tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Tabuľka č. 1.: Náklady na 1 ha repky olejnej v rokoch 2010 a 2015

(v €/ha)

Ukazovateľ

2010

2015

Index 2015/2010

Osivá

44,72

71,74

160,4

Hnojivá

146,87

260,48

177,4

Chemické ochranné prostriedky

177,55

269,39

151,7

Ostatný priamy materiál

17,73

50,04

282,2

Mzdy a sociálne náklady

14,08

20,71

147,1

Opravy a udržiavanie

2,47

2,42

98,0

Odpisy HIM

5,20

4,26

81,9

Agrochemické služby

27,66

42,15

152,4

Ostatné priame náklady a služby

60,69

65,94

108,7

Náklady pomocných činností

161,08

163,67

101,6

Priame náklady spolu

658,05

950,80

144,5

Réžia spolu

139,81

203,40

145,5

VN celkom na (€/1 ha)

797,86

1154,20

144,7

Prameň: NPPC-VÚEPP - Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010 a 2015

 

Tabuľka č. 2: Vývoj nákladov, zisku a rentability repky olejnej v  časovom rade 2010 – 2015 vo vybranom súbore VÚEPP

Roky

Úroda       v t.ha-1

Náklady v €.ha-1

Výnosy

Výsledok hospod.

Náklady v €.t-1

Priem. real. cena v €.t-1

Zisk - strata   v €.t-1

Rent. bez podpory           (v %)

  1. Rent.         s podporou (v %)

v €.ha-1

v €.ha-1

2010

2,27

797,86

959,30

161,44

349,85

329,02

-20,83

-5,95

20,98

2011

2,55

954,28

1 407,40

453,12

373,75

469,78

96,03

25,69

51,60

2012

2,32

1 083,02

1 461,98

378,96

465,44

484,98

19,54

4,20

31,10

2013

3,08

1 098,14

1 401,46

303,32

353,90

362,68

8,78

2,48

25,32

2014

3,82

1 150,96

1 597,01

446,05

301,27

337,76

36,49

12,11

38,91

2015

2,79

1 154,19

1 207,99

53,80

414,11

382,12

-31,99

-7,73

8,77

Index 2014/2010

122,91

144,66

125,92

-

118,37

116,14

-

-

-

Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za roky 2011; Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010, 2012 - 2015, vlastné prepočty

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov