tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Tabuľka č. 1: Vývoj nákladov, zisku a rentability kukurice na zrno v rozdielnych prírodných oblastiach v časovom rade 2010 – 2015 vo vybranom súbore podnikov NPPC-VÚEPP


Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za roky 2011; Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010 a 2012-2015, vlastné prepočty

Tabuľka č. 2.: Vlastné náklady na kukuricu na zrno vo vybranom súbore podnikov NPPC-VÚEPP podľa rozdielnych prírodných podmienok SR za rok 2015 v € na 1 hektár a 1 tonu

Ukazovateľ

Oblasti

produkčné

znevýhodnené

SR

Priame materiál. nákl.celkom

484,52

367,98

486,62

v tom: -osivá spolu

132,60

133,15

137,23

-hnojivá spolu

181,73

145,51

194,78

-chem. ochr. prostriedky

98,81

69,27

98,58

-ostat. priamy materiál

71,38

20,05

56,03

Agrochemické služby

52,21

13,47

50,30

Ostatné priame náklady a služby

72,82

36,13

74,63

Mzdové a sociálne náklady

58,61

4,44

49,94

Odpisy HIM

12,46

0,00

9,05

Náklady pomocných činností

130,73

127,94

166,02

Priame náklady spolu

811,35

549,96

836,56

Réžia spolu

172,20

113,80

170,65

Vlastné náklady celkom

983,55

663,76

1 007,21

Vlastné náklady na 1 tonu (€.t-1)

192,44

118,35

197,55

Prameň: Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2015

Celú analýzu nájdete v AGROMAGAZÍNe 05/2017 na s. 14-15.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov