledy uskutočnilo satelitné podujatie kongresu EAAP pre krajiny strednej a východnej Európy.

Aké sú ciele regionálnych stretnutí EAAP?

Cieľom regionálnych stretnutí je obnovenie kontaktov vedcov na regionálnej báze a ich zapojenie do schémy medzinárodnej spolupráce v rozličných oblastiach. Takto sa nám darí kontaktovať aj s vedcami, ktorí nemôžu prísť na „veľký“ kongres napr. aj z finančných dôvodov. Naša regionálna skupina totiž zahŕňa nielen „klasickú“ strednú Európu, ale aj Pobaltie, Balkán a niektoré štáty bývalého ZSSR. Aj vďaka tomu sa v roku 2017 stala členom EAAP Ukrajina. V tom čase bola snaha aj o začlenenie Ruska ako silného regionálneho hráča do jej štruktúr. To však zamrzlo na mŕtvom bode z ruskej strany ešte pred vypuknutím rusko-ukrajinskej vojny.

Prínos členstva v EAAP by sa dal demonštrovať aj na mojom osobnom raste. V roku 2002 som získal ako doktorand štipendium pre mladého vedeckého pracovníka, 2004 som sa dostal do programu prípravy budúcich vedcov pre európsky priestor (v rámci koordinačných projektov a medzinárodného sieťovania). Učili sme sa okrem iného aj to, ako písať projekty a žiadať o ich podpory zo zdrojov EÚ, ako spolupracovať s kolegami z rôznych štátov EÚ a pod. Dodnes úspešne spolupracujem s mnohými kolegami zo zahraničia, s ktorými som sa zoznámil v rámci tohto programu.  

Aké budú hlavné témy podujatia organizovaného u nás?

Zadefinovali sme tri základné okruhy: Výživa, genetika a technika a technológie v chove HZ. V rámci prvého okruhu by sme sa mali zaoberať alternatívnymi zdrojmi krmív a kŕmnych aditív; krmivami s potenciálom pre zlepšenie klímy a krmivami vo vzťahu k zlepšeniu zdravia zvierat. V rámci genetiky sú témami využitie genomiky v šľachtení a ochrane genetických zdrojov, manažment lokálnych genetických zdrojov a využitie genomiky v odhadoch hospodárskych zvierat (pre genetické parametre, genomické plemenné hodnoty a pod.). V rámci tretieho okruhu sú to „veľké“ dáta a využitie informačných technológií; ekonomická vs. ekologická udržateľnosť farmárskych systémov, welfare, zdravie a reprodukcia zvierat vo vzťahu k technológiám chovu HZ, resp. zdravšie a udržateľnejšie potraviny.

 

Za rozhovor poďakoval Marián Dukes, Slovenský CHOV

Celý text bol publikovaný v decembrovom vydaní Slovenského CHOVu na s.14-15

Časopis Slovenský CHOV si môžete predplatiť tu.

Snímka: autor

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov