tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

V blízkej budúcnosti môže mať v oblasti pestovania energetických plodín na Slovensku rozvoj fytomasy zámerne pestovanej na spaľovanie charakter gradientu.

Po prekonaní pôvodných úvah o spaľovaní rôznych tradičných poľnohospodárskych komodít, sa odborníkmi všeobecne prijíma konsenzus, podľa ktorého sa za energetickú plodinu na spaľovanie považuje zámerne pestovaná rastlina s úrodou vyššou ako 10 t/ha v absolútnej sušine ročne. 

 V predkladanom príspevku hodnotíme analýzu vlastných nákladov pestovania rýchlorastúcej vŕby, pričom prezentované výsledky boli získané z prevádzkových podmienok pri expertíznej činnosti v horskej výrobnej oblasti na severovýchode Slovenska. Tento, v celoslovenskom meradle výnimočne vydarený a ukážkový porast rýchlorastúcej vŕby o výmere 15 ha bol založený v prevádzkových podmienkach Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, na parcele v k.ú. obce Ľubica (okres Kežmarok) v máji 2007 (výsadba siedmeho až ôsmeho mája). Parcela je v nadmorskej výške 625 - 675 metrov, svahovitosťou 7° a bonitou 6-9 podľa BPEJ. Vysadené boli tri odrody rýchlorastúcej vŕby švédskeho pôvodu: Inger 3 ha, Sven 3 ha a Tordis 9 ha (sadbový materiál dodaný firmou FORGIM, s.r.o.), a to sadzačom EGEDAL.

Ing. Š.Tóth1, PhD., Ing. M. Stričík2 , PhD., Ing. M. Kuffa3

1 VÚAe Michalovce, 2EÚ v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice, 3Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

Spracoval Ing. Tomáš Baran, Naše Pole

Tabuľka 1: Vlastné náklady a výnosy v na 1 hektár a 1 tonu

Ukazovateľ / plodina

Rýchlorastúca vŕba

Pšenica ozimná*

rok

2007 - 2011

2011

mechanizovaný/ručný variant

výrobná oblasť

Mechanizovaná výsadba a zber

Ručná výsadba a zber

HVO

SR

Osivá - sadivá nakúpené

675

675

70,61

46,24

Osivá - sadivá vyrobené

-

-

9,82

16,36

Hnojivá nakúpené

-

-

77,73

120,65

Hnojivá vyrobené

-

-

36,63

21,75

Chemické ochranné prostriedky

40

40

36,54

76,46

Ostatný priamy materiál

85

270

54,56

27,51

Mzdy a odmeny priame

24

957

16,58

20,87

Sociálne náklady

9

335

3,12

5,29

Opravy a udržiavanie

-

-

0,34

3,23

Odpisy DHM

-

25

7,30

6,55

Agrochemické služby

20

20

40,70

26,85

Ostatné pr. nákl. a služby (energia)

95

95

28,62

65,04

Náklady pomocných činností

523

123

142,78

176,92

Zníženie nákladov o zúčt.výnosy

-

-

0,0

-0,41

Priame náklady spolu

1471

2540

525,33

615,31

Réžia výrobná

218

218

63,59

64,75

Réžia správna

150

150

86,89

62,59

VN celkom na ha

1839

2908

675,81

742,65

VN celkom na ha a rok

367,8

581,6

675,81

742,65

Podiel hlavného výrobku v %

100

100

92,66

97,63

Hektárová úroda v t.ha-1

60

60

3,20

5,05

VN na tonu

30,6

48,5

195,87

143,7

Tržby na ha v €

3000

3000

175,59

631,99

Predané množstvo v t.ha-1

60

60

1,46

3,91

Priemerná realizačná cena v €.t-1

50

50

120,22

161,61

Hospodársky výsledok v €.ha-1

1161

92

-500,22

-110,66

Hospodársky výsledok v €.ha-1. rok-1

232,2

18,4

-500,22

-110,66

*podľa VÚEPP (Trubačová, 2012); HVO – horská výrobná oblasť

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov