logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE august 2021: Razantný pokles odhadu produkcie pšenice a repky

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) včera zverejnilo svoj augustový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE), v ktorom zaktualizovalo svoju bilanciu komodít aj pre ročník 2021/2022.

 

Pšenica

Produkciu pšenice vo svete v ročníku 2021/22 ministerstvo medzimesačne znížilo o 15,5 mil. ton na 776,9 mil. ton po tom, čo došlo k masívnej redukcii odhadu produkcie v Rusku a to o 12,5 mil. ton na 72,5 mil. ton a v Kanade o 7 mil. ton na 24 mit. ton. Okrem toho bola zredukovaná produkcia USA o 1,3 mil. ton na 46,2 mil. ton či Kazachstanu o 0,5 mil. ton na 12,5 mil. ton. Produkcia EÚ sa odhaduje najnovšie na 138,6 mil. ton, čo je o 0,4 mil. ton viac ako pred mesiacom. Ďalej bola medzimesačne navýšená produkcia Veľkej Británie o 0,2 mil. ton na 15,0 mil. ton a Ukrajiny o 3 mil. ton na 33 mil. ton. Produkcia Číny ostala na 136 mil. ton, Indie na 108 mil. ton.

Koncoročníkové svetové zásoby pšenice 2021/22 USDA odhaduje na 279,1 mil. ton, čo je o 12,7 mil. ton menej ako pred mesiacom.

 

Kukurica

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2021/22 USDA medzimesačne korigovalo nadol o 8,7 mil. ton na stále rekordných 1186,1 mil. ton. Dôvodom bolo zníženie odhadu produkcie v USA, ktorý poklesol medzimesačne o 10,5 mil. ton na 374,7 mil. ton. Zmena bola výsledkom poklesu odhadu priemerného plošného výnosu zo 179,5 bušelov na aker (bpa) na 174,6 bpa, pričom odhad zberovej plochy ostal nezmenený na 84,5 mil. akrov. Koncoročníkové zásoby v USA sa odhadujú na 31,6 mil. ton, čo je o 5,8 mil. ton menej ako pred mesiacom. V rámci bilancie 2020/21 však USDA nateraz ponechalo odhad exportov bez výraznejšej zmeny neustále na 70,5 mil. ton, čo môže byť na súčasné tempo exportov stále približne o 2 mil. ton nadhodnotený výsledok. Exporty kukurice z USA pre ročník 2021/22 ministerstvo znížilo o 2,5 mil. ton na 61 mil. ton.

Odhad produkcie v Brazílii v ročníku 2021/22 ostal na rekordných 118 mil. ton, a nemenil sa ani pre Argentínu (51 mil. ton), Čínu (268 mil. ton), v EÚ odhad produkcie klesol o 1,2 mil. ton na 65,5 mil. ton, kým odhad produkcie pre Ukrajinu stúpol o 1,5 mil. ton na 39 mil. ton a odhad produkcie Ruska stúpol o 1,2 mil. ton na 16,5 mil. ton.

Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete 2021/22 sa očakávajú na 284,6 mil. ton (pred mesiacom 291,1 mil. ton), resp. na 86,5 mil. ton (93,0 mil. ton pred mesiacom) po odpočte zásob Číny.

 

Olejniny

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2021/22 sa odhaduje na 629,5 mil. ton, čo je o 5,9 mil. ton menej ako pred mesiacom.

 

Sója

Svetovú produkciu sóje v ročníku 2021/22 USDA odhaduje na 383,6 mil. ton, čo je o 1,6 mil. ton menej ako ministerstvo odhadovalo pred mesiacom. Svetové zásoby na konci ročníka 2021/22 ministerstvo prognózuje na 96,2 mil. ton, teda o 1,7 mil. ton viac v porovnaní s minulým mesiacom. Dôvodom revízie koncooročníkových zásob nahor je ďalšia úprava smerom nahor pri úvodných zásobách 2021/22 vo svete o 1,3 mil. ton na 92,8 mil. ton.

USDA korigovalo v USA produkciu sóje nadol medzimesačne o 1,8 mil. ton na 118,1 mil. ton, pričom vychádza z medzimesačne nezmenenej zberovej plochy 86,7 mil. akrov, no znížilo výnos z júlových 50,8 bpa aktuálne na 50 bpa. Exporty 2021/22 z USA sa odhadujú na medzimesačne na 55,9 mil. ton, čo je o 0,5 mil. ton menej ako pred mesiacom Koncoročníkové zásoby plodiny sa očakávajú na 4,21 mil. ton, čo je len o jednu stotinu tony menšie číslo ako USDA odhadovalo pred mesiacom.

Odhad produkcie Brazílie v sezóne 2021/22 USDA naďalej drží na medzimesačne nezmenených 144 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny ostáva 52 mil. ton. Produkcia v EÚ sa očakáva na 2,8 mil. ton, produkcia Číny na 19,0 mil. ton, čo sú všetko rovnaké odhady, aké USDA pre tieto krajiny prezentovalo aj vo svojom júlovom WASDE reporte.

 

Repka

USDA výrazne zredukovalo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2021/22 a to o 4,2 mil. ton na 70 mil. ton. Produkciu repky v EÚ-27 ministerstvo medzimesačne ponechalo na 17,0 mil. ton, no pre pretrvávajúce sucho znížilo produkciu Kanady medzimesačne o 4,2 mil. ton na 16 mil. ton. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2021/22 ministerstvo odhaduje na 758 tis. ton, čo je o 350 tis. ton menej ako pred mesiacom. Importy repky do EÚ v sezóne 2021/22 sa odhadujú na 5,2 mil. ton, čo znamená redukciu o 1,25 mil. ton z dôvodu, že kanadské exporty sa majú medziročne scvrknúť o 4,1 mil. ton na 6,9 mil. ton. Tieto zmeny prinútili USDA skorigovať nadol aj odhad domácej spotreby repky v EÚ medzimesačne nadol o 0,9 mil. ton na 21,95 mil. ton.

Svetové zásoby repky na konci ročníka 2021/22 majú dosiahnuť 4,56 mil. ton, čo je o 1,12 mil. ton menej ako USDA odhadovalo pred mesiacom. Zdá sa tak, že kvôli dianiu v Kanade vyššie ceny repky s nami zotrvajú na trhu dlhšiu dobu.

 

Slnečnica

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2021/22 sa odhaduje na 56,9 mil. ton, čo je o 0,1 mil. ton menej v porovnaní s minulomesačným odhadom. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA kvantifikovalo na 2,12 mil. ton, čo je o 0,71 mil. ton menej ako sa odhadovalo v júli. Produkcia EÚ sa naďalej očakáva na úrovni 10 mil. ton, produkcia Ukrajiny bola navýšená o 0,8 mil. ton na 17,5 mil. ton, kým odhad produkcie Ruska bol znížený o 1 mil. ton na 15,5 mil. ton.

 

Reakcia cien na report

Burzy reagovali na report pomerne masívnym nárastom cien všetkých plodín, predovšetkým pšenice, repky a kukurice. Repka na MATIFe sa znovu vyšvihla smerom k 560 EUR/t, čo oživilo šance pre nový pokus o vyplnenie cenovej medzery na grafe a tým pokus o zaknihovanie ceny 600 EUR/t. Všetky prekvapenia na trhu v podobe nižšieho výnosu sú však už zrejme započítané v cene a i preto je možné, že repka nenájde viac síl ako len znovu otestovať svoje nedávne maximá na cene 562 EUR/t a následne sa vráti späť do pásma 475 – 550 EUR/t. To platí aj pre ceny pšenice, pri ktorej USDA síce korigovalo nadol produkciu vo svete o takmer 16 mil. ton, stále však odhad tohtoročnej produkcie ostáva na rekorde v okolí 777 mil. ton. Je pritom pravdepodobné, že volatilita cien na trhu bude naďalej pokračovať. Vzostupy tak môžu striedať poklesy ceny a to v pomerne silných cenových diferenciách na dennej báze.

 

/AGROBIZNIS/Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút
agrofilm

2021-08-agropoistenie

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov