Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Lilla

Prestaňme škandálmi odrádzať mladých od poľnohospodárstva

Vieme to všetci. Agro sektor spoločnosť dlhodobo vníma v zlých súvislostiach. I to je jedným z dôvodov nezáujmu o štúdium poľnohospodárskych odborov na našich stredných školách a univerzite. To nás pred vyše 10 rokmi viedlo k založeniu filantropickej iniciatívy Mladí v agrobiznise. Pred 3 rokmi sme jej názov doplnili na Mladí v agrobiznise a na vidieku.

Našim cieľom je prezentovať pozitívne príbehy úspešných poľnohospodárov, ako aj mladých ľudí a študentov. Deje sa tak vo vysielaní veľmi dobre sledovanej relácie Farmárska revue, na stránkach odborných agrárnych časopisov, na portáli, ktorý práve čítate. Aj vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc, informujúcich o podujatiach NAJ agromanažér, NAJ agro dievča, chlapec, Môj život na gazdovstve i ďalších, prezentujúcich to krásne, čo výroba chleba prináša.

Nerobíme to však zďaleka iba my. Výborné počiny, smerujúce k zlepšeniu obrazu poľnohospodárstva v očiach slovenskej verejnosti, konajú mnohí ďalší. Spomenieme napr. Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru, Združenie mladých farmárov Slovenska či všetky chovateľské zväzy a asociácie výrobcov, pôsobiace u nás. Hodiny a hodiny driny mnohých altruistov, majúcich ušľachtilý cieľ – prezentovať agro ako nosnú a i modernú súčasť nášho vidieka.

A to hlavné a úplne podstatné. Príbehy desaťtisícov poľnohospodárov poctivo pracujúcich na svojich malých gazdovstvách či veľkých podnikoch. Každodenná rehoľa väčšinou za minimum peňazí. Hlavne vy - prezentácia vašej roboty - a vytvorenie optimálnych podmienok pre vaše podnikanie, sú základom pre zlepšenie imidžu agro odvetvia a zachovanie existencie jeho budúcnosti.

Ako by sme boli zakliati. Vždy, keď sa už ukazuje, že začíname byť úspešní, niečo príde. Buď politici neúprimne a teatrálne mrvia zrná počas žatvy, alebo niečo škandalózne spôsobia. Či médiá - často i necitlivo, mysliac len na svoj prospech – „pretitrujú“ negatívnu zvesť. A my, všetci menovaní, môžeme začať odznova. Sťa by nekončiaci kolobeh vykročení a pádov. Úprimne - mnohých to už prestáva baviť.

A pritom niekedy stačí ozaj veľmi málo. Akceptovať úprimne mienené - výskumom a skúsenosťou podložené - odporúčania odborníkov. A všetko by bolo úplne, ale úplne inak. Aj pri ostatnej kauze.

V médiách práve zaznela aj pozitívna správa. V rastlinných komoditách zo Slovenska zaznamenali výrazne nižší podiel pesticídov, než v dovezených z EÚ. Najhoršie na tom boli komodity z tretích krajín. Toto už dlhodobo vieme aj z hľadiska obsahu antibiotík. Naše mäso je na tom oproti dovezenému oveľa lepšie.

Dajme si novoročný záväzok. Čiňme všetci tak, aby aj v budúcnosti mal kto slovenské kvalitné výrobky s láskou dorábať.


Ján Huba a Ján Škorňa

Zakladatelia iniciatívy Mladí v agrobiznise a na vidiekuNAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol