tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

V roku 2013 sa produkčno-ekonomických analýz výkrmu býkov z dojných stád zúčastnilo 12 subjektov.

Výkrmové kategórie boli tvorené najmä krížencami holštajnského dobytka so slovenskými kombinovanými plemenami (slovenské strakaté a pinzgauské). V prevažnej miere išlo o chovy situované v horských a podhorských oblastiach Slovenska s voľným ustajnením býčkov, pričom priemerná veľkosť výkrmovej kategórie zvierat bola 63 jedincov. Plemenná skladba, lokalizácia ako aj veľkosť analyzovaných chovov boli medziročne stabilné.

Rastúce náklady

Náklady na kŕmny deň výkrmového býka dosiahli v roku 2013 úroveň 2,092 €, čo predstavovalo medziročný nárast o 8%. O uvedenú úroveň rastu nákladov sa najviac pričinil rast druhotných nákladov (+120%), mzdových nákladov (+55%), materiálových nákladov (+43%) a vlastných krmív (+12%). Rast vlastných krmív bol však v nákladovej štruktúre roku 2013 substituovaný poklesom nákladov na krmivá nakúpené (-35%). V kombinácii s prírastkami výkrmových býkov na úrovni 906 g na kŕmny deň (+2%), bola úroveň nákladov na kg prírastku 2,606 € (+20%). Detailný prehľad nákladovej štruktúry hodnoteného súboru 12 podnikov s výkrmom býkov z dojných stád je uvedený v tabuľke 1.

Realizačné parametre a výsledok hospodárenia

Napriek rastu nákladov na kg prírastku, bol pri nákladoch na kg živej hmotnosti. zaznamenaný medziročný pokles (-4%). Ich úroveň bola 2,366 €, čo bolo spôsobené najmä nižšou živou hmotnosťou pri realizácii (479 kg ž. hm., t.j. medziročný pokles o 33%), ako aj priaznivými parametrami odchovu teliat v roku 2013. Tu sa opäť potvrdzuje skutočnosť, že v mnohých chovoch je ekonomicky výhodnejšie predávať mladšie a ľahšie výkrmové kategórie. Intenzita rastu nákladov na kŕmny deň totiž výrazne prevyšuje intenzitu rastu hmotnostných prírastkov. Navyše, realizačná cena za ťažšie a staršie zvieratá nerastie, ale dochádza k jej stagnácii, resp. k poklesu. V súbore analyzovaných podnikov v roku 2013 dosiahla cena za kg ž. hm. 1,667 € (-11%), čo vyústilo do medziročného prehĺbenia straty o 18%, t. j. na úroveň -0,689 € na kg ž. hm. Detailný prehľad produkčno-ekonomických parametrov výkrmu býkov v analyzovanom súbore 12 chovateľov dojného dobytka je uvedený v tabuľke 2.

Monika Michaličková1, Miroslav Záhradník1, Zuzana Krupová2, Martina Gondeková1

1NPPC - VÚŽV Nitra, 2VÚŽV Praha

V prípade záujmu o detailnejšie informácie, spoluprácu alebo akékoľvek pripomienky, prosím kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 037/65 46 386


Tabuľka 1 Štruktúra nákladov vo výkrme býkov v hodnotenom súbore chovateľov dojného dobytka (n=12).

Ukazovateľ

 

Rok

2012

(n=9)

2013

(n=12)

%

%

Mzdy

0,110

5%

0,171

8%

Krmivá vlastné

1,046

52%

1,176

54%

Krmivá nakúpené

0,108

5%

0,070

3%

Krmivá spolu

1,154

57%

1,246

57%

OMN1

0,015

1%

0,021

1%

Opravy a udržiavanie

0,035

2%

0

0%

Odpisy dlhodobého majetku

0,138

7%

0,035

2%

OPNP2

0,081

4%

0,101

5%

OPND3

0,113

6%

0,250

11%

Výrobná réžia

0,203

10%

0,212

10%

Správna réžia

0,175

9%

0,143

7%

Náklady spolu

2,024

100%

2,180

100%

Vedľajší výrobok

0,090

-

0,087

-

Náklady na kŕmny deň

1,934

-

2,092

-

1Ostatné materiálové náklady - nakúpené liečivá, dezinfekčné prostriedky, ostatný materiál spotrebovaný v kancelárii, atď., 2Ostatné priame náklady prvotné - náklady na plemenárske a veterinárne výkony, poistné, elektrickú energiu, sociálne náklady a odvody, 3Ostatné priame náklady druhotné - náklady na vlastnú autodopravu, práce traktorov a iné služby

 

 

Tabuľka 2 Produkčno-ekonomické parametre výkrmu býkov v hodnotenom súbore chovateľov dojného dobytka (n=12).

Ukazovateľ

Jednotka

Rok

Zmena*

2012

(n=9)

2013

(n=12)

 

+/-

 

%

Denná úžitkovosť

g

890

906

+16

+2%

Hmotnosť pri predaji

kg ž. hm.

512

479

-33

-6%

Vek pri predaji

kŕmne dni

666

523

-143

-21%

Náklady na predané zviera

€/ks

1267

1133

-134

-11%

Vlastné náklady

€/kg ž. hm.

2,474

2,366

-0,108

-4%

Realizačná cena

€/kg ž. hm.

1,889

1,677

-0,212

-11%

Zisk/Strata

€/kg ž. hm.

-0,585

-0,689

-0,104

-18%

*rok 2012 = 100%

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov