Štvrtok 26.januára 2023, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Hodnotenie kvality jatočne opracovaných tiel ošípaných a ich klasifikácia sa na Slovensku, tak ako vo všetkých krajinách EÚ vykonáva systémom SEUROP.). Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa na Slovensku vykonáva v zmysle zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPRV SR č. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných. Pravidlá tohto systému sú v rámci právneho poriadku EÚ stanovené najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1308/2013 a delegovanom nariadení Komisie 2017/1182.

Na Slovensku sa doposiaľ využívajú dve metódy hodnotenia: aparatívny systém FOM (pre veľkokapacitné bitúnky) a jednoduchšia manuálna dvojbodová metóda (malé a stredné bitúnky). Doteraz platné regresné rovnice pre aparatívne hodnotenie i dvojbodovú metódu boli schválené v roku 2009. Vzhľadom na skutočnosť, že za uplynulých 14 rokov došlo k zmene v početných stavoch jatočných ošípaných, ako aj genetickej štruktúry ich populácie, bola potrebná aktualizácia schválených metód. Zároveň sa končí technická podpora doteraz používaných prístrojov FOM, ktoré sa na našich bitúnkoch využívajú vyše 20 rokov a sú morálne i technicky zastarané. Preto pracovníci VÚŽV za úzkej spolupráce s rezortným ministerstvom, mäsospracujúcimi podnikmi (Nourus Tešedíkovo, K&T Mäso Tešedíkovo), klasifikačnou agentúrou ETOS NK Nitra a samosprávnymi organizáciami pristúpili k tvorbe nových regresných rovníc pre aparatívne i dvojbodové hodnotenie. V zmysle legislatívy EÚ bolo detailne rozrobených 132 jatočných polovičiek ošípaných rôznych genotypov pre stanovenie podielu svaloviny a konštrukcie nových regresných rovníc, vrátane návrhu technického zabezpečenia realizácie.

Práve v týchto dňoch sa ukončuje verifikácia výsledkov ich práce v orgánoch EK. Po schválení a ukončení procesu expertmi EÚ bude vydané rozhodnutie, oprávňujúce používať nové regresné rovnice i nový prístroj FOM II v prevádzkovej praxi nášho mäsopriemyslu.

Projekt bol riešený v rámci úlohy odbornej pomoci (ÚOP) č.57„Aktualizácia metód klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných (Protokol II)“ v zmysle kontraktu č.342/2021/MPRV SR-220

 

Peter Demo, NPPC-VÚŽV, Nitra

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov