tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Austrálsky mliekarenský kódex zakazuje mliekarňam jednoducho ukončiť spoluprácu so svojimi dodávateľmi po údajnom "verejnom znevažovaní". Zmluvy o dodávkach mlieka musia byť k dispozícii aj na nahliadnutie online.

Austrálsky federálny súd odsúdil spoločnosť Lactalis, jedného z najväčších spracovateľov mlieka v krajine, za rôzne porušenia kódexu odvetvia. Prípad sa okrem iného týka zahrnutia rôznych doložiek o vypovedaní zmluvy bez zavinenia do zmlúv o dodávkach mlieka.

Spoločnosť Lactalis Australia musí teraz zaplatiť 950 000 austrálskych dolárov (576 840 EUR) za porušenia v mliekarenskej sezóne 2020/21. Žalobu podala Austrálska komisia pre hospodársku súťaž a spotrebiteľov (ACCC - Australian Competition and Consumer Commission), ktorá zaviedla Kódex 2020 s cieľom stanoviť minimálne normy obchodného správania medzi dodávateľmi a spracovateľmi. Cieľom bolo podľa nich vytvoriť transparentnosť a zmierniť zlyhania trhu, ktoré boli dovtedy bežné.

Mliekarne mohli jednostranne ukončiť činnosť poľnohospodárov bez závažného porušenia

ACCC teraz zasahuje, pričom v júli 2021 už viedla konanie proti spoločnosti Lactalis. Komisia pre hospodársku súťaž je tiež presvedčená, že spracovateľ mlieka v stanovenej lehote nezverejnil štandard pre dohody o dodávkach mlieka (MSA - Milk Supply Agreements).

ACCC tvrdí, že štandardné MSA, ktoré zverejnila spoločnosť Lactalis, obsahovali v 9 prípadoch ustanovenia, ktoré by spracovateľovi umožnili jednostranne ukončiť zmluvy v prípadoch, keď nedošlo k závažnému porušeniu. Jedným z príkladov bola doložka o zákaze znevažovania, ktorá poľnohospodárom zakazovala verejne kritizovať spracovateľov, kľúčových zákazníkov alebo iné zainteresované strany.

ACCC tiež kritizovala spoločnosť Lactalis za uzavretie 384 MSA, ktoré obsahovali "urážlivú kombináciu doložiek". To podľa ACCC vedie k tomu, že nevýhradné dohody o dodávkach sú "neefektívne a ekonomicky neudržateľné".

Zamýšľaný odstrašujúci účinok

V správe o rozsudku z 25. júla 2023 sa spoločnosť Lactalis Australia opisuje ako "významný zamestnávateľ", ktorý zamestnáva viac ako 2 500 ľudí a v roku 2020 uzavrie zmluvy so 400 farmármi na nákup približne 11 % celkových dodávok surového mlieka v krajine.

Pri stanovovaní pokuty súd použil ako referenčnú hodnotu zisky spoločnosti Lactalis za roky 2020 a 2021 a uviedol, že pokuta "by mala byť dostatočne vysoká, aby mala všeobecný odstrašujúci účinok". Sudca vyjadril presvedčenie, že výška pokuty odradí ostatných spracovateľov. Spracovateľovi tiež uložil pokutu 50 000 austrálskych dolárov za to, že na svojom webovom sídle nezverejnil MSA v štandardnej podobe.

Napokon vraj neexistujú žiadne dôkazy ani prípady, že by poľnohospodár skutočne utrpel nejakú škodu v dôsledku zahrnutia inkriminovaných ustanovení do zverejnených MSA. Doteraz sa podľa nich žiadny poľnohospodár nesťažoval ani neurobil žiadne rozhodnutie zo strachu, že bude vyhodený. Podľa sudcu však nemožno vylúčiť, že existencia doložky mala na poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahovala, ochromujúci účinok, takže sa neozvali, hoci by tak inak mohli urobiť.

Zatiaľ čo obrat spoločnosti Lactalis v rokoch 2020 a 2021 predstavoval približne 1,9 miliardy austrálskych dolárov, spracovateľ vynaložil na nákup mlieka približne 1 miliardu austrálskych dolárov a dosiahol čistý zisk približne 33 miliónov austrálskych dolárov a 44 miliónov austrálskych dolárov.

Kódex na zabezpečenie transparentnosti a slobodného výberu mliečnych výrobkov

V reakcii na toto rozhodnutie podpredseda ACCC Mick Keogh uviedol: „Podnikli sme kroky, pretože sme sa domnievali, že správanie spoločnosti Lactalis by znížilo transparentnosť v odvetví a slúžilo by na udržiavanie systémovej nerovnováhy vo vyjednávacej sile medzi spracovateľmi a poľnohospodármi." Uviedol, že kódex bol v tom čase zavedený s cieľom pomôcť poľnohospodárom vyrábajúcim mlieko robiť informované rozhodnutia o tom, kde predávajú svoje mlieko. Pravidlá by zabezpečili transparentnosť cenových dohôd a umožnili by včasné porovnanie dohôd medzi rôznymi spracovateľmi.

„Išlo o prvé sporné prípady podľa kódexu o mlieku a výsledok je neustálou pripomienkou, že spracovateľom, ktorí nedodržiavajú kódex, hrozia značné sankcie," povedal Keogh.

 

Z topagrar preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra

Snímka: Brodie Weeding

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov