logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kukurica1Risk manažment cien plodín: Jedinou istotou je, že budúci cenový vývoj je neistý

Môžu sa slovenskí poľnohospodári tešiť na niekoľkoročné obdobie vyšších cien agrokomodít? A ak áno ako tento faktor ovplyvní nastavenie predajných plánov produkcie pre najbližší rok?

Oplatí sa kalkulovať vo svojich plánoch pre rok 2021 a ďalej už s vyššími cenami? Nepochybne každý z nás by chcel na tieto otázky poznať odpoveď. My v AGROMAGAZÍNe sa pritom budeme snažiť na tieto otázky odpovedať – a to tak trošku netradične – položením ďalšej otázky. A tá znie: Stavili by ste si v roku 2021 na to, že vy a vaši kolegovia poľnohospodári po celom svete vyprodukujú medziročne menej agrokomodít v porovnaní s ostatnými rokmi? Ak vaša odpoveď znie „áno“, potom si môžete staviť na vyššie ceny agrokomodít. Drvivá väčšina z nás však vie, že zodpovedať túto otázku dopredu je extrémne ťažké, pretože jedinou istotou v oblasti cenotvorby agrokomodít je, že budúci vývoj cien je neistý. A presne takto musíme pristupovať aj k zostavovaniu a neskôr i exekúcii nášho predajného plánu produkcie. Skrátka a dobre: Naša stratégia by mala byť snaha istiť sa pred poklesom ceny a súčasne si nechať otvorené dvierka pre možný profit z prípadného nárastu ceny v budúcnosti. Ľahko sa to hovorí a ťažko realizuje. No jedno je jasné: Ak sa dnes nachádzate v mentálnom nastavení, v ktorom očakávate ďalší rast cien, no súčasne nerešpektujete riziko poklesu, môžete si „zarobiť“ na budúci problém. Stačí si spomenúť na minulé roky, v ktorých sa už viackrát stalo, že tržby z výroby nedokázali pokryť výrobné náklady. Dnešné ceny sľubujú, že drvivej väčšine z vás výrobné náklady pokryjú a súčasne prinesú aj zisk navyše, no nik vám nevie sľúbiť, že dnešné ceny tu zostanú aj v čase, keď budete predávať budúcu produkciu. I preto je risk manažment veľmi dôležitý a v rámci neho by sme mali vždy počítať s rizikom, že niečo sa môže pokaziť a ceny spadnú nadol. Skúsme sa teraz pozrieť na hlavné „prešľapy“ pri speňažovaní produkcie, ktoré oberajú poľnohospodárov o potenciálny zisk, tak ako ich definujú odborníci zo spoločnosti Advance Trading v USA, ktorí sa špecializujú na manažment predaja agrokomodít.

Prehrešky, ktoré likvidujú profit

Profíci z Advance Trading poukazujú na skutočnosť, že nedávny výrazný vzostup cien agrokomodít na americkom trhu je pre poľnohospodárov vítaným vývojom, no súčasne upozorňujú, že tento vývoj môže v poľnohospodároch nutkať prikláňať sa pri predaji produkcie k 7 stratégiám, ktoré môžu doslova „zabíjať“ potenciál pre dosahovanie zisku.

Tou prvou je, že farmár nerobí nič (1), teda ide o rozhodnutie neurobiť žiadne rozhodnutie. Táto stratégia je popravde medzi poľnohospodármi veľmi obľúbená, pretože je ľahko aplikovateľná prakticky na 100 % celej produkcie bez ohľadu na dosiahnutý finálny výnos. Ak ju poľnohospodári aplikovali na vlaňajšiu produkciu 2020, tak v súčasnosti na nej profitujú, keďže dnes predávajú za vyššie ceny ako ich kolegovia, ktorí realizovali produkciu ešte v roku 2020. Rizikom tejto stratégie však je, že v prípade poklesu cien im prinesie straty. Odborníci z Advance Trading pritom odporúčajú pre týchto poľnohospodárov, aby ešte pred predajom svojej produkcie do svojho marketingového plánu pridali nákupy tzv. put opcií, aby si zabezpečili minimálnu cenu svojej produkcie bez povinnosti jej fyzickej dodávky. Put opcie ich tak ochránia pred poklesom cien.

Druhým problémom pri jeho predaji je opačný extrém a to, keď farmár predáva hneď v úvode sezóny väčšinu svojej produkcie (2). Kto tak urobil s vlaňajšou produkciou ešte v roku 2020, síce pocítil komfort toho, že vopred poznal svoju realizačnú cenu produkcie, na druhej strane s veľkou pravdepodobnosťou jeho realizačná cena bola nižšia v porovnaní s kolegami, ktorí predali vlaňajšiu produkciu neskôr v sezóne, resp. ju predávajú teraz. Pre túto skupinu farmárov odborníci odporúčajú, aby časť predaja zrealizovanej vlaňajšej produkcie hneď pokryli tzv. nákupom call opcií, ktoré im dajú možnosť profitovať v prípade, že po predaji ich produkcie začne cena plodín stúpať.

3. Poňatie kontraktov nastavených nákupcami ako vlastnej farmárovej marketingovej stratégie. Aj v USA je to pomerne bežná prax. Podľa odborníkov z Advance Trading sú tieto kontrakty (v USA) častokrát nevhodne nastavené, a naopak, môžu farmárom pridávať riziko v rámci ich marketingového plánu. Aj v roku 2020 išlo napr. o viaceré kontrakty, ktorých súčasťou bol i predaj opcií (krátka pozícia), ktoré napokon vyústili v nižšie realizačné ceny v porovnaní s cenami na trhu.

4. Farmári nechcú využívať opcie kvôli vyšším nákladom na ich nákup. Presne tak, opcia funguje ako poistka zabezpečenia si určitej minimálnej, resp. (maximálnej) predajnej (nákupnej) ceny a za poistenie sa platí položka známa ako poistné. V tomto prípade poistné tvorí tzv. opčná prémia. Na to poukazujú i odborníci z Advance Trading (AT), no súčasne podotýkajú, že nepoistiť si cez opcie minimálnu cenu, resp. „odrezať“ sa od potenciálu nárastu ceny môžu viesť k oveľa vyšším nákladom ako sú náklady na zaobstaranie opcií.

5. Farmári realizujú svoj predajný plán v závislosti na sezónnej histórii cien.

Pod cenovou históriou máme na mysli sezónny vývoj cien, ktorej tendencia je pokles s blížiacim sa príchodom žatvy počas jesene. Rok 2020 však ukázal, že trh nemusí vždy sledovať historický trend. Analytici z AT dodávajú: „Čo sa stalo v minulosti nie je presnou predikciou toho, čo sa stane v budúcnosti“.

6. Farmári využívajú ceny pokrývajúce náklady na iniciáciu predaja ešte pred žatvou.

Stratégiu začať s predajom ešte pred žatvou hneď ako sú pokryté výrobné náklady produkcie odporúčajú farmárom mnohí poradcovia. Nebyť v strate totiž nie je prehra. Podľa odborníkov z AT je toto dobrá rada, no v praxi je pred žatvou nemožné ju splniť. Dôvodom je totiž fakt, že dokiaľ farmár reálne nepozná výšku svojho finálneho výnosu, nemôže presne zadefinovať svoje výrobné náklady. Agromanažér by mal vnímať trh tak, že futures ceny na burze sú nezávislé na jeho výrobných nákladoch a teda je ich potrebné manažovať samostatne, aby kvôli tomu nedošlo k narušeniu fungovania predajného plánu.

7. Platné pre USA: Farmári nerealizujú predaj, pretože sú aktívni v schéme poistenia výšky výnosu.

Pre informáciu pre čitateľov, ide o schému (podieľajú sa na nej komerčné poisťovne ako aj štát), kedy farmár v USA získava kompenzáciu, ak jeho výnos danej plodiny padne pod ním vopred zadefinované percento svojho päťročného priemerného výnosu. V tomto prípade odborníci z AT upozorňujú na fakt, že dosiahnutie vysokého výnosu je spojené s poklesom cien a to často vedie k tomu, že následne farmári (okrem toho, že nedostanú kompenzáciu z poistnej schémy pri nadpriemernom výnose) často čelia tomu, že majú v skladoch nepredanú, resp. nezazmluvnenú značnú časť svojej produkcie v rokoch s nadpriemernými úrodami.

Voľba stratégie pre rok 2021

Posolstvo z vyššie uvedených riadkov je, že farmári by sa mali snažiť proaktívne manažovať svoj predajný plán. Dnešné priaznivé ceny plodín nie sú zárukou toho, že také ostanú aj počas najbližšej žatvy, resp. že dokonca budú vyššie.

Celý článok nájdete v AGROMAGAZÍNe 04/2021 na s. 12-13Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov