Basf Belanty

Basf Belanty

Basf belanty

Streda 28.februára 2024, meniny má Zlatica, zajtra Radomír

Jedným zo spôsobov ako prispieť zlepšeniu ekonomickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti mliekových fariem v SR je vytvorenie a prevádzkovanie v praxi uplatniteľného a nezávislého podporného nástroja pre chovateľov dojníc, a to z hľadiska optimálneho riadenia chovu v rámci individuálneho podniku.

V rámci NPPC-VÚŽV Nitra je preto od roku 2015 vyvíjaná webová platforma na podporu rozhodovania pre chovateľov dojníc EkonMOD milk. Jej súčasťami sú samostatné moduly hodnotiace ekonomický a environmentálny rozmer konkrétneho chovu, vrátane modelovania dopadov manažérskych rozhodnutí.Zadávanie vstupov a následná automatická analýza chovateľských (produkčných a reprodukčných)ako aj environmentálnychukazovateľov je vďaka priebežne upravovanému užívateľskému rozhnaniu prístupná širokej škále používateľov, s minimom digitálnych zručností.

Priebežná správa za uplynulý rok

Boli spracované dve varietné riešenia. Aplikácia bola vytvorená v cloudovej platforme, pričom užívateľ interaguje s webovým rozhraním alebo mobilnou aplikáciou. Všetky údaje, ktoré sa zobrazujú v aplikácii po spustení sú nastavené ako východiskové pre každého používateľa rovnako. Spolupracujúci podniky sa podieľali na úpravách vo funkcionalite aplikácie a jej testovaniu. Rozpracovali sme aj testovaciu verziu ekonomického modelu chovu dojníc poskytujúcu možnosť dynamického dopĺňania ľubovoľného počtu krmív a možnosť zvoliť výkrm býkov s príslušnou analýzou. Aktualizácia aplikácie bola zostavená využitím technológií web developmentu čím je kompatibilná so širokou škálou zariadení – smartfóny, tablety a desktopy. Pre obe riešenia sme vytvorili aj užívateľské manuály v elektronickej forme.

Pracovný program pre rok 2022

Vďaka ľahšej implementácii nových vstupných údajov prepojíme ekonomický modul s emisným a znížime počet zadávaných vstupných údajov. Budeme pokračovať aj vo vývoji softvérovej aplikácie na hodnotenie ekonomiky chovu mäsového dobytka, vývoj prepočítavacieho modelu na stanovenie emisií z chovu a verifikácií zdrojových údajov z jednotlivých chovov.

Webstránka EkonMOD milk registruje aktuálne viac ako 19 000 návštevníkov a pozitívne ohlasy z praxe.Vývoj aplikácie a nadväzujúce individuálne poradenstvo sa realizuje v rámci bežiacich projektov a je zakomponované aj do ďalších plánovaných aktivít pracoviska. Na vývoji a výskume modulu pre mliekové chovy sa podieľa široký tím odborníkov, pripomienkovanie a návrhy na spoluprácu, vrátane rozvoja synergií medzi rezortným výskumom a chovateľmi a spoločnosťami zaoberajúcimi sa poradenskými službami sú aj naďalej vítané.

Poďakovanie

 

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS) 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja; a s podporou APVV-19-0544 „Meranie, modelovanie a monitorovanie bioekonomiky“; a APVV-18-0121 „Vplyv zvieraťa a faktorov prostredia na produkciu mlieka a zdravie vemena dojníc na Slovensku“.

Článok bol publikovaný v marcovom vydnaí AGROMAGAZÍNu na s.10.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD.

Ing. Ondrej Pastierik, PhD.

Ing. Ján Huba, CSc.

Ing. Vojtech Brestenský, CSc.,

NPPC-VÚŽV Nitra

Snímka z monitora zobrazujúceho aplikáciu EkonMOD milk. Podstránka pre zadávanie kŕmnej dávky ľubovoľnej kategórie zvierat má nasledovnú štruktúru: Zloženie kŕmnej dávky (1), Bilancia živín v kŕmnej dávke (2), Potreba živín (3).

naj agromanažér 2023

Chovmat banner

agropoistenie

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov