Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyAgrorezort podporí 87 miestnych akčných skupín takmer 150 miliónmi eur

Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková, MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR podporuje rozvoj regiónov aj prostredníctvom finančnej podpory

verejno-súkromných partnerstiev. Do vyhlásenej výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) sa zapojilo 121 subjektov, agrorezort podporí 87 úspešných stratégií sumou 138 miliónov eur.

 

„Rozvoj a zlepšenie podmienok života na vidieku je pre nás zásadný. Financie udelené miestnym akčným skupinám naštartujú nielen tvorbu pracovných miest, ale aj podporia starostlivosť o našu krajinu. Okrem toho podporíme aj tvorbu práce v najmenej rozvinutých regiónoch,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Podmienkou čerpania finančných prostriedkov bolo udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS). Pôdohospodárska platobná agentúra prijala 121 žiadostí, podmienky poskytnutia príspevku splnilo 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré si rozdelia spolu 138 miliónov eur. Územie schválených miestnych akčných skupín pokrýva takmer 30 000 km2, čo je takmer 60 % územia SR. Projekty sa v rámci stratégie miestneho rozvoja budú realizovať v 1 744 obciach SR a dotknú sa 2,3 milióna obyvateľov. Najviac schválených stratégií bolo v Prešovskom kraji (18), Košickom kraji (16) a Banskobystrickom kraji (15), najmenej v Bratislavskom kraji (2).

MPRV SR nastavilo pre uchádzačov transparentné a objektívne kritériá, na základe ktorých bola posúdená kvalita stratégie. Výška finančnej alokácie pre jednotlivé stratégie závisela od štatistických ukazovateľov, tým hlavným bola miera nezamestnanosti v okrese. Medzi ďalšie ukazovatele patrila rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. Fungovanie MAS bude dôsledne monitorované. Ak svoju predloženú stratégiu nebude MAS napĺňať, financie jej môžu byť odobraté. Na druhej strane, ak bude MAS plniť výkonnostné míľniky, môže získať dodatočné finančné prostriedky. Žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja a udelenie štatútu MAS mohli verejno-súkromné partnerstvá podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre v máji a júni tohto roka.

Kraje

Počet prijatých stratégií

Počet schválených stratégii

Bratislavský kraj (+zmiešané)

3

2

Trnavský kraj

12

9

Trenčiansky kraj

12

8

Nitriansky kraj

16

11

Žilinský kraj

14

8

Banskobystrický kraj

20

15

Prešovský kraj

26

18

Košický kraj

18

16

Spolu

121

87

Získaniu štatútu MAS predchádza vytvorenie verejno-súkromného partnerstva – obce, súkromného sektora (miestni podnikatelia) a občianskeho sektora ( neziskové organizácie, občianske združenia). Tie si museli vypracovať analýzy územia, na ktorom operujú, z ktorých im vyplynuli potreby rozvoja. Na týchto základoch si stanovia potreby a ich hierarchiu a vytvoria stratégiu územia (5-ročné plány). Môže ísť o rôzne opatrenia od podpory mikropodnikov na rozbeh ich činnosti až po renovácie historických budov. Cieľom výzvy MAS je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor - samotné územia si zadefinujú, čo im najviac pomôže.

Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková

Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra

MPRV SRNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2