Štvrtok 26.januára 2023, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Írsko: Vedci z celého sveta sa zišli v Dubline, aby preskúmali tvrdenia, ktoré sa pravidelne vznášajú proti mäsu a dobytku, a dali si jednoduchú  otázku: Čo hovorí veda? Organizácie na ochranu zvierat a vegánske organizácie niekedy zastávajú názor, že farmárčenie bez dobytka je možné. Avšak stovky vedcov majú úplne iný názor.

Jednoznačným záverom z dvoch dní podrobných prezentácií vedeckých expertov z Austrálie, USA a celej Európy je, že najvyššie štandardy vedy neospravedlňujú ani nepodporujú „zjednodušujúcu a redukcionistickú“ vojnu vedenú proti mäsu.

V skutočnosti, zatiaľ čo výzvy na minimalizáciu environmentálnej stopy chovu hospodárskych zvierat a mäsového sektora zostávajú,  jasnou témou mnohých akademických hodnotení prezentovaných v Dubline bolo, že odstránenie dobytka a mäsa z krajiny a ľudskej stravy by viedlo k potenciálne katastrofálnym následkom pre obe strany.

Systémy chovu dobytka sú „pre spoločnosť príliš vzácne na to, aby sa stali obeťou zjednodušovania, redukcionizmu alebo fanatizmu,“ dôrazne sa uvádza v dokumente podpísanom prítomnými vedcami – nazývaného ako „Dublinská deklarácia“.

Vedci z celého sveta sú teraz vyzvaní, aby podpísali Dublinskú deklaráciu (https://www.dublin-declaration.org/), ktorej cieľom je „poskytnúť hlas mnohým vedcom na celom svete, ktorí usilovne, čestne a úspešne bádajú v rôznych disciplínach s cieľom dosiahnuť vyvážený pohľad na budúcnosť živočíšnej výroby“. V súčasnosti deklaráciu podpísalo 660 vedcov.

Tiež dôrazne varuje pred „univerzálnymi agendami“, ako je drastické zníženie stavov hospodárskych zvierat, ktoré by mohlo viesť k „environmentálnym problémom vo veľkom meradle“.

Úplné výsledky a dôkazy z dvojdňového medzinárodného summitu o spoločenskej úlohe mäsa budú zverejnené v špeciálnom dodatku Animal Frontiers v marci 2023. Očakáva sa, že súbežné podujatia zdôrazňujúce vedu podporujúcu pozitívnu úlohu chovu hospodárskych zvierat a produkcie mäsa sa budú konať v rovnakom čase. Dôkazy prezentované na fóre posilnili niekoľko faktov vrátane týchto:

  • Chov dobytka po tisícročia poskytoval ľudstvu potravu, oblečenie, silu, hnoj, zamestnanie a príjem, ako aj majetok, záruky, poistenie a sociálne postavenie.
  • Najvyššie štandardy bioevolučných, antropologických, fyziologických a epidemiologických dôkazov potvrdzujú, že pravidelná konzumácia mäsa, mliečnych výrobkov a vajec ako súčasť dobre vyváženej stravy je „pre človeka výhodná“.
  • Potraviny pochádzajúce z hospodárskych zvierat sú najľahšie dostupným a „biodostupným“ zdrojom vysokokvalitných bielkovín a niekoľkých základných živín a iných zdraviu prospešných zlúčenín pre ľudí na celom svete.
  • Zvieratá z farmy a stáda sú nenahraditeľné pre udržanie obehového toku materiálov v poľnohospodárstve, a to tým, že rôznymi spôsobmi recyklujú veľké množstvo nepožívateľnej biomasy, ktorá vzniká ako vedľajšie produkty pri výrobe potravín pre ľudskú výživu.
  • Hospodárske zvieratá sú tiež optimálne umiestnené na to, aby tieto materiály premieňali späť do prirodzeného cyklu a súčasne produkovali vysokokvalitné potraviny.
  • Najmä prežúvavce sú schopné zhodnotiť aj okrajové územia, ktoré nie sú vhodné na priamu produkciu potravy pre ľudí.
  • Okrem toho, dobre riadené systémy chovu dobytka využívajúce agroekologické princípy môžu priniesť mnoho ďalších výhod vrátane sekvestrácie uhlíka, zlepšeného zdravia pôdy, biodiverzity, ochrany povodí a poskytovania dôležitých ekosystémových služieb.
  • Vlastníctvo dobytka je tiež najčastejšou formou súkromného vlastníctva aktív vo svete a tvorí základ finančného kapitálu vidieckej komunity. V niektorých komunitách sú hospodárske zvieratá jedným z mála aktív, ktoré môžu ženy vlastniť, a sú vstupným bodom k rodovej rovnosti.
  • Politické odporúčania musia byť založené na jasných vedeckých dôkazoch a nesmú ignorovať ochranu proti nutričným nedostatkom, ktorú poskytujú potraviny živočíšneho pôvodu.
  • Dramatické zníženie počtu hospodárskych zvierat by malo veľký vplyv na chudobnejšie krajiny. Najmenej pol miliardy ľudí na celom svete je aktívne „úplne závislých od dobytka“.

„Dobytok je tisícročiami overená metóda na vytvorenie zdravej výživy a zaistenia živobytia, múdrosť hlboko zakorenená v kultúrnych hodnotách krajín,“ uvádza sa v Dublinskej deklarácii.

"Udržateľný dobytok tiež poskytne riešenia pre ďalšiu výzvu dneška -  zostať v bezpečnej prevádzkovej zóne hraníc planéty Zem, jedinej Zeme, ktorú máme."

Mnohí, ktorí vystúpili na summite počas dvoch dní, vyzvali na ukončenie „polarizovaného“ a „binárneho“ charakteru verejných diskusií o mäse a dobytku.

Írsky minister na ministerstve poľnohospodárstva Martin Heydon vo svojom úvodnom prejave poznamenal: „Mnoho z toho, čo vidíme, čítame a konzumujeme, sa „zmenilo na zdravé kúsky, ktoré boli veľmi zjednodušené. Stále bolo dôležitejšie posunúť sa vpred s presným a vedeckým pochopením úlohy mäsa v spoločnosti. Spotrebitelia musia dôverovať svojim potravinám a tomu, odkiaľ pochádzajú. A odkiaľ tá dôvera? Pochádza z vedy."

Profesor Frank O'Mara, riaditeľ írskej poľnohospodárskej výskumnej a vývojovej organizácie Teagasc, ktorá summit hostila, povedal, že úloha dobytka nebola nikdy taká otázna, ako sa teraz spochybňuje.

"Všetci chápeme a vieme, že musíme mať veľmi udržateľný systém poľnohospodárstva," povedal.

„Podstatou je, že nemôžete mať udržateľný a správne fungujúci potravinový systém bez toho, aby neboli súčasťou tohto systému aj hospodárske zvieratá, a to z dôvodu obehového procesu rastlinnej a živočíšnej výroby.

"Takže určite potrebujeme, aby bol dobytok súčasťou potravinového systému, aby sme uživili 10 miliárd ľudí, ktorých budeme mať na tejto planéte čoskoro, a budeme to robiť udržateľným spôsobom."

"Keď je okolo hmla, jediná vec, ktorá pomáha hmlu vyčistiť, sú informácie založené na dôkazoch," povedal.

Juhoafrický farmár a bývalý prezident Svetovej farmárskej organizácie Dr. Theo de Jager povedal, že farmári musia byť súčasťou globálnej konverzácie: „Farmári sú tí, o ktorých všetci hovoria, ale nikto sa s nimi nerozpráva,“ povedal.

Na summite sa zúčastnilo približne 200 ľudí vrátane vedcov, zástupcov poľnohospodárstva a tvorcov politík z celého sveta.

 

Z beefcentral.com a topagrar preložila a upravila Martina Gondeková, NPPC-VÚŽV Nitra

Snímka: Mennerich

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov