tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 28.septembra 2023, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

Úroda väčšiny plodín vzrastie dvojciferným tempom, pri kukurici dokonca presiahne 50 %.

Druhý odhad zvýšil úrodu hustosiatych obilnín o 5 %, najmä však pšenice. Očakáva sa výrazný rast úrody aj ostatných sledovaných komodít s výnimkou hrachu. Kukurica má dosiahnuť 1,5-násobok minuloročného objemu, zemiakov by malo byť o štvrtinu a cukrovej repy o pätinu viac než vlani. Hektárové výnosy nad 5-ročným priemerom sa očakávajú pri všetkých vybraných plodinách, okrem raže, ovsa, kukurice a hrachu.

Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala byť ešte vyššia ako napovedali prvé očakávania z júna tohto roka. Podľa druhého odhadu úrody, ktorý Štatistický úrad SR zrealizoval k 15. augustu 2023, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by poľnohospodári mali oproti minulému roku zozbierať o 469 000 t hustosiatych obilnín viac a dosiahnuť celkovú úrodu takmer 3,2 mil. ton. Pod jej dvojciferný medziročný nárast presahujúci 17 % sa podpísali najmä významne vyššie výnosy z hektára s objemom 5,7 t, ktoré sú nad priemerom minulého roka a súčasne aj posledných 5 rokov.

Z ostatných plodín sa vyššia úroda predpokladá aj pri sóji, kukurici, zemiakoch a cukrovej repe. Slnečnica by mala dosiahnuť objem podobný vlaňajšiemu, iba produkcia hrachu sa očakáva nižšia. Odhad úrody slnečnice, kukurice a repy bude spresnený v septembrových odhadoch.

Pšenica, jačmeň a tritikale nad úrovňou päťročných priemerov

Hektárové výnosy nad úrovňou päťročných priemerov očakávajú poľnohospodári najmä pri pšenici a jačmeni, ktoré sú dlhodobo najpestovanejšími hustosiatymi obilninami na Slovensku a aj v tomto roku tvorili až 95 % plôch osiatych hustosiatymi obilninami. Druhý odhad úrody zvýšil o 6,7 % júnové predpoklady hektárového výnosu pri pšenici, ktorá by tak dosiahnutým priemerným výnosom na úrovni 6 ton z hektára mala presiahnuť päťročný priemer o 18 %. Dvojciferný nárast hektárových výnosov nad päťročným priemerom sa očakáva aj pri jačmeni s odhadovaným priemerným výnosom 5,4 t z hektára a tritikale s 3,9 t z hektára.

Celková úroda pšenice, ktorá tvorí až tri štvrtiny plôch hustosiatych obilnín, by mala v roku 2023 dosiahnuť takmer 2,5 mil. ton, čo je takmer o 20 % viac ako vlani. Nárast odhadovanej produkcie o 400 000 t, pri medziročnom miernom poklese osiatych plôch, je ovplyvnený predovšetkým zvýšením hektárového výnosu oproti minulému roku o celú jednu tonu z hektára.

Augustové spresnenie nepatrne zvýšilo úrodu jačmeňa, ktorú poľnohospodári očakávajú v celkovom objeme 608 400 t, čo je o 9,3 % viac než vlani. Bude to dôsledok medziročne mierne väčšej osiatej plochy, ale tiež najmä vyšších výnosov z hektára. Vyššia úroda sa očakáva aj pri tritikale a raži. Produkcia ovsa by mala byť približne na úrovni minulého roka (24 200 t).

Kukurica s markantným nárastom

Produkcia druhej najpestovanejšej plodiny, kukurice na zrno, by mala aj napriek medziročnému zníženiu osevnej plochy o pätinu vzrásť o viac ako 50 % a dosiahnuť celkový objem 1,04 mil. ton. „Je to dôsledok priemerného hektárového výnosu na úrovni 7,4 t, čo je o 71 % viac ako v minulom roku, ktorý bol výrazne poznačený suchom. Očakávané hektárové výnosy sa tak dotiahnu na hodnotu 5-ročného priemeru,“ uviedol Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva Štatistického úradu SR. Úroda kukurice bude spresnená v rámci septembrového tretieho odhadu úrody.

 Repka a sója s výrazným nárastom úrody, slnečnica na úrovni vlaňajška

Podľa aktuálneho spresnenia odhadov bude medziročný nárast produkcie repky olejnej ešte výraznejší (19,2 %) a dosiahne 526 700 t. Dôvodom je okrem mierne väčšej výmery osevných plôch najmä vyšší hektárový výnos 3,6 tony, čo je o viac ako 0,5 tony z hektára nad päťročným priemerom a tiež takmer 14 % nad úrovňou vlaňajška.

Nárast takmer o tretinu produkcie minulého roka sa očakáva pri úrode sóje. Dosiahnuť by mala objem 127,5 tis. ton a to aj napriek medziročnému poklesu osevných plôch o takmer 30 %. Pozitívny výsledok je spôsobený odhadovaným výrazným medziročným zvýšením hektárového výnosu o 80 % na 2,6 t/ ha, ktorý je súčasne nad hranicou 5-ročného priemeru 2,2 t/ha.

V prípade slnečnice by mala byť úroda približne rovnaká ako v minulom roku, 172 000 t, napriek menšej osiatej ploche o takmer 18 %.

Vyššia úroda cukrovej repy a zemiakov, hrachu bude menej

Cukrová repa technická bola v roku 2023 zasiata na výmere o 14 % väčšej ako v minulom roku. Priemerný hektárový výnos dosiahne približne úroveň päťročného priemeru a bude na úrovni 59,7 t/ha. Medziročný nárast hektárového výnosu, ako aj zvýšenie pestovateľských plôch bude mať vplyv na aktuálny rast produkcie tejto komodity o 19,2 % na úroveň 1,3 mil. t.

Pestovateľské plochy zemiakov sú svojou výmerou v aktuálnom roku podobné vlaňajšku. Medziročne sa však očakáva výrazný nárast hektárových výnosov, a to o takmer štvrtinu na 27,5 t/ha. Tohtoročná úroda zemiakov by tak mala byť v medziročnom porovnaní vyššia o 24,5 % a dosiahnuť celkový objem 120 900 t.

Výmera hrachu siateho (jedlý a kŕmny spolu) je oproti minulému roku väčšia o 25,1 %, avšak očakávané nižšie výnosy z hektára, ktoré sú aktuálne 16 % pod úrovňou päťročných priemerov, sa premietnu do medziročného poklesu celkovej produkcie o 8,5 %. Úroda hrachu by sa mala znížiť na 32 400 t.

 

Výstupy k téme odhady úrody v SR

Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín realizuje Štatistický úrad SR trikrát ročne. Prvý odhad z údajov zisťovaných k 20. júnu je zverejňovaný začiatkom júla. Druhý odhad úrody realizovaný k 15. augustu sa zverejňuje koncom augusta a tretí odhad k 15. septembru je publikovaný na prelome septembra a októbra. Definitívne výsledky o úrode za rok 2023 zverejňuje Štatistický úrad SR v marci nasledujúceho roka.

Odhady sa realizujú výberovou metódou, celková úroda sa matematicko-štatisticky dopočíta. Očakávania sa uvádzajú s vymedzením možnej chyby, ktorá vyjadruje mieru presnosti odhadov a určuje interval spoľahlivosti: A = do 5 %; B = od 5,01 do 10,0 %; C = od 10,01 do 15,0 %; D = od 15,01 do 20,0 %; E = nad 20,0 %. Údaj bez intervalu znamená, že sa zisťovala celá plocha. Odhady hektárových výnosov sa zisťovali u každej plodiny minimálne na 70 % z celkovej osiatej plochy.

Definitívne výsledky úrody z predošlých rokov sú dostupné v tabuľkách v databáze DATAcube., v časti Odvetvové štatistiky, Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov:

Úroda poľnohospodárskych plodín [pl2003rs]

Hektárové úrody vybraných poľnohospodárskych plodín [pl3001rr]

 

Tlačová správa ŠÚ SR

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov