LG Architect

Nedela 03.júla 2022, meniny má Miloslav, zajtra Prokop

Od roku 2023 sa mení systém podpory riadenia rizík.

Stabilný systém

Zmeny, ktorých sme boli svedkami v poistení poľnohospodárskych rizík od roku 2019 som ja za svoje pôsobenie v tomto sektore od roku 2008 nevidel. Dali by sa nazvať 3 roky stability. Hoci asi od roku 2010 o tom píšem – stačí si pozrieť históriu článkov v AGROMAGAZÍNe. Základným princípom týchto systémov riadenia rizík je odľahčiť finančné zaťaženie štátneho rozpočtu a zabezpečiť transparentnosť a spravodlivosť systému. Práve preto je náročné takéto systémy riadenia v štátnej správe presadiť. No ako vidno, nie je to nemožné.

Základom toho aby to fungovalo je stabilita podpôr a tým sa zvyšujúca dôvera v schému. Podpora za roky 2019 v objeme 4 mil. eur priniesla podpora vo forme 56 % úhrady zaplateného poistného. Rok 2020 - 5 mil. eur a 45 % úhrady, rok 2021 - 6 mil. eur a 45,6 % úhrady – toto je tá stabilita.

Predikovaná potreba pre rok 2022 pre zachovanie 45 % podpory je podľa môjho odborného odhadu potrebné navýšenie alokácie finančných prostriedkov do schémy štátnej pomoci medziročne o 1,3 mil. eur. Ak toto navýšenie nebude realizované, potom podpora v praxi sa dá očakávať v optimistickom scenári na úrovni 35 % úhrady zaplateného poistného. Nie je za tým navýšenie cien poistného.

Potrebu navýšenia spolufinancovania spôsobuje nárast cien komodít a zvyšovanie počtu poistených podnikov a navyšovanie výmer poisťovaných plôch, ktorý je za ostatné 3 roky citeľný. Verím, že kompetentní na to pamätajú.

Zmena od roku 2023

Každopádne rokom 2023 sa nám mení systém podpory riadenia rizík. Ako sa mení? Kapitola riadenia rizík v SPP schválená vládou 10.2. 2022 nám k tomuto dáva odpovede. Aby som sa nezabudol poďakovať Slovenskej asociácii poisťovateľov na čele s p. Jozefínou Žákovou a Slovenskej asociácii sprostredkovateľov v poisťovníctve a pánovi Milošovi Gáfrikovi a ich predsedníctvam za aktívny prístup k pripomienkovaniu Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Taktiež patrí vďaka p. profesorovi Pokrivčákovi a doc. Tóthovi, ktorí tieto kapitoly odborne vypracovávali. Vďaka nim sa otvorili možnosti nastavenia riadenia rizík tak aby sa pre rok 2023 mohol vytvoriť stabilný systém.

Na riadenie rizík je možné čerpať prostriedky na tento účel z SPP vo výške 8 mil. ročne, teda celková alokácia pre roky 2023 až 2027 je 40 mil. eur. A rovnako je možné prispôsobiť štátnu pomoc pre doplnenie SPP tak aby sa znížila potreba štátnych prostriedkov na tento účel a efektívne ho doplnila aby bol systém zaujímavý pre sektor.

Podpora poistného sa nachádza v časti spoločnej organizácii trhu – sektor vinárstva a vinohradníctva a pribudol v sektore ovocia a zeleniny. Teraz bude na šikovnosti kompetentných odborných pracovníkov ministerstva aby nastavili správnu kombináciu týchto podpôr tak, aby bola pre sektor zaujímavá a tým pádom aj funkčná. Nástroje a možnosti na to sú. Prečo je dôležitá kombinácia týchto podpôr? No preto, aby bol systém zaujímavý a motivačný pre sektor a súčasne funkčný pre štát.

Aby sa dala zabezpečiť atraktivita pre všetkých podnikateľov aj pre veľkých aj pre menších a mikro podniky. Rovnako poisťovne budú musieť popracovať v zmene produktov tak, aby boli schopné nastaviť sa na nový systém, ktorý zo zmeny nastavenia bude vyplývať. Budú určite musieť prebehnúť rokovania aby sa jednotlivé strany pochopili.

Ak sa všetko sa podarí sprocesovať cez ITMS systém a podarí sa zachovať rozsah a riziká tak ako sú už všetci v prvovýrobe na to zvyknutí a bude fungovať nadväznosť štátnej pomoci a prostriedkov z SPP, bude tam garancia záujmu a funkčnosti systému. To, že sa niektoré veci nerobili, neznamená, že sa to nedá. Netreba zabúdať že funkčný systém odbremeňuje štát od dodatočných ad hoc nákladov.

Totiž od poistenia závisí zabezpečenie príjmu podnikov a ich možnosti financovania sú na riadení rizík priamo závislé. Každý kto niečo financuje z cudzích zdrojov vie, že vinkulácia poistného plnenia v prospech financujúcej inštitúcie je samozrejmosťou. Bez toho nie je možné uvoľniť finančné prostriedky. Preto je možné na živel podporovať aj poistenie majetku iného majetku ako plodiny a zvieratá slúžiaceho na poľnohospodársku prvovýrobu. Tu je kritická infraštruktúra ako napríklad senníky, sklady PHM, olejov, hnojív, osív a chémie.


Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 3/2022 na s. 30-31.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

Martin Nevolný

Respect-Slovakia, s.r.o.

Predplatné Agromagazínu

Agromagazín je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho Zadarmo.

Viac o predplatnom Agromagazínu

bkt

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov