Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

ministerka-matecna

Matečná: Dokedy si necháme zaberať polia a lúky betónovými halami?

Mgr. Vladimír Machalík, kancelária ministra MPRV SR

Ministri poľnohospodárstva Európskej únie (EÚ) na Rade pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo rokovali o udržateľnom obhospodarovaní pôdy.

Diskusia smerovala aj k vízii trvalo udržateľného obhospodarovania v budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020.

 

„Je načase, aby sme na Slovensku začali vážne rozmýšľať nad tým, ako dlho ešte budeme povoľovať investorom zastavovať polia a lúky betónovými halami a parkoviskami a pritom bývalé priemyselné areály zostávajú chátrať. Stavajme priemyselné haly tam, kde potraviny nedopestujeme a nie naopak. Cesta späť bude výrazne ťažšia, ak nie nemožná. Orná pôda je jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Práve problém zaberania pôdy urbanizáciou a jeho riziká spoločne s klimatickými zmenami a potravinovou bezpečnosťou zasahuje väčšinu členských krajín EÚ. O zaberaní pôdy urbanizáciou pritom hovorí aj Kjótsky protokol, ktorý ho považuje za vážny problém. Práve úrodná pôda, či už ide o polia alebo lúky, totiž dokáže viazať veľké množstvo CO2. Množstvo krajín EÚ pritom v súčasnosti zasahujú klimatické zmeny na juhu Európy spôsobujúce eróziu a dezertifikáciu, na severe zasa nadmerné zrážky ničia úrody.

Slovenský agrorezort je zástancom záväznej celoeurópskej legislatívy na ochranu pôdy, podobne ako je to pri vode. „Na ochranu poľnohospodárskej pôdy je nevyhnutné, aby sa na úrovni EÚ aplikoval princíp poľnohospodárskej pôdy, ako jedného zo základných výrobných prostriedkov a nie klasického tovaru a vyzvala som na to aj Európsku komisiu,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. Na zabezpečenie udržateľného obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy je tiež potrebné legislatívnymi opatreniami podporiť rovnomernú distribúciu jej užívania, vlastníctva a predchádzať tým špekulatívnym nákupom pôdy a koncentrácii jej vlastníctva. Nutné je zvýšiť počet menších aktívnych užívateľov a drobných agropodnikateľských foriem a podporovať lepší prístup aktívnych farmárov k nadobúdaniu vlastníctva pôdy

Popis k foto: Ministerka Gabriela Matečná s gréckym štátnym tajomníkom pre vidiek a potraviny Evangelosom APOSTOLOUsom (vpravo).

VIDEO: https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/agriculture-and-fisheries-council-november-2017-18740/roundtable-agriculture-18b72Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2