tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Slovensko zvláda boj s africkým morom ošípaných (AMO) najlepšie v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Informoval o tom na tlačovej konferencií ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR prof. Jozef Bíreš. V roku 2021 bolo ulovených a uhynutých celkovo 74 529 diviakov, čo je o 24 703 viac ako v roku 2020.

 

Ulovených diviakov bolo o 10 138 viac ako v predchádzajúcom roku, napriek tomu, že lov prebieha na polovičnom území vzhľadom k tomu, že na infikovaných územiach lov neprebieha. Už v júli 2021 vláda SR schválila najkomplexnejšiu stratégiu na riešenie problematiky v rámci krajín Európskej únie (EÚ), súčasťou ktorej bolo aj zabezpečenie 430 chladiacich boxov. Väčšina už aktívne slúži v boji proti AMO.

„Slovensko zvláda boj s africkým morom ošípaných najlepšie spomedzi krajín V4 a ako jedinej krajine sa nám podarilo zastaviť jeho šírenie. Slovensko taktiež nie je zaradené medzi tzv. červené krajiny, čo by pre našich chovateľov znamenalo zákaz exportu,“ informoval Hlavný veterinárny lekár SR Bíreš. Africký mor ošípaných je vážny problém smrteľne ohrozujúci chovy domácich ošípaných nielen na Slovensku, ale v celej Európe. „Je to smrteľná choroba, ktorú rozširuje najmä voľne sa pohybujúca diviačia zver aj z toho dôvodu Európska komisia opakovane vyzýva členské krajiny, aby intenzívnym odlovom znižovali stavy diviačej zveri,“ zdôraznil Bíreš. Hlavný veterinárny lekár tiež vysvetlil, že každý ulovený diviak sa musí uložiť do chladiaceho boxu, pokiaľ sa veterinárne nevyšetrí odobratá vzorka, či je alebo nie je nakazený africkým morom. V prípade, že nie ide na ďalšie spracovanie, v prípade nákazy je zlikvidovaný v kafilérii.  

Aby tento proces mohol prebiehať zabezpečila ŠVPS chladiace boxy pre poľovné združenia. Bíreš zdôraznil, že ich obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a za dodržania podmienok transparentnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti a do celého procesu sa mohli zapojiť firmy z celej EÚ. Predmetom dodávky neboli len boxy samotné, ale aj ich preprava na miesto určenia, inštalácia a zaškolenie obsluhy. ŠVPS SR tak celkovo obstarala 430 boxov, ktoré patria medzi kľúčové nástroje pri boji s AMO a eradikácii tohto ochorenia. Do verejného obstarávania sa zapojili dva subjekty, z ktorých jeden nepredložil všetky potrebné doklady. ŠVPS ako obstarávateľ opakovane požiadalo k doplneniu predmetných dokladov, ktoré však neboli predložené a voči výsledku verejného obstarávania subjekt nepodal odvolanie.

 

Tlačová správa ŠVPS SR

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov