Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

farm_to_forkPoľnohospodárske organizácie EÚ požadujú komplexnú stratégiu vplyvu Farm to Fork


Poľnohospodárske odbory a družstvá z viacerých poľnohospodárskych sektorov vydali spoločné vyhlásenie upozorňujúce na chýbajúcu analýzu Stratégie EÚ „Farm to Fork“ rok po jej zverejnení.

 

Deň 20. máj pripomína jeden rok odo dňa, keď Európska komisia v Bruseli predstavila stratégiu Farm to Fork. Farmárske skupiny EÚ však toto výročie neoslavujú, pretože stratégia vyvoláva stále príliš veľa otázok v európskom poľnohospodárskom a agropotravinárskom spoločenstve. Rok intenzívnych diskusií iba zvýšil počet obáv.

Signatári spoločného vyhlásenia sa domnievajú, že stratégia a jej ciele budú mať značný vplyv na celý hodnotový reťazec poľnohospodárstva, od poľnohospodárov po potravinové systémy EÚ a spotrebiteľov po celom bloku. Dopady však nemusia byť také, aké sa očakávali. V spoločnom vyhlásení sa uvádza: „Povedzme si úplne jasne, v zásade sa nebránime prístupu navrhovanému v rámci stratégie Farm to Fork alebo Green Deal. Všetci sme si vedomí, že náš potravinový systém musí integrovať ďalšie opatrenia na rýchle zlepšenie udržateľnosti pri zachovaní najvyšších štandardov kvality a cenovej dostupnosti potravín. Napriek tomu bude mať táto stratégia nielen vplyv na kvalitu životného prostredia v našom poľnohospodárstve, ale bude mať vplyv aj na našu výrobnú kapacitu, našu konkurencieschopnosť, náš dovoz a v konečnom dôsledku aj na spotrebiteľské ceny. Ako sa preukázalo za posledný rok, v zložení týchto zovšeobecnených cieľov sú aj značné paradoxy, a kým budú všeobecne pochopené, bude neskoro. Nesmieme sa vyhýbať diskusii o týchto paradoxoch. Musíme o nich diskutovať kolektívne, aj keď sa v súčasnosti zdá sa že na úrovni EÚ existuje kolektívne ignorovanie, stávky sú príliš vysoké“.

"Komplexné hodnotenie vplyvu by bolo vhodným spôsobom, ako sa zapojiť do konkrétnej diskusie o podstate stratégie Farm to Fork. Takúto štúdiu sľúbil podpredseda Frans Timmermans. Aj keď to bolo sľúbené pri mnohých príležitostiach so zásadami „dobrej správy vecí verejných“ Komisie, teraz vieme, že takéto hodnotenie sa nebude vykonávať.

„Napriek tomu sú v tejto veci zásady Komisie jasné: „ Pre iniciatívy Komisie, ktoré môžu mať významné ekonomické, environmentálne alebo sociálne vplyvy, je potrebné posúdenie vplyvu. (…). V posúdeniach vplyvu sa zhromažďujú dôkazy na posúdenie, či budúce legislatívne alebo nelegislatívne právne predpisy EÚ opatrenie je opodstatnené a ako je možné ho najlepšie navrhnúť na dosiahnutie želaných politických cieľov. “

“Tvárou v tvár výzvam, ktoré stoja pred našou potravinovou bezpečnosťou, je toto zanedbávanie zo strany Komisie nepochopiteľné a neprijateľné. „Jednotlivé štúdie o rôznych cieľoch stratégie nie sú dostatočné. Skutočné výzvy, ktoré stratégia predstavuje, možno dosiahnuť iba kumuláciou a krížovou kontrolou rozličných cieľov navrhovaných v stratégii. V oblasti obchodnej politiky môže rovnaká Komisia mať odvahu navrhnúť komplexnú štúdiu kumulatívnych vplyvov viac ako 60 obchodných dohôd podpísaných EÚ. Prečo by to teda nemalo byť možné pre stratégiu Farm to Fork? Prečo už vláda USA uskutočnili štúdiu o našej vlastnej hlavnej politike?

„Žiadame uplatnenie troch princípov zdravého rozumu: mať politiku založenú na konkrétnych údajoch a vedeckých dôkazoch, ktorá je v súlade so zásadami lepšej regulácie, nie na ideológii a politických postojoch; začať hovoriť o konkrétnych nástrojoch a technológiách schopných vytvoriť v našej poľnohospodárskej komunite nadšenie pre tento politický projekt a konečne mať rovnakú úroveň ambícií na vnútornom trhu EÚ vo vzťahu k tým medzinárodným obchodným partnerom, ktorí nemajú rovnaké ambície“.

Zo zdrojov thecattlesite preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV NitraNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2