logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

AGRIFISH_2Minister Vlčan považuje prechod z konvenčného pestovania k ekologickej výrobe za správny a potrebný krok


Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan považuje prechod z konvenčného pestovania k ekologickej výrobe za správny a z pohľadu životného prostredia potrebný krok. Uviedol to na zasadnutí Rady ministrov Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH), kde boli jednohlasne schválené Závery Rady k Akčnému plánu Európskej komisie (EK) pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby (AP EPV). Informuje o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Medzi témy rokovania okrem iného patrili aj obchodné vzťahy so Spojenými štátmi americkými (USA), či iniciatíva vyše milióna občanov EÚ, ktorých cieľom je zákaz chovu zvierat v klietkach.

 

AP EPV zohľadňuje už aj výsledky verejnej konzultácie, ktorá prebehla v priebehu roka 2020. Je rozdelený do troch vzájomne prepojených osí, ktoré odrážajú štruktúru potravinového dodávateľského reťazca a ambície cieľov udržateľnosti v oblasti Európskej zelenej dohody. Uvedené osi obsahujú celkom 23 opatrení. „Na Slovensku považujeme prechod z konvenčného pestovania k ekologickej výrobe za správny a z pohľadu životného prostredia potrebný krok. Dostupnosť ekologických produktov vo verejnom a školskom stravovaní by mala byť samozrejmosťou. Každý občan EÚ by mal mať rovnaký prístup k zdravým a ekologicky vyrobeným potravinám,“ uviedol k návrhu minister Vlčan. Podľa neho by členské štáty EÚ mali venovať zvýšenú pozornosť propagácii ekologického spôsobu výroby, ktorá povedie k zvýšeniu dopytu ako aj dôvery spotrebiteľa v takéto výrobky. Priblížil, že Slovensko má v úmysle prijať národný akčný plán, ktorý má byť vhodným nástrojom na dosahovanie ambicióznych cieľov. „Zároveň by sme ocenili, keby Európska komisia pripravila usmernenie na jeho vypracovanie. Nevyhnuté je, aby členské štáty v tejto oblasti postupovali jednotne, aby aj realizácia opatrení bola harmonizovaná a monitorovací systém Komisie mal naprieč EÚ výpovednú hodnotu,“ dodal.

Rada sa zaoberala aj nečakanými škodami spôsobenými výnimočnými výkyvmi počasia. V prípade Cypru sa jednalo o požiare, zatiaľ čo Holandsko, Belgicko, Luxembursko a Nemecko zasiahli prívalové dažde a povodne, ktoré si vyžiadali desiatky obetí. Minister Vlčan pri tejto príležitosti vyjadrili súcit so stratami na životoch, podporu pri hľadaní riešení a využití fondu solidarity. Počas zasadnutia sa konal aj neformálny obed ministrov, tí si tak mali možnosť vymeniť názory prostredníctvom video konferencie s ministrom USA pre poľnohospodárstvo Tomom Vilsackom. Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides prezentovala kladnú reakciu Európskej komisie na iniciatívu občanov EÚ: „Koniec veku klietok.“ Pri tejto príležitosti zdôraznila dôležitosť dostatočnej podpory poľnohospodárov, tak aby boli schopní fungovať bez klietkového chovu, pričom zdôraznila, že je odhodlaná túto zmenu zabezpečiť. Členské štáty EÚ vrátane Slovenska vo všeobecnosti podporujú túto iniciatívu, zdôrazňujú však potrebu vykonania dopadovej štúdie, dostatočného prechodného obdobia, adekvátnej finančnej podpory pre poľnohospodárov a zabezpečenia konkurencieschopnosti EÚ voči dovozu z tretích krajín.


Tlačová správa MPRV SRNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov