Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

maso_vseobecneVýskumníci z Austrálie analyzovali spotrebu mäsa v 35 krajinách v rokoch 2000 až 2019

Nedávna štúdia z Austrálie, publikovaná v časopise Animals, analyzovala údaje z jednotlivých krajín, aby zistila, v ktorých krajinách sa spotreba mäsa zvyšuje a v ktorých naopak klesá. Štúdia hodnotila údaje z rokov 2000 až 2019.

Výsledky štúdie odhaľujú, že vo viacerých krajinách už mohla úroveň spotreby mäsa dosiahnuť svoje maximum. Existujú však aj dôkazy o pokračujúcom náraste spotreby v mnohých krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Vedci uviedli, že našli k tomuto tvrdeniu dôkazy, keď sa pokúsili spojiť hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa so spotrebou mäsa na obyvateľa. Zistili priame spojenie medzi zvyšujúcou sa spotrebou a zväčšeným bohatstvom v rozvíjajúcich sa ekonomikách, ale žiadny vzťah v krajinách s vyššími príjmami obyvateľstva.

V rokoch 2000 až 2019 došlo na celom svete k veľkým zmenám v spotrebe mäsa. V roku 2019 bola celosvetovo najobľúbenejším mäsom hydina, po ktorej nasledovalo bravčové, hovädzie, ovčie a kozie mäso.

Vo väčšine skúmaných krajín (26 z 35) sa celková spotreba mäsa na obyvateľa časom výrazne zvýšila, pričom najvýraznejší nárast bol pozorovaný v Rusku, Vietname a Peru.

Podľa štúdie boli v juhoamerických krajinách s relatívne vysokou spotrebou mäsa v roku 2000 pozorované ročné nárasty o viac ako 1 kg na obyvateľa. Medzi krajiny uvedené v štúdii patrí Brazília, Argentína, Čile a Kolumbia.

Celkový pokles spotreby mäsa bol zaznamenaný v šiestich krajinách. Najvýraznejšie zníženie bolo zaznamenané na Novom Zélande a v Paraguaji.

Štúdia zistila, že podiel celosvetovej spotreby hovädzieho mäsa k celkovej spotrebe mäsa sa medzi rokmi 2000 a 2019 znížil o 3,9 p.b. 22,8 % na 18,9 %. Spotreba hovädzieho mäsa sa zvýšila len v Etiópii, Izraeli, Saudskej Arábii, Turecku a Vietname. V Číne, Indonézii, Pakistane a Spojenom kráľovstve sa spotreba v zaznamenaných rokoch nezmenila.

Spotreba bravčového mäsa na obyvateľa sa mierne zvýšila v Číne a výrazne vo Vietname. Celkovo 19 krajín zaznamenalo zvýšenú spotrebu bravčového mäsa na obyvateľa, zatiaľ čo v 7 krajinách sa spotreba znížila.

V krajinách s klesajúcimi trendmi v spotrebe bravčového mäsa na obyvateľa bola zmena v rozsahu malá, s výnimkou Kanady, kde bol zaznamenaný podstatný pokles z 22,6 kg na obyvateľa v roku 2000 na 16,3 kg na obyvateľa v roku 2019.

Podiel spotreby bravčového mäsa k celkovej svetovej spotrebe mäsa bol v roku 2019 nižší ako v roku 2000 (32,6 vs. 38,6 %). Vo Vietname a Číne sa bravčové mäso podieľalo na celkovej spotrebe mäsa na obyvateľa dvoma tretinami v roku 2000, no v roku 2019 predstavoval jeho podiel len polovicu celkovej spotreby mäsa. Aj keď sa v správe ako príčina nezmieňuje africký mor ošípaných, je pravdepodobné, že príčinou poklesu bola zmenšujúca sa ponuka.

Štúdia zistila, že spotreba hydiny na obyvateľa sa v sledovanom období v 13 krajinách viac ako zdvojnásobila. Takmer všetky skúmané krajiny (30 z 35) zvýšili spotrebu medzi rokmi 2000 a 2019. Svetová spotreba hydiny na obyvateľa bola v roku 2019 na úrovni 14,8 kg, pričom v roku 2000 to bolo 9,8 kg.

 

Zo zdrojov thecattlesite preložil a upravil

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ilustračná snímka: pxhereNAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol