Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE máj 2021: Premiéra bilancie agrokomodít pre ročník 2021/22


Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) koncom minulého týždňa zverejnilo svoj májový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE), v ktorom po prvýkrát predstavilo svoju bilanciu komodít aj pre ročník 2021/2022. Rovnako tak aktualizovalo bilanciu pre práve prebiehajúci ročník 2021/22.

 

Pšenica

Ročník 2020/21 

Produkcia pšenice vo svete v ročníku 2020/21 bola medzimesačne znížená o 0,3 mil. ton na 776,2 mil. ton.

Ministerstvo znížilo medzimesačne odhad produkcie EÚ po tom, čo z bilancie vyňalo produkciu V. Británie a to o 9,7 mil. ton na 125,9 mil. ton. Produkciu ostatných štátov ministerstvo ponechalo bez zmeny. Koncoročníkové svetové zásoby 2020/21 USDA najnovšie odhaduje na 294,7 mil. ton, čo je o 0,9 mil. ton menej ako pred mesiacom.


Ročník 2021/22

Produkcia pšenice vo svete v ročníku 2021/22 USDA vo svojom úvodnom odhade stanovilo na rekordných 789,0 mil. ton. Produkcia EÚ sa odhaduje na 134 mil. ton, Číny na 136 mil. ton, Ruska na 85 mil. ton, Ukrajiny na 29 mil. ton, USA na 51 mil. ton a Indie na 108 mil. ton.

Koncoročníkové svetové zásoby 2021/22 USDA odhaduje na 295,0 mil. ton, čo signalizuje na medziročný nárast zásob 0,3 mil. ton. Svetovú spotrebu pšenice v ročníku 2021/22 USDA odhaduje 788,7 mil. ton.


Kukurica

Ročník 2020/21 

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2020/21 USDA medzimesačne znížilo o 8,5 mil. ton na 1128,5 mil. ton po tom, čo USDA zredukovalo odhad produkcie v Brazílii o 7 mil. ton na 102 mil. ton. Odhad produkcie pre EÚ ostal na 64,0 mil. ton, nemenil sa ani odhad nadchádzajúcej produkcie v Argentíne, ktorý ostal na 47 mil. ton. Produkcia Číny ostala na 260,7 mil. ton. Nezmenená na 360,3 mil. ton ostala produkcia kukurice v USA, no USDA znovu medzimesačne navýšilo exporty kukurice z USA v ročníku 2020/21 o 2,5 mil. ton na 70,5 mil. ton, pričom koncoročníkové zásoby ministerstvo okresalo nadol o 2,4 mil. ton na 31,9 mil. ton. Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete 2020/21 sa očakávajú na 283,5 mil. ton (medzimesačný pokles o 0,3 mil. ton), resp. na 85,4 mil. ton po odpočte zásob Číny (pred mesiacom 87,7 mil. ton).


Ročník 2021/22 

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2021/22 USDA kvantifikovalo na rekordných 1189,9 mil. ton. USDA odhaduje nadchádzajúcu produkciu v USA na 380,8 mil. ton, pričom vychádza zo zberovej plochy 83,5 mil. akrov a výnosu 179,5 bušelov na aker (bpa). Koncoročníkové zásoby v USA sa odhadujú na 38,3 mil. ton, exporty na 62,2 mil. ton. Odhad produkcie v Brazílii je stanovený na rekordných 118 mil. ton, v Argentíne na 51 mil. ton, v Číne na 268 mil. ton, EÚ na 66,7 mil. ton a na Ukrajine na rekordných 37,5 mil. ton.

Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete 2021/22 sa očakávajú na 292,3 mil. ton, resp. na 94,2 mil. ton po odpočte zásob Číny, čo poukazuje na medziročníkové zotavenie zásob o takmer 10 mil. ton.


Olejniny

Ročník 2020/21

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2020/21 sa najnovšie odhaduje na 599,6 mil. ton, čo znamená medzimesačný nárast o 1,6 mil. ton.


Ročník 2021/22

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2021/22 sa odhaduje na rekordných 632,2 mil. ton.


Sója

Ročník 2020/21 

Svetová produkcia sóje v ročníku 2020/21 sa odhaduje na 363,0 mil. ton, čo je o 0,2 mil. ton menej ako USDA prognózovalo minulý mesiac. Svetové zásoby na konci ročníka 2020/21 ministerstvo prognózuje na 86,6 mil. ton, teda o 0,3 mil. ton menej ako pred mesiacom.

USDA medzimesačne ponechalo produkciu sóje pre USA bez zmeny na 112,6 mil. ton, nemenilo ani svoj odhad exportov (62,1 mil. ton), pričom aj koncoročníkové zásoby plodiny v USA ostali na 3,25 mil. ton.

Odhad produkcie Brazílie USDA ponechalo na 136 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny medzimesačne poklesla o 0,5 mil. ton na 47 mil. ton. Produkcia v EÚ ostala na 2,58 mil. ton, produkciu Číny ministerstvo ponechalo na 19,6 mil. ton.


Ročník 2021/22 

Svetovú produkciu sóje v ročníku 2021/22 USDA odhaduje na rekordných 385,5 mil. ton. Svetové zásoby na konci ročníka 2020/21 ministerstvo prognózuje na 91,1 mil. ton, teda takmer o 5 mil. ton viac v porovnaní s koncoročníkovými zásobami 2020/21.

USDA očakáva v USA produkciu sóje vo výške 119,9 mil. ton, pričom vychádza zo zberovej plochy 86,7 mil. akrov a výnosu 50,8 bpa. Exporty 2021/22 z USA sa odhadujú na 56,5 mil. ton, pričom aj koncoročníkové zásoby plodiny by mali mierne vzrásť a to na 3,81 mil. ton.

Odhad produkcie Brazílie USDA kvantifikovalo na rekordných 144 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny má stúpnuť na 52 mil. ton. Produkcia v EÚ sa očakáva na 2,8 mil. ton, produkcia Číny na 19,0 mil. ton.


Repka

Ročník 2020/21 

USDA medzimesačne navýšilo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2020/21 o 0,6 mil. ton na 71,4 mil. ton. Produkciu repky v EÚ ministerstvo medzimesačne znížilo o 1,0 mil. ton na 16,2 mil. ton po tom, čo z bilancie vypustilo produkciu V. Británie. Odhad produkcie Kanady ostal na 19,0 mil. ton. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2020/21 ministerstvo odhaduje na 930 tis. ton, čo je o 58 tis. ton menej ako USDA očakávalo pred mesiacom. Svetové zásoby repky na konci ročníka 2020/21 sa odhadujú na 5,8 mil. ton.


Ročník 2021/22

USDA stanovilo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2021/22 na 73,2 mil. ton. Produkciu repky v EÚ ministerstvo odhaduje na 16,6 mil. ton, produkciu Kanady na 20,5 mil. ton. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2021/22 ministerstvo odhaduje na 1030 tis. ton. Importy repky do EÚ v sezóne 2021/22 sa odhadujú na 6,4 mil. ton, domáca spotreba repky v EÚ na 22,6 mil. ton.

Svetové zásoby repky na konci ročníka 2021/22 majú medziročne klesnúť o 0,3 mil. ton na 5,5 mil. ton.


Slnečnica

Ročník 2020/21 

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2020/21 sa odhaduje na 49,7 mil. ton, čo je o 0,1 mil. ton viac ako pred mesiacom. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA medzimesačne navýšilo o 170 tis. ton na 1,98 mil. ton. Odhad tohtoročníkovej produkcie EÚ ostal na 8,85 mil. ton.


Ročník 2021/22 

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2021/22 sa odhaduje na 54,9 mil. ton. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA kvantifikovalo na 2,37 mil. ton. Produkciu EÚ USDA očakáva na úrovni 10 mil. ton, produkciu Ruska na 14,5 mil. ton a Ukrajiny na 16,7 mil. ton.


/AGROBIZNIS/Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2