Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

DK_a_telaAustrália: systémy živočíšnej výroby v kontexte budúcich obchodných dohôd


Rada pre rozvoj poľnohospodárstva a záhradníctva (AHDB) zverejnila analýzu výrobných trendov a obchodných tokov pre austrálske živočíšne výrobky, v ktorej sa zaoberá popisom fungovania rôznych produkčných systémov a porovnaním efektívnosti s Veľkou Britániou.

 

Veľké klimatické výkyvy môžu mať značný vplyv na to ako sú jednotlivé systémy chovu hospodárskych zvierat (najmä tie zamerané na výrobu mäsa a vlny) riadené. Pokiaľ ide o chov oviec a mäsového hovädzieho dobytka, veľká časť fariem bude fungovať v extenzívnom systéme založenom na pastvinách. Účinky predĺženého obdobia sucha a sezónne požiare môžu mať vplyv na početnosť produkčného stáda, čo vedie k zvýšeniu výrobných nákladov vrátane súvisiacich nákladov na znižovanie a následné dopĺňanie stavov zvierat.

AHDB členom medzinárodnej agrárnej referenčnej siete pre hovädzie a jahňacie mäso (www.agribenchmark.org). Ide o porovnávanie v rámci globálnej neziskovej siete poľnohospodárskych ekonómov, poradcov, výrobcov a odborníkov v kľúčových odvetviach poľnohospodárstva.Sieť využíva medzinárodne štandardizované metódy na analýzu fariem, výrobných systémov a ich ziskovosti. V sieti je viac ako 30 krajín, pričom každá krajina má typické farmy, ktoré ilustrujú typy chovov hovädzieho dobytka a oviec. V závislosti od veľkosti a variácie výrobných systémov môže mať krajina aj niekoľko typických fariem. Typické farmy sa identifikujú po konzultácii s cieľovou skupinou poľnohospodárov v hlavných oblastiach príslušnej výroby. Miestni poľnohospodári a poradcovia identifikujú typickú veľkosť, zdroje, vstupy, výstupy a fungovanie fariem zameraných na chov hovädzieho dobytka a oviec v konkrétnej oblasti.

 

Systémy chovu dojčiacich kráv sú po celom svete - vrátane Austrálie a Spojeného kráľovstva - väčšinou založené na pastvinách (niekedy s doplnkom siláže). Vo Veľkej Británii je typické kravy bez trhovej produkcie mlieka v zime ustajňovať v maštali. Pre Austráliu je zas typická menšia závislosť na ustajnení hospodárskych zvierat a s tým súvisiacimi nákladmi. Tento trend sa pravdepodobne zachová aj naďalej.

V Austrálii existuje kvôli rozdielnym prostrediam krajiny celý rad systémov chovu dojčiacich kráv. Farmy využívajú Bos Indicus (zebu alebo hrbatý dobytok), Bos Taurus (z britského pohľadu bežnejší typ dobytka), ako aj dobytok Brahman, ktorý je ich hybridom a je v Austrálii obľúbený kvôli vysokej tolerancii voči zvýšenému teplu, slnečnému žiareniu a vlhkosti, s dobrou odolnosťou voči parazitom. Severní producenti majú tendenciu uprednostňovať hovädzí dobytok Bos Indicus aj z týchto dôvodov, hoci kvalita mäsa je u týchto zvierat všeobecne nižšia ako u hovädzieho dobytka Bos Taurus, ktorý sa chová prevažne v južnejších oblastiach krajiny.

Stáda austrálskych dojčiacich kráv sa líšia veľkosťou a typom riadenia. Stáda európskych plemien majú tendenciu byť početne menšie (veľkosti stáda 180 - 500 jedincov), s nižším vekom pri prvom otelení (24 - 26 mesiacov). Počet odstavených teliat ma 100 kráv dosahuje hodnotu 80 - 90. Stáda v rozsahu od 1 000 do a nad 6500 chovných samíc (typicky Bos Indicus alebo Braham) majú tendenciu byť obhospodarované extenzívnejšie. Priemerný vek otelenia je všeobecne, ale nie výlučne, vyšší ako pri plemenách európskeho typu (36 - 42 mesiacov). Počet odstavených teliat na 100 kráv býva nižší, v priemere okolo 60 - 80, ale vo väčších stádach môže klesnúť až na 50.

Väčšina chovov dokončí na farme aspoň časť odchovu mladého dobytka. Bežnou praxou je aj predaj odstavených teliat. Na farmách s dojčiacimi kravami, ktoré pokračujú v odchove, sa dobytok takmer výlučne dochováva na pastvinách spolu s prípadným doplnkom sena, siláže, koncentrátov alebo bavlníkových semien.

Veľké odchovy sa nachádzajú aj v Austrálii. Typická jednotka by v budúcnosti odchovávala približne 27 000 jedincov hovädzieho dobytka ročne. Nakupovala by prevažne britské plemená a nachádzala by sa blízko austrálskych oblastí produkujúcich obilie. Krmivová základňa by bola doplnená o jadro a bavlníkové semienko. Krmivá sa však budú líšiť v závislosti od toho, na aký trh je dobytok určený. V Austrálii je povolené použitie rastových stimulátorov pre hovädzí dobytok určený pre domáci trh, ako aj pre ďalšie trhy po celom svete. Austrálski producenti hovädzieho dobytka však majú rôzne integrované systémy zabezpečenia a sledovateľnosti, ktoré zabezpečujú, že dobytok určený pre trhy, ktoré zakazujú stimulátory rastu, ako je európsky trh, je bez nich, čo umožňuje Austrálii splniť konkrétne trhové požiadavky. Napríklad sú vytvorené systémy zabezpečenia pre čínsky aj ďalšie ázijské trhy.

 

Zo zdrojov AHDB preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV NitraNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2