Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

sppk-logoSPPK: Podávame ruku na spoluprácu


Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa chce zoznámiť s predstavami nového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana, aký má pohľad na spôsob reštartu agropotravinárskeho odvetvia.

 

Problémových tém je veľmi veľa, vysoko nad všetkými však dominujú štyri oblasti: príprava a schválenie Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorý musí každá jedna členská krajina na národnej úrovni schváliť a následne zaslať do Bruselu do konca tohto roka. Druhou oblasťou je úplná akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Treťou je situácia okolo Slovenského pozemkového fondu. No a štvrtou oblasťou – nemenej dôležitou – je zvýšenie dôvery spotrebiteľov, vrátane našich politikov, k práci našich poľnohospodárov a potravinárov a k slovenským potravinám.

Pokiaľ ako spoločnosť nepochopíme, že ekologickejšie, zdravšie a pre vzhľad krajiny výhodnejšie je vyrobiť potraviny doma, ako ich doviezť cez pol sveta, tak sa ďaleko zo súčasného miesta nepohneme. K tomu potrebujeme racionálne mysliaceho ministra so silným politickým výtlakom, ktorý bude vedieť presadiť zmeny odkonzultované s relevantnými agropotravinárskymi samosprávami či už vo vláde alebo v parlamente, ale za pozíciu Slovenska bude bojovať aj v európskych inštitúciách. Veľmi si želáme, aby nový minister svojou prácou a názormi poľnohospodárov a potravinárov motivoval a spájal, nie ich rozdeľoval, ako sme toho boli svedkami v predchádzajúcich mesiacoch. Rezort sa potáca v hlbokej priepasti, našou spoločnou úlohou je nájsť z nej cestu von. Inak, ako spoločnou komunikáciou a odbornou diskusiou to nedosiahneme. Stratili sme viac ako rok času na skutočné ozdravenie odvetvia.

„Bez ohľadu na všetky okolnosti a nechutný cirkus, ktorý sprevádzal personálnu výmenu v ministerskom kresle, z našej strany je novému ministrovi podaná ruka na spoluprácu. Veríme, že ju prijme a upokojí situáciu v odvetví“, uviedol predseda SPPK Emil Macho.

SPPK je najväčšia a najreprezentatívnejšia agropotravinárska samospráva na Slovensku. Naši členovia napríklad vyrábajú 70% slovenského mlieka, 92% slovenských vajec, 90% slovenského vína, chovajú 64% slovenských ošípaných. Celá produkcia cukru pochádza od našich členov, 67% slovenského pečiva pečú naši členovia... Práve preto chceme novému ministrovi ponúknuť náš pohľad na riešenie problémov, ktorý tlmočíme za väčšinu slovenských výrobcov potravín, pestovateľov a chovateľov.

 

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2