Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-money

Ako úrokové sadzby vplývajú na ceny komodít?

David Karkulín

Tradičné fundamenty ako ponuka a dopyt, efekt počasia počas kľúčových rastových fáz na výnosy sú silnými prediktormi možného budúceho vývoja cien. 

No na ceny vplývajú i ďalšie, na prvý pohľad s agrosektorom nesúvisiace faktory. Jedným z nich je i vývoj úrokových sadzieb. Poľnohospodári si vývoj základnej úrokovej sadzby najčastejšie spájajú s nákladmi na úvery, no pravdou je, že dynamika vývoja základnej úrokovej sadzby môže mať, i keď nepriamy, vplyv i na samotnú cenotvorbu komodít. Kľúčový pritom nie je ani tak samotný nominálny vývoj sadzieb, ale hodnota reálnych sadzieb, teda úrokov, ktoré získame po odčítaní inflácie. Viaceré vedecké štúdie pritom potvrdzujú, že existuje preukazná negatívna korelácia medzi cenami komodít a reálnou úrokovou sadzbou. Platí, čím sú reálne úrokové sadzby nižšie, o to väčšie šance pre nárast cien komodít.

Investori totiž v časoch nízkych či záporných reálnych úrokových sadzieb hľadajú alternatívy, ktoré im zabránia reálnej strate hodnoty ich financií. Komodity sú jednou z nich. Naopak, v časoch vysokých reálnych úrokov, rizikové komodity opúšťajú a sťahujú sa do bezpečia dlhopisov. No aby to všetko nebolo až tak ľahké, investori pri svojich investičných rozhodnutiach pracujú nielen s aktuálnymi dátami úrokových sadzieb a inflácie, ale i s očakávaniami ich ďalšieho vývoja.

Aktuálne sa reálne úrokové sadzby v eurozóne hýbu zhruba na – 1 %, kým v USA sú približne na 0 %. To sú slušné vyhliadky pre budúci rast cien komodít.

Problémom ale je, že súčasné inflačné očakávania vo svete nie sú stále veľké. Investori tak necítia potrebu investovať do komodít, obzvlášť, keď sú na trhu stále relatívne vhodné podmienky investovania do akciového trhu. To sa ale môže zmeniť. Určite stojí za to sledovať očakávania budúceho vývoja úrokových sadzieb, ktoré by mali zamieriť (vzhľadom na ich nízku úroveň) nahor.

Otázkou je či centrálne banky budú sadzby dvíhať kvôli prehriatiu ekonomiky alebo kvôli vyšším inflačným očakávaniam. No v podstate obidve alternatívy by spočiatku mali podporiť rast cien komodít. Prečo? V prvom prípade prehriatiu ekonomiky predchádza silný ekonomický rast (i keď nie vždy s efektívnou alokáciou investícií), ktorý spravidla zvyšuje dopyt po komoditách a tým aj ich ceny. V prípade vyšších inflačných očakávaní zase nákup (v súčasnosti lacných) komodít môže investorom poslúžiť ako ochrana pred znehodnotením meny. Preto vnímame cenovú budúcnosť agrokomodít skôr pozitívne a to napriek tomu, že súčasné globálne zásoby plodín sú stále vysoko komfortné.Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2