Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

Už niekoľko rokov poisťovne konštatujú trvalý medziročný nárast pokusov o poisťovacie podvody.

Tento trend sa potvrdil aj v tomto roku. Za prvých šesť mesiacov roku 2012 prešetrovala Allianz – Slovenská poisťovňa v rámci neživotného poistenia spolu 918 podozrivých škodových udalostí, pričom za rovnaké obdobie minulého roku ich bolo 563, čo predstavuje nárast až o 63 percent. Potenciálne plnenie, ktoré tieto škody zahŕňali, dosiahlo v roku 2012 celkom 4,833 mil. eur. Oproti roku 2011 táto suma narástla o viac než 3 mil. eur. Priemerná šetrená škoda v roku 2012 dosiahla 5 265 eur, kým za rovnaké obdobie v roku 2011 iba 2 050 eur.
Úspešnosť detektívov poisťovne ukazuje najmä počet potvrdených podozrení, ktorých je za prvý polrok až 809 z celkového počtu 895 uzatvorených šetrení, čo je 90 percent. Súčasne bolo podaných 10 nových trestných oznámení v súvislosti s poisťovacími podvodmi.
Hodnoty, ktoré sa podarilo za prvý polrok roku 2012 pri škodách z neživotného poistenia uchrániť, prevyšujú 2,5 mil. eur.
Prehľad šetrených podozrení za január až jún 2012
Najviac podozrivých škôd bolo štandardne v rámci povinného zmluvného poistenia, na druhom mieste je havarijné poistenie vozidiel a tesne za ním privátne poistenie majetku. V poistení podnikateľov a priemyslu bolo síce najmenej šetrených káuz, ale požadované boli vysoké plnenia.

Skupina poistenia

Segment poistenia

Počet prípadov

Šetrená hodnota (€)

Uchránená hodnota (€)

Vozidlá
Havarijné poistenie vozidiel

161

1 757 084

484 701

Povinné zmluvné poistenie vozidiel

576

508 140

376 406

Majetok

Privátne poistenie majetku (budovy, domácnosť, zodpovednosť)

151

192 738

147 969

Podnikatelia a priemysel

30

2 375 835

1 542 584

 

Spolu

918

4 833 797

2 551 660

V regiónoch vedie Nitriansky a Trenčiansky kraj
V rámci regiónov najviac prípadov bolo šetrených v Nitrianskom a Trenčianskom kraji, a to až 261 škodových udalostí, z nich najviac v povinnom zmluvnom poistení vozidiel. Nasledujú Košický a Prešovský kraj s počtom 174 podozrení, ďalej sever Slovenska vrátane Martina s počtom 169 káuz a Bratislavský kraj spolu so Záhorím s počtom 168 škôd. Najmenej prípadov sme zaznamenali v Banskobystrickom kraji a na juhu Stredného Slovenska – len 146 podozrivých prípadov.

Pokus zlepšiť si finančnú situáciu?
Z vyššie uvedených štatistík vyplýva, že nárast výskytu podozrivých prípadov je skutočne rapídny. Dôvod vidíme najmä v zhoršujúcej sa majetkovej situácii ľudí, ktorí pri vidine možného vyššieho majetkového prospechu z poistenia neváhajú a pokúsia sa o to. Najčastejšie ide o pokusy o navyšovanie poistného plnenia, na ktoré majú klienti štandardne nárok, ale v nižšej sume. Rovnako sa páchajú aj fiktívne škody, úmyselne spôsobené a prispôsobené tak, aby boli kryté poistením, na ktoré by sa inak poistenie nevzťahovalo.
Nárast priemerných šetrených hodnôt bol spôsobený vyššími hlásenými škodami, a to vo všetkých skupinách najmä z rizika požiar, v havarijnom poistení najmä v súvislosti s odcudzeniami vozidiel a totálnymi škodami a v povinnom zmluvnom poistení najmä v súvislosti s uplatňovaným ušlým ziskom.
Za úspechy v tejto oblasti vďačíme najmä komplexným opatreniam a systému indikácie podozrení, ktorý sme tento rok ešte vylepšili a spresnili. Na základe toho sú prešetrované len skutočne podozrivé škody. Korektne nahlásené škody bez špekulácií zo strany klienta sú riešené bez zbytočných prieťahov v prospech poisteného. A to je zmysel nikdy nekončiaceho boja proti poisťovacím podvodom.
Zdroj: tlačová správa Allianz – Slovenská poisťovňa

?????????????????????????????????????????????????????????????

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov