Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

zahradnik-miroslavM. Záhradník získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Zdroj: Veda na dosah

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol galavečer,

na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdala Ceny za vedu a techniku 2017. Ing. Miroslav Záhradník, PhD., z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Lužianky, získal ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Galavečer sa konal v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave dňa 9. novembra 2017.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., pracuje ako výskumný a vývojový pracovník v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre. Na pracovisku sa zaoberá ekonomikou chovu dojného a mäsového dobytka na úrovni jednotlivých produkčných systémov a plemien, optimalizáciou produkčno-ekonomických parametrov, zostavovaním individuálnych analýz, ako aj poradenstvom.

Predmetom práce, ktorá sa vo všetkých jeho činnostiach opiera o dlhoročné komplexné databázy chovateľských údajov a overené kalkulačné metodiky, plne rešpektujúce špecifiká slovenských mliekových fariem, je detailná ekonomická analýza, sledovanie vývoja produktivity a efektívnosti vo výrobe mlieka, ale aj možnosti udržateľných inovácií v slovenskom agrosektore.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., vyvinul aplikáciu EkonMOD milk, ktorej podstatou je operatívne zobrazenie ekonomických dosahov jednotlivých manažérskych opatrení, čo je v priamom súvise s ekonomickou optimalizáciou konkrétneho produkčného systému chovu dojníc. Za inovatívnosť myšlienky získal na výstave Agrokomplex v roku 2015 najvyššie ocenenie Zlatý kosák v kategórii Veda a výskum. Ocenený publikuje v domácich odborných časopisoch, na internetových portáloch a zároveň úspešne reprezentuje inštitúciu prezentáciou dosiahnutých výsledkov aplikovaného výskumu pracoviska na rôznych medzinárodných podujatiach. Medzinárodný aspekt jeho výskumno-vývojovej činnosti je podčiarknutý aj intenzívnou komunikáciou s popredným americkým vedcom dr. Victorom Cabrerom z Univerzity Wisconsin-Madison, ktorý sa špecializuje na vývoj inovatívnych, vedecky podložených manažérskych nástrojov na efektívny chov dojníc. Ocenený je zároveň aj členom Tematickej pracovnej skupiny pre Európske inovačné partnerstvo.Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2