Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kravy_SSNa rozvoj vidieka agrorezort vyčlenil ďalších 40 miliónov eur


Cez opatrenie Európskej únie LEADER poskytujú vlády členských krajín finančnú aj odbornú pomoc na rozvoj konkrétneho územia. Rozvojové projekty realizujú formou verejno-súkromného partnerstva tzv. komunity a miestne akčné skupiny na základe stratégií rozvoja územia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyčlenilo na prechodné obdobie, kým sa začne nové programové obdobie, ďalších 40 mil. € určených na projekty rozvoja vidieka.

 

,,Vďaka tomuto programu dokážeme z európskych fondov financovať rozvoj nášho vidieka. Spolu 1 275 projektov v celkovej hodnote takmer 34 mil. € prispelo v uplynulom programovom období 2014–2020 k zlepšeniu základných služieb. O projekty je veľký záujem, preto považujeme za potrebné, aby pokračovali aj v medziobdobí, kým sa naštartuje čerpanie z nasledujúceho eurofondového obdobia,“ uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Andrej Gajdoš.

Samosprávy v spolupráci s občianskymi združeniami cez opatrenie LEADER zabezpečili v programovom období rokov 2014–2020 pre svojich obyvateľov chýbajúce občianske vybavenie, rekreačné zóny, ihriská, autobusové zastávky, zrekonštruovali obecné a kultúrne budovy, či miestne cesty. Z Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka sme podporili aj projekty na rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva, spracovanie poľnohospodárskych produktov a diverzifikáciu.

Navýšením finančných prostriedkov pre opatrenie LEADER v rámci prechodného obdobia vzniknú pre žiadateľov príležitosti reagovať na problémy vo svojom území prostredníctvom projektov zo strany začínajúcich poľnohospodárov, malých poľnohospodárskych podnikov, spracovateľov poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárstve, potravinárstve i lesníctve a v obciach. Peniaze na tieto projekty bude možné čerpať až do roku 2025.

Tlačová správa MPRV SRNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2