BASF Butisan

BASF Butisan

Basf butisan

Streda 10.augusta 2022, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

Ministerstvo pôdohospodárstva v Nemecku hľadá projekty na budovanie humusu v ovocinárstve, zelenininárstve a vinohradníctve a na využitie biouhlia. Agravis (spoločnosť s poľnohospodárskymi výrobkami) medzitým spúšťa novú službu budovania humusu.

Program nemeckej vlády na ochranu klímy do roku 2030 stanovuje, že potenciál ukladania uhlíka v poľnohospodárskych pôdach by sa mal aktivovať vo väčšej miere. Pôda je už teraz jedným z najväčších zachytávačov uhlíka na Zemi. Podľa Thünenovho inštitútu je v Nemecku v pôde využívanej na poľnohospodárstvo (orná pôda a pasienky) uložených približne 2,5 miliardy ton uhlíka v hĺbke do 1 metra.

Uhlík sa môže ukladať v pôde vo forme organickej hmoty (najmä humusu). Humus v poľnohospodárskych pôdach je rozhodujúci pre centrálne funkcie, akými sú pôdny život a úrodnosť pôdy, vodná bilancia, dostupnosť živín a znižovanie erózie. Len cieleným a nepretržitým hospodárením je možné vytvárať humus a dlhodobo dosahovať vysoké zásoby v pôde.

Nová fáza výzvy

Spolkové ministerstvo výživy a poľnohospodárstva (BMEL) začalo novú fázu podávania žiadostí pre projekty, ktorých cieľom je zabezpečiť väčšiu ochranu klímy pri využívaní pôdy:

Tvorba humusu v ovocinárstve a zeleninárstve a pri pestovaní vína a chmeľu

Aplikácia biouhlia v poľnohospodárstve pri zmene klímy

Podľa BMEL sú projekty príspevkom k ochrane klímy, ako aj k prispôsobeniu poľnohospodárstva a záhradníctva klimatickej kríze. Na jednej strane je potrebné rozširovať vedecké poznatky a na druhej strane zabezpečiť ich šírenie v poľnohospodárskej a záhradníckej praxi.

Modelové a demonštračné projekty

Cieľom je realizovať inovatívne, dlhodobé opatrenia na udržiavanie a tvorbu humusu, ktoré presahujú súčasnú poľnohospodársku a záhradnícku prax. Ukážkové spoločnosti majú ústrednú funkciu ako multiplikátory a miesta učenia. Tieto projekty tak dopĺňajú už rozbehnuté modelové a demonštračné projekty v oblasti „ukladania humusu v poľnohospodárskych pôdach“ so zameraním na ornú pôdu a zmiešané farmy. Projekty sa majú realizovať ako modely na poľnohospodárskych a záhradníckych farmách v niekoľkých regiónoch Nemecka.

Projekt „Aplikácia biouhlia pre poľnohospodárstvo pri zmene klímy“ podporuje výskumno-vývojové projekty, ktoré skúmajú a vyhodnocujú potenciál a účinky poľnohospodárskeho využitia biouhlia v kontexte klimatických zmien a vypracúvajú koncepcie pre cielenú aplikáciu a odporúčania pre postup v praxi.

Nová služba

Počnúc týmto rokom ponúka Agravis Raiffeisen AG poľnohospodárstvo program „Future Earth“. Cieľom je podporiť tvorbu humusu na poľnohospodárskej pôde. Spolupracujúcim partnerom je RWA Raiffeisen Ware Austria AG, ktorá pred rokom a pol v Rakúsku úspešne spustila projekt „"Zukunft Erde"“. Aktuálne je tam zapojených viac ako 150 farmárov z Rakúska.

Aby farmári vytvorili humus na svojich pozemkoch, Agravis ponúka produkty a poradenstvo pre koncepty regeneratívneho využívania pôdy. "Poradenstvo je veľmi dôležitým prvkom. Spoločne plánujeme prispôsobené pestovateľské systémy a radíme pri optimalizácii existujúcich odvetví podnikania z hľadiska regeneratívneho poľnohospodárstva," vysvetľuje Anna Baumgärtel, Business Development Manager v rastlinnej výrobe koncepcie ""Zukunft Erde"". Do programu sa môžu zapojiť konvenčné aj ekologické farmy.

Aby sa zabezpečilo dlhodobé ukladanie uhlíka, trvať by to malo minimálne šesť rokov a maximálne štrnásť rokov. Farmári, ktorí majú záujem, sa môžu zaregistrovať cez Delos, Agravis NetFarming alebo Acker24. Program sa začne v roku 2022 s pilotnými družstvami a prvými farmami.

Analýza a finančné ohodnotenie

Ak sa farmári rozhodnú zúčastniť, najskôr sa na mieste odoberú vzorky pôdy na základe GPS a stanoví sa obsah humusu. Analýzy sa vykonávajú v spolupráci s LUFA a Eurofins (laboratóriá). Druhý odber sa môže uskutočniť najskôr po troch rokoch a znova sa zisťuje obsah humusu. Ak dôjde k nahromadeniu humusu - a tým k viazaniu CO2 - farmy dostanú finančnú protihodnotu prostredníctvom predaja CO2. Spoločnosti, ktoré chcú byť klimaticky neutrálne na dobrovoľnej báze, si môžu certifikáty zakúpiť. Výška výnosu závisí od marketingovej ceny za záruky pôvodu CO2 v príslušnom čase. V prípade zvýšenia humusu počas programového obdobia dostanú farmári dôkaz o pôvode CO2 a platbu.

 

Podľa topagrar preložila a upravila Martina Gondeková, NPPC-VÚŽV Nitra

Predplatné Agromagazínu

Agromagazín je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho Zadarmo.

Viac o predplatnom Agromagazínu

bkt

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov