Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

ig_testZlyhanie pasívneho transferu protilátok pri žriebätách

Zlyhanie pasívneho transferu protilátok novonarodených žriebät je najčastejšia príčina imunodeficiencie koní, vyskytuje sa pri 3–24 % novonarodených žriebät. Tento stav je definovaný ako zlyhanie príjmu alebo absorpcie imunoglobulínov z kolostra a je spojený so zvýšeným rizikom výskytu infekčných ochorení a so zvýšenou mortalitou. Včasná detekcia a terapia zlyhania pasívneho transferu je nevyhnutná v znížení morbidity a mortality žriebät.

Zlyhanie pasívneho transferu protilátok

Novonarodené žriebätá sú agammaglobulinemické – imunoglobulíny matky nie sú schopné prechádzať placentou kobýl, k príjmu imunoglobulínov dochádza prostredníctvom kolostra. Pasívna imunita poskytuje žriebäťu ochranu po pôrode a považuje sa za dostatočnú až prvé 3 mesiace života. Kolostrum je forma mlieka obsahujúca koncentrované imonuglobulíny (Ig). Je produkované posledné 2–4 týždne gravidity a je produkované len jedenkrát počas každej gravidity. Po 24 hodinách od začiatku laktácie je nahradené mliekom, ktoré obsahuje len nepatrné množstvo imunoglobulínov. Kolostrum obsahuje predovšetkým IgG a menšie množstvo IgA a IgM, obsahuje tiež cytokíny, lyzozým a ferritín. Schopnosť absorpcie imunologulínov je najvyššia počas prvých 6-8 hodín po narodení žriebäťa, následne absorpcia postupne klesá a od 24 hodín po narodení imunoglobulíny nie sú ďalej absorbované. Absorpcia je nešpecifická a je výsledkom pinocytózy špecializovanými epiteliálnymi bunkami tenkého čreva, ktoré sú neskôr nahradené enterocytmi neschopnými pinocitózy.

Pri žriebätách sa ako adekvátna sérová koncentrácia IgG považuje koncentrácia 800 mg/dl a vyššia, za čiastočné zlyhanie pasívneho transferu považujeme stav, keď je koncentrácia IgG v sére 400–800 mg/dl. Pri sérovej koncentrácii IgG menej ako 400 mg/dl došlo k zlyhaniu pasívneho transferu protilátok.

Príčíny zlyhania pasívneho transferu

  • Zlyhanie príjmu kolostra – neschopnosť vstať a cicať (systémové, ortopedické, neurologické ochorenie) odmietnutie matkou.
  • Nedostatočná absorpcia z tenkého čreva (prematurita, dysmaturita, stres, iné ochorenie).
  • Predčasná laktácia (placentitída, gravidita dvojičiek, separácia placenty pred pôrodom).
  • Nedostatočná kvalita a kvantita kolostra.

Ak je prijatie kolostra oneskorené (viac než 6 hodín po pôrode), absorpcia imunoglobulínov je výrazne redukovaná.


Celý text bol zverejnený v novembrovom vydaní Slovenského CHOVU na s.39

Časopis Slovenský CHOV si môžete predplatiť tu.

MVDr. Zuzana Vilhanová, PhD.

Univerzita veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach

Snímka: www.outube.comNAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol