Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Tabuľka 1 Kalkulácie nákladov v odchove dojného dobytka v sledovanom súbore chovateľov (n=27) v roku 2013 (€/KD).


Ukazovateľ

Kategória mladého dobytka (n=27)

Odchov teliat

Odchov jalovíc

Chov VTJ

 

%

%

%

Denná úžitkovosť (g)

736

666

-

Mzdy

0,193

8%

0,189

8%

0,188

7%

Krmivá vlastné

0,764

33%

0,903

40%

1,238

45%

Krmivá nakúpené

0,477

21%

0,100

4%

0,127

5%

Krmivá spolu

1,241

54%

1,003

45%

1,365

50%

OMN1

0,097

4%

0,059

3%

0,031

1%

Opravy a udržiavanie

0,011

0%

0,008

0%

0,004

0%

Odpisy dlhodobého majetku

0,068

3%

0,075

3%

0,041

1%

OPNP2

0,224

10%

0,174

8%

0,195

7%

OPND3

0,180

8%

0,362

16%

0,523

19%

Výrobná réžia

0,157

7%

0,222

10%

0,231

8%

Správna réžia

0,140

6%

0,140

6%

0,169

6%

Náklady spolu

2,311

100%

2,233

100%

2,747

100%

Vedľajší výrobok

0,044

-

0,082

-

0,121

-

Náklady na KD

2,267

-

2,151

-

2,626

-

Vlastné náklady na 1 kg prírastku

3,078

-

3,228

-

-

-

Vlastné náklady na 1 kg ž. hm.

2,415

-

3,134

-

-

-

Realizačná cena za 1 kg

2,528

-

1,357

-

-

-

Zisk/Strata

0,112

-

-1,777

-

-

-

1Ostatné materiálové náklady - nakúpené liečivá, dezinfekčné prostriedky, ostatný materiál spotrebovaný v kancelárii, atď., 2Ostatné priame náklady prvotné - náklady na plemenárske a veterinárne výkony, poistné, elektrickú energiu, sociálne náklady a odvody, 3Ostatné priame náklady druhotné - náklady na vlastnú autodopravu, práce traktorov a iné služby

 

Graf 1 Náklady odchovanej prvôstky z dojných stád dobytka v sledovanom súbore chovateľov (n=27) v roku 2013.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov