logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE november 2021: Prevažne menšie zmeny v bilancii plodín

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) zverejnilo svoj novembrový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE), v ktorom predstavilo svoju bilanciu komodít aj pre ročník 2021/2022.

Pšenica

Odhadovanú produkciu pšenice vo svete v ročníku 2021/22 ministerstvo medzimesačne znížilo o 0,5 mil. ton na 775,3 mil. ton po tom, čo došlo k redukcii odhadu produkcie v EÚ o 1 mil. ton na 138,4 mil. ton a vo Veľkej Británii o 0,7 mil. ton na 14,3 mil. ton. Podľa očakávaní bol navýšený odhad úrody v Rusku o 2 mil. ton na 74,5 mil. ton. Bez medzimesačnej zmeny ostala produkcia Číny na 136,9 mil. ton, USA na 44,8 mil. ton, Ukrajiny na 33 mil. ton, Kanady na 21 mil. ton, Austrálie na 31,5 mil. ton a Indie na 109,5 mil. ton.

Koncoročníkové svetové zásoby pšenice 2021/22 USDA odhaduje na 275,8 mil. ton, čo je o 1,3 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Kukurica

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2021/22 USDA medzimesačne navýšilo o 6,4 mil. ton na 1204,6 mil. ton. Medzimesačne bol navýšený odhad produkcie v USA o 1,1 mil. ton na 382,6 mil. ton, odhad produkcie EÚ o 1,6 mil. ton na 67,9 mil. ton ako aj Argentíny o 1,5 mil. ton na 54,5 mil. ton. Odhad produkcie v Brazílii v ročníku 2021/22 ostal nezmenený na 118 mil. ton, rovnako tak odhad pre Ukrajinu ostal na 38 mil. ton. a pre Čínu na 273,0 mil. ton.

Navýšenie odhadu produkcie pre USA (na 382,6 mil. ton) bolo výsledkom nárastu odhadu priemerného plošného výnosu o 0,5 bušelov na aker (bpa) na 177,0 bpa pri zachovaní prognózy zberovej plochy na 85,1 mil. akrov. Koncoročníkové zásoby kukurice v USA sa odhadujú na 37,9 mil. ton, čo je o 0,2 mil. ton menej ako pred mesiacom. USDA súčasne zvýšilo odhad domácej spotreby kukurice v USA o 1,3 mil. ton na 313,2 mil. ton. Exporty kukurice z USA pre ročník 2021/22 ministerstvo medzimesačne ponechalo na 63,5 mil. ton.

Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete 2021/22 sa očakávajú na 304,4 mil. ton, čo je o 2,7 mil. ton viac ako pred mesiacom, resp. po odpočte zásob Číny leží odhad na 93,7 mil. ton (92,6 mil. ton pred mesiacom).

Olejniny

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2021/22 sa odhaduje na 628,0 mil. ton, čo je o 0,2 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Sója

Svetovú produkciu sóje v ročníku 2021/22 USDA odhaduje na 384,0 mil. ton, čo je o 1,1 mil. ton menej ako ministerstvo odhadovalo pred mesiacom. Svetové zásoby na konci ročníka 2021/22 ministerstvo prognózuje na 103,8 mil. ton, teda o 0,8 mil. ton menej v porovnaní s minulým mesiacom.

USDA prekvapivo v USA znížilo očakávanú produkciu sóje medzimesačne o 0,6 mil. ton na 120,4 mil. ton, pričom najnovšie vychádza zo zberovej plochy 86,4 mil. akrov (rovnaké číslo ako pred mesiacom) no medzimesačne nižšieho priemerného výnosu 51,2 bpa plodiny (pred mesiacom 51,5 bpa). Exporty 2021/22 z USA sa odhadujú na medzimesačne na 55,8 mil. ton, čo je o 1,1 mil. ton menej ako pred mesiacom. Koncoročníkové zásoby plodiny sa očakávajú na 9,3 mil. ton, čo je medzimesačne o 0,6 mil. ton viac v porovnaní s odhadom USDA spred mesiaca.

Odhad produkcie Brazílie v sezóne 2021/22 USDA naďalej drží na medzimesačne nezmenených 144 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny medzimesačne klesla o 1,5 mil. ton na 49,5 mil. ton. Produkcia v EÚ bola navýšená o 0,02 mil. ton na 2,75 mil. ton, produkcia Číny ostala na 19,0 mil. ton.

Repka

USDA navýšilo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2021/22 medzimesačne o 0,14 mil. ton na 67,5 mil. ton. Produkciu repky v EÚ-27 ministerstvo medzimesačne ponechalo na 17,1 mil. ton. Kanadská očakávaná produkcia sa tiež nemenila, keď ostáva na 13 mil. ton. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2021/22 ministerstvo odhaduje na 729 tis. ton, čo je o 50 tis. ton menej ako pred mesiacom. Importy repky do EÚ v sezóne 2021/22 sa odhadujú rovnako ako pred mesiacom na 4,98 mil. ton. Odhad domácej spotreby repky v EÚ medzimesačne ostal nezmenený na 21,53 mil. ton.

Svetové zásoby repky na konci ročníka 2021/22 majú dosiahnuť 4,05 mil. ton, čo je o 0,08 mil. ton menej ako USDA odhadovalo pred mesiacom.

Slnečnica

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2021/22 sa odhaduje na 56 mil. ton, čo je o 0,1 mil. ton viac v porovnaní s minulomesačným odhadom. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA kvantifikovalo na 1,76 mil. ton, čo je o 0,14 mil. ton menej ako odhadovalo pred mesiacom. Prognóza produkcie EÚ vzrástla medzimesačne o 0,2 mil. ton na 10,15 mil. ton. Očakávaná produkcia Ukrajiny ostala na 17 mil. ton, tiež sa nemenil odhad produkcie Ruska (15 mil. ton).


/AGROBIZNIS/ Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

hog_banner-300x300

dodávateľ pohonný hmôt pre agrosektor

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov