logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE jún 2021: Len malé zmeny v bilanciách plodín


Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) koncom minulého týždňa zverejnilo svoj júnový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE), v ktorom zaktualizovalo svoju bilanciu komodít aj pre ročník 2021/2022.

 


Dynamickejšie zmeny predovšetkým v bilancii jarných plodín v USA môžeme očakávať v júlovom reporte WASDE, kde USDA už bude zohľadňovať aj výsledky svojho aktuálne realizovaného prieskumu o výške reálnych pestovateľských plôch kukurice a sóje v USA. Ako už AGROMAGAZÍN viackrát naznačil, výmery obidvoch plodín v porovnaní s aktuálne platnými odhadmi z konca marca môžu výraznejšie vzrásť a tým môže citeľnejšie narásť aj odhad produkcie obidvoch plodín v krajine.

 

Pšenica

Produkciu pšenice vo svete v ročníku 2021/22 USDA medzimesačne navýšilo o 5,5 mil. ton na rekordných 794,4 mil. ton. Produkcia EÚ sa odhaduje na 137,5 mil. ton, čo je o 3,5 mil. ton viac ako pred mesiacom. ďalej bola medzimesačne navýšená produkcia Ruska o 1 mil. ton na 86 mil. ton, USA o 0,8 mil. ton na 51,7 mil. ton a Ukrajiny o 0,5 mil. ton na 29,5 mil. ton. Produkcia Číny ostala na 136 mil. ton,  Indie na 108 mil. ton.

Koncoročníkové svetové zásoby 2021/22 USDA odhaduje na 296,8 mil. ton, čo je o 1,8 mil. ton viac ako pred mesiacom.

 

Kukurica

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2021/22 USDA ponechalo medzimesačne nezmenenú na rekordných 1189,9 mil. ton. Nemenil sa odhad produkcie pre USA, ktorý ostal na 380,8 mil. ton, pričom ministerstvo naďalej vychádza zo zberovej plochy 83,5 mil. akrov a výnosu 179,5 bušelov na aker (bpa). Koncoročníkové zásoby v USA sa odhadujú na 34,5 mil. ton, čo je o 3,7 mil. ton menej ako pred mesiacom. Dôvodom bola úprava koncoročníkových zásob 2020/21 a tým aj úvodných zásob 2021/22 nadol po tom, čo USDA tento mesiac opätovne navýšilo svoj odhad exportov kukurice z USA pre aktuálne prebiehajúci ročník 2020/21 (skončí 31.8.2021) ako aj domácej spotreby plodiny v aktuálnej sezóne. Exporty kukurice z USA pre ročník 2021/22 ostali na 62,2 mil. ton. Odhad produkcie v Brazílii v ročníku 2021/22 ostal na rekordných 118 mil. ton, a nemenil sa ani pre Argentínu (51 mil. ton), Čínu (268 mil. ton), EÚ (66,7 mil. ton) a ani pre Ukrajinu (37,5 mil. ton).

Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete 2021/22 sa očakávajú na 289,4 mil. ton (pred mesiacom 291,3 mil. ton), resp. na 91,3 mil. ton (94,2 mil. ton pred mesiacom) po odpočte zásob Číny.

 

Olejniny

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2021/22 sa odhaduje na rekordných 632,9 mil. ton, čo je o 0,7 mil. ton viac ako pred mesiacom.

 

Sója

Svetovú produkciu sóje v ročníku 2021/22 USDA odhaduje na rekordných 385,5 mil. ton, čo je rovnaké číslo aké zadefinovalo ministerstvo vo svojom minulomesačnom odhade. Svetové zásoby na konci ročníka 2021/22 ministerstvo prognózuje na 92,6 mil. ton, teda takmer o 1,5 mil. ton viac v porovnaní s minulým mesiacom.

USDA očakáva v USA naďalej produkciu sóje vo výške 119,9 mil. ton, pričom vychádza zo zberovej plochy 86,7 mil. akrov a výnosu 50,8 bpa. Exporty 2021/22 z USA sa odhadujú na medzimesačne nezmenených 56,5 mil. ton. Koncoročníkové zásoby plodiny sa očakávajú na 4,22 mil. ton, čo je o 0,4 mil. ton viac ako USDA odhadovalo pred mesiacom. Dôvodom tejto zmeny je navýšenie koncoročníkových zásob plodiny v krajine pre aktuálnu sezónu 2020/21 a tým aj úvodných zásob 2021/22.

Odhad produkcie Brazílie v sezóne 2021/22 USDA naďalej drží na medzimesačne nezmenených 144 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny ostáva 52 mil. ton. Produkcia v EÚ sa očakáva na 2,8 mil. ton, produkcia Číny na 19,0 mil. ton, čo sú všetko rovnaké odhady, aké USDA pre tieto krajiny prezentovalo aj vo svojom májovom WASDE reporte.

 

Repka

USDA stanovilo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2021/22 na 74,1 mil. ton, čo je o 0,9 mil. ton viac ako pred mesiacom. Produkciu repky v EÚ ministerstvo odhaduje na 17,2 mil. ton, čo je o 0,6 mil. ton viac v porovnaní s májovým odhadom. Produkcia Kanady ostala na 20,5 mil. ton. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2021/22 ministerstvo odhaduje na 1,26 tis. ton, čo je o 238 tis. ton viac ako pred mesiacom. Importy repky do EÚ v sezóne 2021/22 sa odhadujú na 6,3 mil. ton (medzimesačne mínus 0,1 mil. ton), domáca spotreba repky v EÚ na 22,6 mil. ton (+ 0,2 mil. ton oproti májovému odhadu).

Svetové zásoby repky na konci ročníka 2021/22 majú dosiahnuť 5,72 mil. ton, čo je o 0,22 mil. ton viac ako USDA odhadovalo pred mesiacom.

 

Slnečnica

USDA nespravilo žiadne zásadné zmeny na medzimesačnej báze v rámci bilancie slnečnice. Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2021/22 sa odhaduje na 54,9 mil. ton. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA kvantifikovalo na 2,32 mil. ton, čo je o 50 tis. ton menej ako sa odhadovalo v máji. Produkcia EÚ sa naďalej očakáva na úrovni 10 mil. ton, produkcia Ruska na 14,5 mil. ton a Ukrajiny na 16,7 mil. ton (všetko totožné odhady, aké boli prezentované v májovom výhľade).

 

/AGROBIZNIS/Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov