tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Vstupy pre analýzu

Ekonomickú efektívnosť pestovania repky olejnej smeskúmali cez rentabilitu výroby s podporou a bez podpory.

Vychádzali sme z údajov vybraného súboru poľnohospodárskych podnikov Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorý od 1.1.2014 pôsobí v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

 

Tieto informácie ústav dlhodobo sleduje a spracováva jednotným metodickým postupom, ktorý sa v prípade účtovných zmien aktualizuje. Výsledné informácie majú vzhľadom na to, že nejde o vyčerpávajúci, ale len výberový súbor poľnohospodárskych podnikov orientačný charakter. Súbor neobsahuje informácie od samostatne hospodáriacich roľníkov – fyzické osoby. Ekonomiku pestovania repky olejnej hodnotíme v časovej rade rokov 2009 – 2014.

Náklady a úrody

Náklady na hektár repky olejnej boli v roku 2014 v porovnaní s rokom 2009 vyššie o 30 %. Po medziročnom 10 %-nom znížení v roku 2010, mali celkové náklady na hektár repky až do konca hodnoteného obdobia rastúcu tendenciu. Do roku 2014 rástli takmer všetky nákladové položky. Najvýraznejší rast bol zaznamenaný v mzdových a sociálnych nákladoch, ktoré boli v porovnaní s rokom 2009 vyššie o 95 %. Najvýraznejší podiel na celkových nákladoch mali počas celého hodnoteného obdobia priame materiálové náklady, a to najmä náklady ma hnojivá a chemické ochranné prostriedky. Náklady na chemické ochranné prostriedky sa za šesť rokov zvýšili o 32 %. Vyššie náklady, ako v roku 2009 mali v ostatnom hodnotenom roku pestovatelia repky olejnej aj na agrochemické služby (31 %). Výrazný nárast nákladov zaznamenali respondenti na réžiu (50 %). V porovnaní s rokom 2013 bolo zvýšenie hektárových nákladov v roku 2014 miernejšie (5 %). Priame materiálové náklady sa medziročne zvýšili o 2 %, čo ovplyvnilo najmä medziročné zvýšenie nákladov na chemické ochranné prostriedky (CHOP) o 5 %. Výraznejšie sa respondentom medziročne zvýšili náklady na agrochemické služby (24 %) a mzdy (27 %).

Ceny a rentabilita

Vývoj priemernej realizačnej ceny mal v hodnotenom období kolísavý trend. Na začiatku hodnoteného obdobia (v roku 2009) bola realizačná cena repkového semena najnižšia (250 €/t). V roku 2010 priemerná realizačná cena repky medziročne vzrástla o 32 % a trend rastu ceny repkového semena pokračoval aj v rokoch 2011 a 2012, kedy tonu repkového semena výrobcovia predávali od 470 € do 485 €. V roku 2013 respondenti zaznamenali medziročný prepad realizačnej ceny repky v priemere o 25 %. V ostatnom hodnotenom roku (v roku 2014) cena medziročne klesla o ďalších 7 % a respondenti predávali tonu repky za 338 €. Napriek klesajúcemu trendu priemernej realizačnej ceny repky od roku 2013, bola cena repky v porovnaní s rokom 2009 vyššia o 35 %.

Medziročný pokles priemernej realizačnej ceny repkového semena v roku 2014, neznamenal pre pestovateľov repky olejnej z hodnoteného súboru podnikov stratovú výrobu. Napriek klesajúcemu trendu priemernej realizačnej ceny repky olejnej v ostatných dvoch hodnotených rokoch, respondenti v roku 2014 vyrobili jednu tonu repky so ziskom 36 €. Efektívnosť výroby repky olejnej ovplyvnil priaznivý vývoj jednotkových nákladov, ktoré klesali rýchlejšie ako realizačná cena. Rok 2014 bol pre repku druhým najpriaznivejším rokom v hodnotenom období. Najkritickejším rokom bol 2009, kedy respondenti strácali na tone repkového semena v dôsledku enormne nízkej realizačnej cene (250 €/t) až 88 €. V roku 2009 bola výroba repky nerentabilná a do plusových čísiel ju nedokázali dostať ani dotačné stimuly. Rok 2014 bol v porovnaní s dvomi predchádzajúcimi rokmi pre pestovateľov repky olejnej pozitívnejším rokom. Vplyvom pre olejniny priaznivých klimatických podmienok a vyšších vynaložených nákladov na intenzifikačné faktory, dosahovali respondenti rekordnú úrodu. Vzhľadom na to, že jednotkové náklady klesali rýchlejšie ako priemerná realizačná cena repkového semena, respondenti dosahovali zisk aj bez dotačných stimulov a rentabilitu 12 %. So započítaním podpory sa rentabilita výroby repky olejnej v roku 2014 zvýšila na 39 %.

Ing. Anna Trubačová,

NPPC - VÚEPP Bratislava

Tabuľka č. 1: Vývoj nákladov, zisku a rentability repky olejnej v  časovom rade 2009 – 2014 vo vybranom súbore VÚEPP

Roky

Úroda       v t.ha-1

Náklady   v €.ha-1

Náklady v €.t-1

Priem. real.         cena v €.t-1

Zisk - strata         v €.t-1

Rent. bez podp. (v %)

  1. Rentab.           s podp. (v %)

2009

2,62

885,22

337,79

249,71

-88,08

-26,08

-0,88

2010

2,27

797,86

349,85

329,02

-20,83

-5,95

20,98

2011

2,55

954,28

373,75

469,78

96,03

25,69

51,60

2012

2,32

1 083,02

465,44

484,98

19,54

4,20

31,10

2013

3,08

1 098,14

353,90

362,68

8,78

2,48

25,32

2014

3,82

1 150,96

301,27

337,76

36,49

12,11

38,91

Indexy 2014/2009

145,80

130,02

89,19

135,26

-

-

-

Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za roky 2009, 2011; Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010, 2012 - 2014, vlastné prepočty

Celú analýzu si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 05/2016 na s. 15 až 17.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov