Limagrain seminar

Streda 29.novembra 2023, meniny má Vratko, zajtra Ondrej/Andrej

Rok 2022 sa nesie v agrosektore, no i v ďalších odvetviach národného hospodárstva v znamení razantného vzostupu výrobných nákladov. Tento trend sa nevyhýba ani sektoru prvovýroby mlieka, ktorý patrí z dlhodobého hľadiska k výrazne finančne poddimenzovaným. Akýkoľvek rast výrobných nákladov bez adekvátnej reakcie v podobe rastu realizačných cien mlieka, resp. podpôr do odvetvia môže znamenať existenčné problémy prvovýroby mlieka.

Aj preto sme sa pozreli na to ako výrazne narástli očakávané náklady v chove dojníc v roku 2022, ako aj na skutočnosť ako to môže ovplyvniť ekonomiku produkcie mlieka. Výsledky analýzy sú zosumarizované v tabuľke. Vo výpočtoch pre rok 2021 vychádzame z odhadovaných priemerných nákladov na kŕmny deň na dojnicu z analýzy VÚŽV, podľa ktorej sa tieto hýbali v priemere na 10,3 EUR. V prípade holštajnských dojníc boli, samozrejme, náklady na KD vyššie, pri ostatných plemenách zase nižšie, v našom prepočte však kalkulujeme s priemerom. Pri priemernej produkcii na dojnicu na úrovni 8 150 kg za laktáciu to znamená, že priemerné náklady na produkciu 1 l mlieka v SR sa v roku 2021 vyšplhali na 0,46 EUR/l. Keďže poľnohospodári inkasovali minulý rok v priemere za mlieko 0,327 EUR/l, produkcia zaznamenala stratu na úrovni viac ako 13 eurocentov na liter vyrobeného mlieka bez započítania podpôr.

Nedávna analýza SZPM naznačila, že producentom mlieka v roku 2022 stúpnu medziročne odhadovo náklady na dojnicu o 500 EUR. Po prepočte na priemernú úžitkovosť, ktorú očakávame medziročne na úrovni 8200 kg/dojnica/laktácia to tak znamená, že náklady na produkciu 1 l mlieka medziročne slovenským chovateľom stúpnu o 6 eurocent/l na 0,52 EUR/l.

Za prvý polrok 2022 pritom chovatelia dodávali mlieko do mliekarní za priemernú cenu 0,39 EUR/l. V druhom polroku však konečne vidíme odraz nákupných cien surového kravského mlieka citeľnejšie nahor a ak sa podarí a v 4.Q. 2022 sa priemerná cena mlieka vyštverá (na základe našich odhadov) medzi 0,47-0,48 EUR/l, potom by celoročná priemerná realizačná cena komodity sa mohla priblížiť 0,43 EUR/l. Strata na 1 l vyrobeného mlieka by tak mohla v roku 2022 poklesnúť na 0,093 EUR/l, pričom približne 6-7 centov/l by z nej mohli odkrojiť poskytnuté tradičné a mimoriadne podpory.

Prehlbujúca sa energetická kríza ostatných týždňov ako aj deficit produkcie krmovín v tomto roku z titulu sucha však napokon môže potisnúť výrobné náklady chovateľov dojníc ešte vyššie ako znejú súčasné odhady. A to platí hlavne pre rok 2023. Hovoriť tak o stabilizácii odvetvia je stále veľmi predčasné.    

 

David Karkulín, AGROBIZNIS

 

Ukazovateľ

2021

2022*

Náklady na kŕmny deň (€/KD)

10,3

11,7

Náklady na dojnicu/rok (€/dojnica/rok)

3760

4270

Priemerná produkcia mlieka na dojnicu v SR (kg/dojnica/laktácia)

8150

8200

Náklady na produkciu 1 l mlieka (€/l)

0,46

0,52

Realizačná cena mlieka (€/l)

0,327

0,427

Hospodársky výsledok bez podpôr (€/l)

-0,133

-0,093

*odhad AGROMAGAZÍNu

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov