logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

RomaniaRumunsko: Odhadované spustenie výziev na predloženie projektov v roku 2021

Rumunské ministerstvo poľnohospodárstva oznámilo odhadované termíny spustenia a sumy pre výzvy na predkladanie projektov financovaných z prechodných fondov SPP v roku 2021. Pozrite si prehľad nižšie.

1. Podopatrenie/opatrenie: sM 17.1 „Poistné za plodiny, rastliny a zvieratá“

Aktuálne obdobie hovoru: 28. júla - 31. októbra 2021

Dostupná alokácia (euro): 31 200 000

2. Podopatrenie/opatrenie: sM 9.1 „Založenie skupín výrobcov v poľnohospodárskom sektore“

Aktuálne obdobie hovoru: 29. júla - 29. októbra 2021

Dostupná alokácia (euro): 6 769 295

3. Podopatrenie/opatrenie: sM 6.1 „Podpora inštalácie pre mladých poľnohospodárov“

Odhadované obdobie spustenia: druhá polovica augusta

Dostupná alokácia (euro): 100 000 000

4. Podopatrenie/opatrenie: SM 6.3 „Podpora rozvoja malých fariem“

Odhadované obdobie spustenia: druhá polovica augusta

Dostupná alokácia (euro): 87 000 000, z toho:

• 60 900 000 v celej krajine

• 26 100 000 horských oblastí

5. Podopatrenie/opatrenie: sM 16.4 „Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi účastníkmi dodávateľského reťazca“

Odhadované obdobie spustenia: druhá polovica augusta

Dostupná alokácia (euro): 40 000 000

6. Podopatrenie/opatrenie: sM 16.4a „Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi účastníkmi dodávateľského reťazca v sektore ovocia“

Odhadované obdobie spustenia: druhá polovica augusta

Dostupná alokácia (euro): 10 000 000

7. Podopatrenie/opatrenie: sM 6.2 „Podpora zakladania nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach“

Odhadované obdobie spustenia: september

Dostupná alokácia (euro): 50 000 000

8. Podopatrenie/opatrenie: sM 6.4 „Investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností“

Odhadované obdobie spustenia: september

Dostupná alokácia (euro): 100 000 000

9. Podopatrenie/opatrenie: sM 4.1 „Investície do poľnohospodárskych podnikov“

Odhadované obdobie spustenia: september

Dostupná alokácia (euro): 760 000 000

10. Podopatrenie/opatrenie: sM 4.2 „Podpora investícií do spracovania/odbytu poľnohospodárskych výrobkov“

Odhadované obdobie spustenia: september

Dostupná alokácia (euro): 140 000 000

11. Podopatrenie/opatrenie: sM 4.2a „Investície do spracovania produktov/marketingu v sektore ovocia“

Odhadované obdobie spustenia: september

Dostupná alokácia (euro): 10 000 000

12. Podopatrenie/opatrenie: sM 4.3 „Investície do rozvoja, modernizácie alebo prispôsobenia poľnohospodárskej a lesníckej infraštruktúry“- komponent infraštruktúry pre prístup k poľnohospodárstvu

Odhadované obdobie spustenia: september

Dostupná alokácia (euro): 100 660 000

Podrobnosti o každej výzve na predkladanie projektov (vrátane príručky žiadateľa) sú/budú zverejnené na webových stránkach platobnej agentúry AFIR (www.afir.info) a ministerstva poľnohospodárstva (www.madr.ro) - v rumunčine.


Zo zdrojov agroberichtenbuitenland preložil a upravil

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV NitraNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút
agrofilm

2021-08-agropoistenie

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov