tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Aktuálna pestovateľská sezóna je špecifická výrazne obmedzenou dostupnosťou prípravkov určených na ochranu rastlín. Samotní producenti „bojujú“ s nedostatkom základných surovín, čo sa priamo premieta na dostupnom objeme ošetrujúcich prípravkov. Protipólom zníženého objemu dostupných prípravkov, je zvýšený objem a dopyt po slnečnici, sóji, repke – teda plodín, ktoré vo svojich technológiách vyžadujú ošetrujúce vstupy.

Pestovateľská sezóna však nečaká, a s prvým nástupom dažďa po veľmi suchej jari, beží doslova míľovými krokmi.

Pšenica ozimná je našou najpestovanejšou plodinou. Ochrana vlajkového listu pšenice, patrí medzi rozhodujúce úkony podieľajúce sa na veľkosti úrody. Aj preto by malo byť v našom záujme vlajkový list čo najlepšie ochrániť a udržať v čo najlepšom zdravotnom stave.

Správnym výberom a aplikáciou fungicídov na vlajkový list redukujeme hlavne výskyt hrdze a helmintosporiózy pšenice (DTR). Osvedčené sú fungicídy, na báze účinných látok, respektíve kombinácii účinných látok: prothioconazole, spiroxamine, fluxapyroxad, bromuconazole, azoxystrobin a spiroxamine.

Pre maximálne využitie a pôsobenie aplikovaného fungicídu je potrebné zabezpečenie dokonalého pokrytia listu  postrekovou kvapalinou. Aplikácia sa nezaobíde bez výberu vhodného zmáčadla a dávky správne upravenej vody na hektár. Zmáčadlá zlepšujú pokryvnosť, rýchlosť príjmu účinných látok a lepší transport aplikovanej látky v rastline.

Benefitom zmáčadla je odolnosť voči zmytiu aplikovaného postreku dažďom a zníženie úletu postrekovanej kvapaliny. Do pripraveného tank-mixu je možné pridať makro, prípadne mikro živiny. Takto obohatený tank-mix s prítomnosťou N, P, K a síry podporuje zdravotný stav a účinok použitých fungicídov.

V čase kvitnutia repky ozimnej sa začínajú objavovať šešuľoví škodcovia ozimnej repky - Krytonos šešuľový (Ceutorhynchus assimilis) a Byľomor kelový (Dasineura napi). Regulácia oboch škodcov je možná prostredníctvom registrovaných prípravkov na báze účinných látok etofenprox, cypermetrin a lambda-cyhalotrin.

Hlavnou zásadou ošetrovania porastov s vyššie uvedenými účinnými látkami je zabezpečenie ošetrovaného porastu v čase, bez prítomnosti včiel. Na insekticídne ošetrenej ploche by mala byť zamedzená prítomnosť včiel minimálne 12 hodín po aplikácii. Týmto sa výrazne obmedzia nežiaduce účinky insekticídu na včelstvá.

Insekticídne ošetrenie je možné zlúčiť spolu s fungicídnym ošetrením, zameraným na ochranu repky pred fómovou hnilobou a bielou hnilobou. Vhodné sú prípravky na báze účinných látok: boscalid, tebuconazole, prothioconazole, azoxystrobin a ich kombinácie.

Správna aplikácia a účinnosť spomínaného tank-mixu je zabezpečená i správnym pH postrekovej kvapaliny – teda na úrovni pH 6 až 7. V danom prípade, je sledovanie hodnoty pH kľúčové a podľa potreby by malo byť upravené prípravkami na báze či už kyseliny fosforečnej, prípadne aktívnych, neiontových tenzidov. Tak ako pri fungicídnych ošetreniach, aj v prípade insekticídneho ošetrenia je vhodné použitie vhodného zmáčadla.

Pri neustálych zmenách a obmedzovaní prípravkov na ochranu rastlín, vzniku nových rezistencii škodcov a burín a neustálemu nárastu cien vstupov, je optimalizácia a úprava postrekovej kvapaliny nevyhnutným štandardom. Týmito jednoduchými krokmi je možné maximálne využiť celkový potenciál prípravkov na ochranu rastlín.

V neposlednom rade, medzi hlavné plodiny ktoré si vyžadujú našu ochranu patrí aj kukurica. Herbicídne, postemergentné ošetrenie kukurice je možné spojiť spolu s aplikáciou listového hnojiva kukurice, ktoré podporí rast a vitalitu plodiny.

Výber prípravkov na reguláciu burín je rôznorodý, medzi osvedčené účinné látky sa zaraďuje: thiencarbazone-methyl, foramsulfuron, dicamba, rimsulfuron, nicosulfuron, mesotrione, sulcotrione, tembotrione, florasulam...

Pri výbere správneho herbicídu je vhodné poznať spektrum burín na pozemkoch a obmieňať účinné látky, tak aby sme predchádzali potenciálnemu vzniku rezistencie burín. Spolu so spomínanými herbicídmi je vhodné aplikovať aj už spomínané listové hnojivá.

Výber listových hnojív je veľký, medzi hlavné ukazovatele vhodnosti listových hnojív kukurice by malo byť ich zloženie – hlavne obsah zinku, ktorý podporuje správny vývoj a rast zrna v šúľku. Vítaná je i síra, podporujúca zdravotný stav kukurice, prípadne hlavné makro živiny – N, P a K.

Spoločnosť Interagros, a.s., ako stabilný partner pestovateľov na Slovensku je pripravená na nadchádzajúce obdobie chemických ošetrení porastov s možnosťou rýchleho dodania už naskladnených prípravkov na ochranu rastlín vo svojich skladoch, či už v Šuranoch alebo v Bánovciach nad Ondavou.


Patrik Chmelík, produktový manažér chémia, INTERAGROS, a.s.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov